Громадське обговорення проекту освітньої програми “Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи” кафедри ПІІТУ (бакалавріат)

Пропозиції робочої групи освітньої програми:
– ввести до складу робочої групи ОПП “Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи” студента групи КН-420ае Дзінзюру Владислава Ігоровича як представника студентської спільноти;
– уточнити перелік освітніх компонент та їх логічну послідовність – врахувати іноземців-здобувачів вищої освіти;
– уточнити відповідність визначених результатів навчання, компетентностей та освітніх компонентів – узагальнити у матрицю.

Громадське обговорення проекту освітньої програми “Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти >>>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci6XIUKDM6rb6Ws1LbEVSbkRiBJuJpynjyrj9OBOM2-tZD-w/viewform

Ваші пропозиції, рекомендації, або побажання щодо покращення якості освітньої програми також можете надсилати гаранту ОП на електронну адресу Andrii.Kopp@khpi.edu.ua

! Проект ОПП_122_БАК_2022_УКР