Концепція кафедри

КОНКУРЕНТНI ПЕРЕВАГИ

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ «ХПІ» є провідним освітнім центром в сфері підготовки ІТ-фахівців. Серед наших переваг:

фундаментальна підготовка в найбільш перспективній галузі (комфортні умови роботи, висока зарплата, постійне зростання ринку праці) – інформаційні технології;

– 50-річний досвід успішної підготовки фахівців високого рівня в сфері програмної інженерії та інформаційних технологій;

– 100% -ве працевлаштування випускників відповідно до спеціальності;

висококваліфікований викладацький склад, сформований з викладачів, що мають реальний досвід роботи в ІТ-компаніях (Telesens, NIX Solutions, Sigma, INSART, Interpak);

– оснащеність сучасною комп’ютерною технікою (а також наявність навчально-виробничих комплексів, де студенти опановують не тільки теоретичні, але й практичні навички роботи, виконуючи реальні проекти);

– взаємозв’язок з провідними університетами Австрії, Швеції, Словаччини, що гарантує обмін студентами в рамках освітніх програм, отримання подвійних дипломів, а також проходження закордонних практик і стажувань;

– участь кафедри в міжнародних освітніх проектах і грантах (MASTIS, Erasmus) спільно з провідними європейськими університетами Німеччини, Франції, Італії, Прибалтики, Швеції, Норвегії;

– працевлаштування випускників не тільки в провідні ІТ-компанії Харкова і України (понад 30 компаній різного масштабу: EPAM, Telesens, NIX Solutions, Sigma і інші), але і в ІТ-концерни міжнародного рівня (Google, Siemens, Facebook, Yandex);

– на спеціальності «інженерія програмного забезпечення» функціонує група з навчанням англійською мовою, що відкриває перед її випускниками додаткові перспективи працевлаштування в міжнародні компанії з більш високою оплатою праці;

– вперше на Україні в магістратурі кафедри ПІІТУ реалізується система дуального навчання (синтез теоретичної підготовки та оплачуваної практичної роботи), що дозволяє скоротити період адаптації випускника на ринку праці на 2-3 роки, отримати офіційний стаж роботи, необхідний для подальшого професійного зростання;

– запроваджена система проектного навчання в Іnnovation Campus, що дає студентам можливість розвинути практичні навички в обраному треку навчання.

Обирай майбутнє – обирай ІТ на кафедрі ПІІТУ!