Викладацький склад

ГАМАЮН Ігор Петрович, завідуючий кафедрою ПІІТУ.

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької роботи з 1975 року.
Гарант спеціальності 122 «комп’ютерні науки», член редколегії збірника наукових праць «Вісник НТУ« ХПІ », заступник голови спецради з інформаційних технологій в НТУ« ХПІ », член спецради з інформаційних технологій в ХНУВС ім. І. Кожедуба.
Кількість наукових та навчальних публікацій – понад 100, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 2, робот в Scopus і Web of Science – 4.
Наукометричні дані: SCOPUS / Researcher ID: Е-2724-2019 / ORCID
Науковий керівник 1 кандидатської дисертації.
Наукові напрямки: моделі та методи структурної оптимізації системних технічних та технологічних об’єктів.
Науковий керівник теми: «Моделі та методи дослідження і проектування складних систем» 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: «Моделювання складних систем», «Імітаційне моделювання».


ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, директор інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької діяльності з 1977 року.
Член НМК України з комп’ютерних наук, відповідальний редактор збірника наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ», член спецради з інформаційних технологій.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 169, з них: монографії – 4, навчальні посібники – 4, роботи в Scopus та Web of Science – 11.
Наукометричні дані:
SCOPUS / Researcher ID: T-3208-2018 / ORCID / Google Scholar
Науковий консультант 2 докторських дисертацій, науковий керівник 15 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: підтримка прийняття рішень в задачах управління розвитком розподілених систем; системна оптимізація; якість процесу розробки програмного забезпечення.
Науковий керівник тем: 0117U004806 «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю і якістю в складних системах при євроінтеграції України» 2016 – 2018 рр.; «Розробка моделей та інформаційно-аналітичних технологій планування поліпшення якості процесу розробки програмного забезпечення» 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: «Теорія прийняття рішень», «Моделі і методи підтримки прийняття рішень».


КОЗУЛЯ Тетяна Володимирівна, професор.

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької діяльності з 1998 року.
Член спецради з екологічної безпеки (2016 – 2017 рр.).
Кількість наукових і навчальних публікацій – 169, з них: монографії – 3 (1 у співавторстві, 1 в закордонному виданні); навчально-методичних робіт – 13, з яких 4 навчальних посібники, 2 навчальні посібники з грифом МОН України, 1 підручник з грифом СумДУ; Scopus – 4, Web of Scienсe – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID: 0000-0001-5107-9140 / Google Scholar
Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: прийняття рішень в системі екологічного моніторингу, моделювання.
Дисципліни: «Екологія», «Проектування комп’ютерних систем управління».

 


СТРАТІЄНКО Наталія Костянтинівна, професор.

Кандидат технічних наук, професор.
Стаж педагогічної роботи з 1987 року.
Кількість наукових та навчальних публікації – 52, з них: навчальних посібників – 2, робот у Scopus – 1.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID / Google Scholar
Наукові напрями: економіко – математичне моделювання, управління ІТ- проектами
Дисципліни: «Алгоритми та структури даних», «Комп’ютерна математика», «Дослідження операції», «Управління ІТ- проектами».

 

 

 

 

 

 

 


ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ольга Юріївна, професор.

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької роботи з 1998 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 136, у тому числі, навчальних посібників – 2, робот в Scopus – 13, и Web of Science – 7.
Наукометричні дані: SCOPUS / Web of Science Author ID: 0000-0002-9391-5220 / Researcher ID: M-8261-2015 / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.
Напрямок наукової діяльності: моделі пошуку та збору бізнес-інформації на основі мультиагентних технологій.
Керівник наукової теми: «Створення моделей та методів збору та автоматизованої переробки бізнес-інформації у веб-просторі» 0119U002556, 2019-2020 рр.
Відповідальний виконавець наукової теми: «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю та якістю в складних системах за умови євроінтеграції України» 0117U004806, 2016-2018 рр.
Дисципліни: «Програмне забезпечення інтелектуальних систем».


ШЕВЧЕНКО Сергій Васильович, професор.

Кандидат технічних наук, професор.
Стаж викладацької роботи з 1983 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 113, з них: навчальних посібників – 1, робіт в Scopus – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID
Наукові напрямки: задачі динамічного управління виробництвом і постачаннями електроенергії, системне управління розвитком розподілених систем обробки даних; системна оптимізація; підвищення ефективності управління паралельними обчислювальними процесами.
Науковий керівник теми: К8007 №ДР – 0119U002557 «Розробка програмних рішень для підвищення ефективності управління виконання паралельних процесів» 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: «Основи архітектури комп’ютерних систем», «Мережеві технології», «Основи веб-технологій», «Програмування інтернет», «Перспективні концепції і технології розподілених програмних систем», «IT-інфраструктура».


ЯГУП Катерина Валеріївна, професор.

Доктор технічних наук, професор.
Стаж викладацької роботи з 2005 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 81, з них: монографій – 2, робіт в Scopus і Web of Science – 8.
Наукові напрямки: математичне моделювання, оптимізація технологічних процесів.
Дисципліни: «Бази даних», «Введення в нейронні мережі», «Моделі і методи м’яких обчислень», «Методи і системи штучного інтелекту», «Основи архітектури програмних систем».

 

 

 

 


АРКАТОВ Денис Борисович, доцент.

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької роботи – з 2010 р.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 10.
Наукові напрямки: автоматизація управління технологічними процесами.

 

 

 

 

 


БІЛОВА Марія Олексіївна, доцент.

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької роботи з 2014 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 37, з них: монографій – 1, навчальних посібників – , робіт у Scopus та Web of Science – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS/Researcher ID C-2705-2019/ORCID/Google Scholar
Наукові напрямки: оцінка якості складних об’єктів, якісна підготовка персоналу ІТ-компанії.
Відповідальний виконавець теми «Методи і засоби розробки програмного забезпечення з використанням корпоративних знань і якісної підготовки ІТ-компанії» 2019 – 2021 рр.
Дисципліни: «Основи формаційних систем і технологій», «Decision making theory», «Основи Java», «Організація баз даних», «Проектування баз даних», «Дослідження операцій», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи веб-технологій».


БУРДАЄВ Володимир Петрович, доцент.

Кандидат фізико-математичних наук.
Стаж викладацької роботи з 1996 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 192, з них: монографій – 6, колективних монографій – 9, навчальних посібників – 12, робіт в Scopus – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS/ORCID/Google Scholar
Наукові напрямки: відкриті системи, експертні, експертні навчальні системи, мультиагентні системи, інтелектуальний аналіз, хмарні технології, чат-боти, мобільні технології.
Дисципліни: «Основи розподілених обчислень», «Хмарні обчислення CI / CD», «Системи штучного інтелекту», «Сховище даних».

 

 

 


ВОВК Марина Анатоліївна, доцент.

Кандидат економiчних наук.
Стаж викладацької роботи з 2008 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 29, з них: робіт в Scopus і Web of Science – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS Author ID: 57203517746 / ResearcherID: T-7377-2018 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: управління проектами; бізнес-аналіз, методи прийняття рішень, комплексна оцінка складних об’єктів.
Відповідальний виконавець теми: «Створення моделей і методів збору і автоматизованої обробки інформації та в веб-просторі», термін виконання 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: «Основи управління розвитком організацій», «Управління проектами в програмній інженерії».


ВОЛОВЩИКОВ Валерій Юрійович, доцент.

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 1999 р.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 32, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 1.
Нукометричні дані: ORCID/ Google Scholar
Наукові напрямки: інформаційні технології управління системами в умовах невизначеності.
Дисципліни: «Основи програмування», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Теорія прийняття рішень», «Моделі і методи підтримки прийняття рішень».

 

 


ГОЛОСКОКОВА Анна Олександрівна, доцент.

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької роботи з 2011 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 12, з них: навчальних посібників – 1, робіт в Scopus – 1.
Наукометричні дані: SCOPUS / Researcher ID С-2130-2019 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: якість процесу розробки програмного забезпечення.
Відповідальний виконавець наукової теми: «Розробка моделей та інформаційно-аналітичних технологій планування покращення якості процесу розробки програмного забезпечення» 2019-2020 рр.
Дисципліни: «Нечіткі технології обробки інформації», «Дискретна математика», «Основи функціонування операційних систем».

 

 

 

 


ДВУХГЛАВОВ Дмитро Eдуардович, доцент.

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 1996 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – більше 30, з них: навчальних посібників – 4.
Наукометричні дані: Researcher ID: E-8279-2019 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: програмне забезпечення інформаційних систем; обробка зображень, інформаційна підтримка навчального процесу.
Дисципліни: «Архітектура та проектування програмного забезпечення», «Стек технологій Java EE», «Програмування веб застосувань Java EE», «Розробка та впровадження інформаційних систем».

 


КОВАЛЕНКО Світлана Миколаївна, доцент.

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 2003 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 75, з них: навчальних посібників – 6, робіт в Scopus та Web of Science – 6.
Науковометричні дані: SCOPUS / Researcher ID / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: Інформаційні технології, економіко-математичне моделювання, програмне забезпечення методів моделювання та оптимізації, аналіз даних.
Дисципліни: «Фреймворки Python»,«Обробка даних Python»,«Основи інженерії програмного забезпечення».

 


КОЗУЛЯ Марія Михайлівна, доцент.

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької роботи з 2014 р.
Наукових публікацій – 50, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 1, робіт в Scopus і Web of Science – 3.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID: 0000-0002-4090-8481 / Google Scholar
Наукові напрямки: системний аналіз, екологічний моніторинг, інформаційні технології.
Дисципліни: «Дискретна математика», «Моделі і методи підтримки прийняття рішень», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Проектування баз даних».

 


КОПП Андрій Михайлович, доцент.

Доктор філософії зі спеціальності “комп`ютерні науки”.
Стаж викладацької роботи з 2016 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 71, з них: робіт у Scopus та Web of Science – 15.
Наукометричні дані: SCOPUS / Researcher ID: T-4283-2018 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: аналіз та оцінка якості моделей бізнес-процесів; аналіз моделей архітектури підприємства; зберігання та обмін бізнес-моделями за допомогою децентралізованих рішень на основі технології блокчейн; проєктування та розробка аналітичних приборних панлелей (дашбордів); автоматична генерація програмного коду на основі обробки бізнес-правил, записаних природною мовою.
Дисципліни: «Моделі та структури даних», «Бази даних», «Проектування та розробка баз даних».

 


ЛИСИЦЬКИЙ Василь Лаврентійович, доцент.

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 1969 р.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 216, з них: монографій – 4, навчальних посібників – 2, робіт в Scopus – 2.
Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: системний аналіз і автоматизація управління сталим розвитком складних систем.
Науковий керівник комплексного проекту ДКНТ України 0200/007 К95 «Розробка математичних моделей та організаційно-економічних механізмів покрокового управління поведінкою виробників в процесі подолання кризових явищ в економіці».
Науковий керівник фундаментальної НДР 8. 4/20 «Розробка теоретичних основ, математичних моделей організаційно-економічних механізмів ефективного управління національними економіками, що трансформуються».
Дисципліни: «Дискретна математика», «Дискретні структури», «Системний аналіз», «Математичні методи дослідження операцій», «Математичні методи в управлінні складними системами», «Методи, моделі управління сучасними бізнес-системами».


ЛІТВІНОВА Юлія Сергіївна, доцент.

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької роботи з 2006 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 35, з них: монографій – 4 (в співавторстві), навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: ORCID
Наукові напрямки: математичне моделювання, 3D-друк, створення математичних моделей для реалізації 3D-друку.
Дисципліни: «Стек технологій .NET», «Організація виробництва та маркетинг», «Управління ІТ-стартапами».

 


ЛЮТЕНКО Ірина Вікторівна, доцент.

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької діяльності з 1997 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 48, з них: робот в Scopus і Web of Science – 3.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: підтримка прийняття рішень в завданнях управління розвитком складних систем, оцінювання багатоознакових об’єктів, оцінка якості тестів програмного забезпечення.
Дисципліни: «Основи інженері програмного забезпечення», «Формальні методи дослідження програмних систем».

 


МЕЛЬНИК Каріна Володимирівна, доцент.

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької роботи з 2004 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – більше 30, з них: монографій – 1, робот в Scopus – 1.
Наукометричні дані: ORCID iD / Google Scholar / Scopus
Наукові напрямки: інформаційні технології, системи підтримки прийняття медичних рішень, інтелектуальний аналіз даних.
Дисципліни: «Software engineering», «Modelling of system».

 

 

 

 


Орєхов Сергій Валерійович, доцент.

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 1997 року.
Член НМК України з комп’ютерних наук, відповідальний редактор збірника наукових праць «Вісник НТУ« ХПІ », член спецради з інформаційних технологій.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 30, з них: статті у наукових журналах – 29, роботи в Scopus та Web of Science – 1.
Наукометричні дані: SCOPUS
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: Інтернет речей, пошукова Інтернет оптимізація, штучний інтелект, бізнес аналітика, Data Mining, якість процесу розробки програмного забезпечення, тестування програмного забезпечення, сховища даних, розробка ВЕБ орієнтованого програмного забезпечення.
Дисципліни: «Якість та тестування програмного забезпечення», «Інтелектуальний аналіз даних», «Конструювання програмного забезпечення», «Розробка ВЕБ орієнтованих систем».


ОРЛОВСЬКИЙ Дмитро Леонідович, доцент.

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької роботи з 1993 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 89, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 4, робот в Scopus і Web of Science – 3.
Наукометричні дані: SCOPUS / Researcher ID: X-6782-2018 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: бази даних і сховища даних, аналітична обробка даних, проектування і розробка програмного забезпечення, інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем і бізнес-процесів.
Дисципліни: «Організація баз даних», «Проектування баз даних», «Проектування інформаційних систем», «Архітектура і проектування програмного забезпечення», «Інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем», «Аналіз даних та ВІ-технології».

 


СОКОЛ Володимир Євгенович, доцент.

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 2003 року.
Кількість наукових та навчальних праць – 14, з них: монографій – 1, навчальних посібників– 1, праць в Scopus та Web of Science – 2.
SCOPUS / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: системи управління знаннями, підготовка і перепідготовка персоналу ІТ-компаній, безперервна освіта (life-long learning), якість процесу розробки програмного забезпечення.
Науковий керівник теми: «Методи за засоби розробки програмного забезпечення з використанням корпоративних знань та якісної підготовки персоналу IT-компаній» 0119U002558, 2019-2020 рр.
Дисципліни: «Проектування баз даних»,» Проектування та розробка розподілених баз даних та сховищ даних».


ФОНТА Наталія Григорівна, доцент.

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 2006 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 45, з них: монографій – 3 (в співавторстві), навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: ORCID
Наукові напрямки: системний аналіз, розробка інформаційних систем автоматизації управління в ієрархічних розподілених соціально-економічних системах.
Відповідальний виконавець розділу «Аналіз ефективності проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт» за угодою про співпрацю між НТУ «ХПІ» та Науково-дослідним центром Збройних сил України «Державний океанаріум»
Дисципліни: «Теорія ймовірності», «Чисельні методи», «Математична статистика».


ШМАТКО Олександр Віталійович, доцент.

Кандидат технічних наук, доцент.
Стаж викладацької діяльності з 2002 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 70, з них: монографій – 4 (3 в співавторстві, 1 в закордонному виданні), навчальних посібників – 4, робот в Scopus і Web of Science – 11.
Наукометричні дані: SCOPUS Author ID: 6602623478 / Researcher ID: M-7366-2017 / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: блокчейн технології, кібербезпека, методи і моделі стратегічного управління, оцінка ризиків інформаційної безпеки
Відповідальний виконавець теми К8004 №ДР – 0119U002554 «Моделі і методи дослідження та проектування складних систем», керівник Гамаюн І. П., 2019-2020 рр.
Дисципліни: «Моделі і методи розподілених обчислень», «Сучасні технології веб-розробки», «Програмування Інтернет», «Інтелектуальний аналіз даних».


ЯНГОЛЕНКО Ольга Василівна, доцент.

Кандидат технічних наук.
Стаж викладацької діяльності з 2012 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 30, з них: колективні монографії – 1, роботи в Scopus та Web of Science – 6.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID
Наукові напрямки: інформаційні технології веб-моніторинга та оцінювання, моделювання розподілених систем, Web Mining, Data Mining.
Дисципліни: «Моделі та методи колективного експертного оцінювання», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем».

 

 

 

 


ЄРШОВА Світлана Іванівна, старший викладач.

Стаж викладацької роботи з 1997 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій понад 16, з них: статей – 7, методичних рекомендацій – 9.
Наукометричні дані: ORCID
Наукові інтереси: моделювання
Дисципліни: «Статистика», «Економіко-математичне моделювання», «Комп’ютерне моделювання», «Імітаційне моделювання», «Основи побудови інтелектуальних систем», «Формальні методи дослідження програмних систем», «Економіка ПЗ».

 

 

 


ІВАНОВ Лев Вадимович, старший викладач.

Стаж викладацької роботи з 1981 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій понад – більше 25.
Наукові інтереси: автоматизовані системи наукових досліджень, об’єктно-орієнтована проектування.
Дисципліни: «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Системи технологій», «Технологія програмування».

 

 

 


КОСМАЧОВ Олексій Сергійович, старший викладач.

Стаж викладацької роботи з 1997 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій 8, з них: робіт в Scopus – .1
Наукометричні дані: Researcher ID: F-4770-2019 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: методи побудови адаптивних систем електронного навчання; управління ІТ проектами; системна оптимізація
Дисципліни: «Технології розробки мобільних систем», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Мережеві технології», «Аналіз і моделювання проблемно орієнтованих програмних систем».

 

 

 

 

 


СМОЛІН Павло Олександрович, старший викладач.

Стаж викладацької діяльності з 1991 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 10, серед них: навчальних посібників – 1, робот в Scopus – 1.
Наукометричні дані: ORCID
Наукові напрямки: оптимізація вмісту проектів.
Дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Технології розробки програмного забезпечення мобільних систем».

 

 

 

 


ІВАЩЕНКО Оксана Віталіївна, асистент.

Аспірант.
Стаж викладацької роботи з 2018 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 8, з них: монографій – 1, робіт в Scopus і Web of Science – 1.
Наукометричні дані: Google Scholar / ORCID
Наукові напрямки: Data mining, web mining.
Дисципліни: «Інтелектуальний аналіз даних та вилучення знань», «Інтелектуальний аналіз даних», «Основи проектування інтелектуальних систем».
Куратор спільної магістерської програми «Інформаційні системи і технології в підприємництві» між НТУ «ХПІ» та Школою економіки і менеджменту в публічному адмініструванні в Братиславі (VŠEMvs).

 

 

 

 


ЯКОВЕНКО Карина Валеріївна, асистент.

Стаж викладацької роботи – з 2011 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 15.
Наукометричні дані: Google Scholar
Наукові напрями: фактори успішного працевлаштування в ІТ-сфері, феномен лідерства.
Дисципліни: «Основи професійної та соціальної відповідальності ІТ-фахівця».
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії КН-факультету НТУ «ХПІ».