У період з 9 по 11 січня 2019 р. експерта комісія МОН України у складі професора кафедри хімічної технології переробки нафти та газу Націнального Університету «Львівська політехніка» д.т.н., проф. Гринишина О.Б. та завідувача кафедри «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» д.т.н., с.н.с. Мірошниченка Д.В. здійснювала первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Хімічні технології та інженерія зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України.

Експертна комісія зустрічалась з керівництвом навчального закладу, провела ретельну перевірку акредитаційної справи та матеріально-технічного стану кафедри, а також виїжджала до Південного гірничо-збагачувального комбінату, на якому працевлаштовуються випускники кафедри та інституту.

На підставі виконаної роботи експертна комісія дійшла висновку, що освітньо-професійна програма Хімічні технології та інженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Криворізького металургійного інституту Національної металургійної академії України відповідає встановленим вимогам, забезпечує державну гарантію якості освіти і може бути акредитована.