Підвищення професійного рівня завжди виявляє у людині його серйозне ставлення до професії.
Курси підвищення кваліфікації, підготовлені кафедрою для співробітників аналітичної лабораторії підприємства «УкрНАФТА» – ц
е кілька цікавих захоплюючих днів, насичених багатою навчальною програмою.
Ми з хвилюванням чекали на зустріч із працівниками такого серйозного підприємства – ними виявилася група чарівних життєрадісних молодих жінок, хіміків-лаборантів, у яких вже з перших хвилин знайомства вгадувалися захопленість професією, щирий інтерес до нових знань та готовність до співпраці.
У програму навчання увійшли лекції з найважливіших тем, пов’язаних з основною роботою підприємства – «Сучасні технологічні схеми установок первинної переробки нафти», «Процеси підвищення глибини переробки нафти», «Особливості технології каталітичного риформінгу та каталітичної ізомеризації бензинів» тощо. На додаток до теоретичної частини курсантів було запропоновано «живу», практичну частину курсу, що включає демонстрацію деяких видів хімічного аналізу на наявному лабораторному устаткуванні кафедри. Програма розроблена та підготовлена ​​викладачами високого професійного рівня – доц. П.В. Карножицьким,  доц. Білець Д.Ю. Не обійшлося без чаювання, приємних дружніх бесід, під час яких відбулося найближче знайомство один з одним, неформальний обмін досвідом та виявилися перспективи подальшої співпраці.
Вручення Сертифікатів про проходження курсу навчання стало важливим фіналом нашої програми. Ми сподіваємося, що отримані знання допоможуть хімікам «УкрНАФТА» у подальшій роботі, послужать підвищенню їхнього професійного статусу та статусу підприємства у цілому.