Захист дисертації

21 лютого 2014 року відбувся захист дисертації Марією Едуардівною Колесник, випускницею аспірантури кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ» 2013 року, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами.
Захист дисертації відбувалася на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.062.01 в Націаональном аерокосмічному університеті ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Тема дисертаційного дослідження: «Моделі і методи багатокритеріальної оптимізації змісту проекту при чітких і нечітких вихідних даних». Науковий керівник роботи: завідувач кафедри стратегічного управління, доктор технічних наук, професор Ігор Володимирович Кононенко. В якості офіційних опонентів виступили д.т.н., проф. Л.І. Нефедов (Харківський національний автомобільно-дорожній університет) та к.т.н. Т.Г. Фесенко (Харківська національна академія міського господарства).

У дисертації була вирішена актуальна науково-прикладна задача створення моделей і методів оптимізації змісту проектів за критеріями прибуток, час, вартість, якість, ризики при наявності альтернативних варіантів виконання робіт або їх комплексів, при чітких і нечітких вихідних даних.