Х міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами»

З 19 по 21 лютого 2019 р. у смт Славське Львівської області у готелі «Перлина Карпат» пройшла десята Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами». Конференція була організована кафедрою стратегічного управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Українською асоціацією управління проектами.
У конференції брали участь 68 осіб, з них 16 докторів та 28 кандидатів наук, керівники університетів та науково-дослідних інститутів, фахівці з 19-ти організацій України та Казахстану.
На конференції розглядалися актуальні питання формування стратегій розвитку галузей економіки країн, підприємств та реалізації цих стратегій шляхом управління портфелями проектів, програмами та окремими проектами. Особливу увагу було приділено управлінню ІТ проектами, галузі, яка швидко розвивається у світі. Учасники конференції взяли участь у діловій грі з проектного менеджменту “Cool PM”. Гру створено завідувачем кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ» проф. І.В. Кононенком.