DIGI WOMEN – інструменти цифрового підприємництва та підтримка жінок-підприємців – новий проект, в якому приймає участь НТУ «ХПІ»

Стартове засідання команди проєкту DIGI WOMEN відбулося 3 грудня 2020 року. Загальна мета проекту – розробити навчальну програму, у відповідності до якої будуть підготовлені фахівці для наступного проведення тренінгів для жінок-підприємців з проблем цифровізації бізнесу і подолання проблем на цьому шляху.

Проект фінансується програмою Еразмус +, ключова дія 2, Стратегічне партнерство, освіта дорослих, угода про грант № 2020-1-BG01-KA204-079272.

Метою початкової зустрічі було представлення партнерських організацій шляхом обміну їх досвідом, представлення цілей, основних завдань та заходів проекту.

Зустріч мала відбутися в Софії, Болгарія, в Інституті підприємництва Університету національного та світового господарства в якості координатора проєкту. На жаль, у звязку з пандемією початкову зустріч довелося проводити в онлайн-формі.

Учасниками початкової зустрічі були керівники та експерти кожної з партнерських організацій:
• Паоло Зарамела (Paolo Zaramella), Ріа Аертс (Ria Aerts), Алберто Майстрело (Alberto Maistrello) від the Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella (CDPZ), Італія;
• Хервіг Сімонер (Herwig Simoner) від the bit management Beratung GesmbH, Австрія;
• Апостоліна Цалтампасі (Apostolina Tsaltampasi) і Катерина Муратиду (Katerina Mouratidou) з Грецької асоціації жінок-підприємців – SEGE, Греція;
• Віра Комарова (Vera Komarova) і Зане Зейботе (Zane Zeibote) від the Cluster Experts Baltic Sea Region (CEBSR), Латвія;
• Ігор Кононенко та Каріна Букрєєва, кафедра стратегічного управління, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ), Україна;
• Мірела Алпеза (Mirela Alpeza) і Даніца Етерович (Danica Eterović) від the CEPOR SMEs and Entrepreneurship Policy Centre, Хорватія;
• Костадін Коларов (Kostadin Kolarov), Ніколай Ванков Nikolay Vankov і Сілвія Георгієва (Silviya Georgieva) від the Institute of Entrepreneurship, University of National and World Economy (UNWE), Болгарія

Prof. Dr. Діана Копєва (Diana Kopeva), проректор з науково-дослідної діяльності UNWE, привітала учасників та наголосила на важливості проєкту у подоланні значних викликів для жіночого підприємництва. Вона також висловила задоволення високим рівнем партнерства, яке поєднало значний досвід та знання у всіх аспектах цілей та завдань проєкту.

Потім учасники представили себе та свої установи, акцентуючи увагу на досвіді, отриманому в результаті завершення різних проєктів, що стосуються даної теми, а також на мережах, в яких вони працюють.

Dr. Ріа Аертс, член команди Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella, представила наукові передумови проєкту DIGI WOMEN та обговорила відображення результатів досліджень у проєктній діяльності.

Dr. Костадін Коларов з Institute of Entrepreneurship, UNWE представив основні цілі, зміст та заходи проєкту, його цільові групи.

Паоло Зарамела більш детально представив структуру та зміст діяльності, необхідної для виробництва інтелектуальної продукції, визначеної як навчальна програма для підготовки експертів для допомоги жінкам-підприємцям у їхніх цифрових інструментах.

Процес розробки навчальної програми обговорювався за активної участі всіх партнерів.

Костадін Коларов виступив з презентацією щодо другого інтелектуального результату – рекомендаційного звіту, який має надати поради, як найкраще використовувати створену навчальну програму.

Між партнерами проекту відбулася дискусія щодо практичної реалізації проекту, включаючи співпрацю з асоційованими партнерами в кожній країні, уточнення потреб жінок-підприємців, на які буде спрямована навчальна програма, наступні кроки, планування часу, завдання та обов’язки партнерів, а також організація наступних зустрічей.

Проект буде реалізовуватися у два етапи до квітня 2022 року та включає низку заходів, які відбудуться у кожній країні партнера проекту, та тиждень навчання тренерів за участю всіх партнерів.