Процедура проходження екзаменаційної сесії та погашення академзаборгованості

До уваги студентів!

Встановлено наступну процедуру проведення екзаменаційної сесії у дистанційному режимі:

  1. Проведення іспитів виконується згідно до розкладу сесії.
  2. Процедура проведення іспитів визначається технологією, яка прийнята на кафедрі.
  3. По результату проведення іспиту кожний студент повинний бути проінформований про отриману оцінку.

При проведенні іспитів прошу враховуються особистості поточного періоду карантина та складнощі з організацією дистанційного проведення занять як для викладачів, так і для студентів.

Організація ліквідування академічних заборгованостей з використання особистих екзаменаційних відомостей студента (хвостівок):

  1. На поточний час (період карантину) дозволяється дистанційна ліквідація заборгованостей.
  2. Дистанційно у on-line/off-line режимі студент відповідає викладачу на поставлені запитання і отримує оцінку, про яку від повинний бути повідомлений.
  3. Надалі викладач або відповідна особа з кафедри відвідує деканат де буде виписана хвостівка для студента, що здав заборгованість, та заповнює її.