Чистіліна Ганна Вікторівна

ChistilinaЧистіліна Ганна Вікторівна,

кандидат технічних наук, доцент

 

 

Працює на кафедрі з 2000 року .
Має більше 30 наукових публікацій.

Наукові інтереси:

• Динаміка багатошарових пологих оболонок і пластин;

• Теорія R-Функцій.

Освіта: 2000 р. – закінчила інженерно-фізичний факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за фахом «Динаміка і міцність машин», кваліфікація: інженер-механік-дослідник
2003 р. – закінчила аспірантуру при кафедрі «Прикладна математика» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
2004 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження вільних коливань багатошарових пологих оболонок і пластин складної форми в плані»

Трудова діяльність: 2003 р. – асистент кафедри прикладної математики
2004 г – старший викладач кафедри прикладної математики
2006 г – доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: 2004 р. – кандидат технічних наук за фахом 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла
Учене звання: 2008 р. – доцент кафедри прикладної математики

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ

№ з/п

Назва

Тип роботи

Вихідні дані

Об’єм, стр.

Співавтори

1. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1 Исследование собственных колебаний оребренных пластин с помощью метода R-функций печатн. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технології машинобудування. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2001. – №6.

6

2 Применение метода R- функций к исследованию динамического поведения многослойных пологих оболочек сложной формы печатн. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Динаміка і міцність машин. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2002. – т.9№9.

7

3 Исследование собственных колебаний многослойных пологих оболочек и пластин сложной формы в плане печатн. Проблемы прочности. – 2003. № 2.

12

Курпа Л.В.
4 Исследование собственных колебаний пологих оболочек сложной формы в рамках уточненной теории печатн. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Динаміка і міцність машин. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2003. – т.2№8.

6

Курпа Л.В.
5 Дослідження вільних коливань шаруватих пологих оболонок та пластин за допомогою метода R-функцій печатн. Машинознавство. – 2003. – №6.

5

Курпа Л.В.,Шматко О.В.
6 Об одном подходе к исследованию собственных колебаний многослойных пологих оболочек печатн. Теоретическая и прикладная механика. – 2003. – Вып.38

6

Курпа Л.В,
7 Метод R-функций для исследования динамического поведения многослойных пологих оболочек сложной формы печатн. Тр. 5-ой международной науч.-техн. конференции “Физические и компьютерные технологии в народном хозяйстве”. – Харьков, 2002.

6

8 Власні коливання шаруватих пологих оболонок складної планформи печатн. Тези доп. VI міжнар. конф. “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”. – Львів, 2003.

2

Курпа Л.В.,Шматко О.В.
9 О применении метода R-функций к исследованию собственных колебаний многослойных пластин сложной формы в плане печатн. Тези доповіді міжнар. науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”. – Харків, 2003.

1

Курпа Л.В,

2. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації.

10

Об одном подходе к исследованию многослойных пологих оболочек сложной формы в плане

печатн.

Анотації доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” – Харків, 2004. – С. 64.

1

Курпа Л.В.

11

Об одном подходе к исследованию свободных колебаний многослойных пластин сложной формы

печатн.

Вестник Национального технического университета «ХПИ».-Харьков: НТУ “ХПИ”– 2005. – № 22.

6

12 Застосування метода R-функцій до дослідження вільних коливань багатошарових пластин складної форми печатн. Машинознавство.– 2005. – №7.

4

Тимченко Г.Н.
13 Застосування методу R-функцій до дослідження власних коливань шаруватих положистих оболонок та пластин складної планформи печатн. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур., Львів, 2006. – Том 1.

1

Курпа Л.В.
14 Research of layered shells with complex form by R-function method печатн. GAMM Annual meeting 2006. Book of abstracts. – Berlin , 2006.

1

Timchenko G.
15 Исследование многослойных оболочек и пластин с помощью метода R-функций печатн. Тезисы докладов международной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и механики», посвященной 80-ти летию со дня рождения академика Рвачева В.Л. – 2006.

1

16 Academician Lyapunov’s Activity in Kharkov Technological Institute печатн. Book of Abstracts of Second International Conference of Non-linear Dynamics dedicated to 150th Anniversary of academician Lyapunov. – 2006.

1

Besov L.,Larin A.