Наукова діяльність

Наукова робота кафедри сьогодні продовжує наукові напрямки, закладені видатними вченими минулого, а також охоплює напрямки досліджень, що належать до передових рубежів сучасної науки

Основні напрями наукових досліджень, проведених на кафедрі:

 • Розробка методу R-Функцій для розв’язку задач теорії пластин і оболонок складної форми в плані. Цей напрямок очолюєя проф. Курпа Л.В.
 • Науковий напрямок, очолюваний проф. Міхліним Ю.В., належить до галузі регулярної й хаотичної динаміки нелінійних механічних систем, зокрема, до теорії нелінійних нормальних коливань, дослідженню стійкості нелінійних коливань, дослідженню хаотичних коливань, віброударним коливанням, проблемам нелінійного виброгасіння, коливанням нелінійних пружних систем
 • Професор  Іглин С.П. та доценти Дзюбак Л.П. і  Бурлаєнко В.М. працюють індивідуально. Теми їх наукових досліджень пов’язані з механікою деформівного твердого тіла.

Доцент Іглин С.П. є членом експертної ради при редколегії журналу “Exponenta Pro“. Він брав участь у конференціях Matlab-2002, 2004. На конференції Matlab-2004 ( м. Москва, травень 2004) Іглин був керівником секції “Matlab в освіті та Інтернеті”.

Троє молоді вчених, викладачів кафедри (Л.П. Дзюбак, В.М. Бурлаєнко , І.О. Морачковська) одержували іменні стипендії Кабінету Міністрів України в період 2000-2004 рр.

Завдяки співробітництву з Німецькою Службою Академічних Обмінів (DAAD) з жовтня по грудень 2000 р. В.М. Бурлаєнко перебував на кафедрі технічної механіки Мартіна-Лютера університету Галлє-Віттенберг (м. Галлє, Німеччина) для виконання дослідницької роботи. В 2002-2003 рр. він виграв грант INTAS для молодих учених і був знову запрошений у той же університет. За грантом Німецької науково-дослідної спільноти (DFG) з лютого по травень 2015 р. він виконував наукові дослідження в Університеті ім. Отто фон Геріке Магдебурга (м. Магдебург, Німеччина) та за грантом Erasmus Mundus programme перебував з академічним візитом на протязі 2015-2016 рр.  в  Університеті Саутгемптон (м. Саутгемптон, Великобританія). В 2006-2008 і  2010-2013 рр. В.М. Бурлаєнко виконував дослідницьку роботу в двух міжнародних проєктах в Люблінському технологічному університеті (м. Люблін, Польща) у рамках FP6 and FP7 програмах Європейського Союзу. У 2017 p. В. М. Бурлаєнко отримав грант на 24 місячне дослідження у співпраці з професором Т. Садовським з Люблінського технологічного університету за темою науково-дослідницького проекту “Дослідження надійності інтерфейсу ‘зовнішня поверхня-основа’ в тришарових композиційних структурних компонентах у випадках динамічного навантаження” на кафедрі Механіки деформованого твердого тіла  Люблінського технологічного університету, м. Люблін, Польща. Це дослідження було підтриманим Національним науковим центром Польщі, грантова угода № UMO-2016/21/P/ST8/00790 у рамках програми POLONEZ 2, яка фінансувалася Програмою досліджень та інновацій Європейського Союзу Horizon 2020 згідно Marie Sklodowska-Curie Actions за грантовою угодою  № 665778. 

Л.П. Дзюбак виграла грант ім. Дж. Маліновського (фонд розвитку науки) і з вересня по грудень 2003 р. виконувала наукову роботу на каф. Автоматики й біомеханіки в Технічному університеті ( м. Лодзь, Польща)  та за грантом Erasmus Mundus programme перебувала з академічним візитом на протязі 2015-2016 рр.  в  Університеті Саутгемптон (м. Саутгемптон, Великобританія). Раніше в цьому ж університеті в 2014-2015 рр. перебувала з академічним візитом Мазур О.С. в рамках Erasmus Mundus post-doc exchange programme.

М.В. Перепелкін на цей час виконує наукові дослідження на інженерному факультеті Університету Кардіффа, Кардіфф, Великобританія в рамках наукового проекту “Cross-Disciplinary Approaches to Evaluation of Elastic and Adhesive Properties of Micro/Nanothick Objects”  за програмою  Sêr Cymru ІI, що фінансується валлийским  урядом та  Європейською комісією з  коштів  Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) у 2017-2019 рр.

З 1999 по 2013 рр. на кафедрі виконувалася держбюджетна тема М0905 “Розробка методів дослідження нелінійних задач динаміки багатошарових пластин та пологих оболонок”, керівник д.т.н., проф. Курпа Л.В. з загальним обсягом фінансування 240 тис. грн., робота  була спрямована на розвиток ефективних методів розв’язку нелінійних крайових задач в областях складної форми.

За період 2010-2016 рр. аспірантами кафедри захищено 5 кандидатські дисертації. За період з 2009 р. співробітниками кафедри опубліковано одна монографія, 3 наукові книги і більше 50 наукових статей, та прийнято участь у більш ніж  30 міжнародних конференціях, де  у збірниках праць міжнародних конференцій опубліковано більше 70 наукових праць.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня у 2010 - 2016 рр.:

2016

 1. «Методи розв’язання задач згину та коливань пологих оболонок на основі теорії R-функцій і сплайн-апроксимації», здобувач Осетрова А.О., науковий керівник: д.т.н., проф. Курпа Л.В. Захист відбувся 17.03.2016 р. в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

2015

 1. “ Нормальные формы колебаний в нелинейной системе, содержащей маятниковый гаситель колебаний ” здобувач Клименко А., науковий керівник: д.т.н., проф. Міхлін Ю.В. Захист відбувся 23.04.2015р. в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

2013

 1. «Нелінійні нормальні форми вимушених коливань і їх застосування в динаміці одно дискових роторів», здобувач Перепелкін М.В., науковий керівник: д.т.н., проф. Міхлін Ю.В. Захист відбувся 30.05.2013р. в Інституті прикладної математики і механіки НАН України;
 2. “Дослідження вимушених геометрично нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок та пластин за допомогою метода R-функцій» здобувач Будніков М.А., науковий керівник: д.т.н., проф. Курпа Л.В. Захист відбувся 29.08.2013р. в Донецькому національному університеті;
 3. «Напружено-деформований стан гнучких ортотропних пластин і положистих оболонок складної форми плану» здобувач Любицька К.І., науковий керівник: д.т.н., проф. Курпа Л.В. Захист відбувся 19.12.2013р. в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

Oпубліковані наукові книги у 2009 - 2016 рр.:

Курпа Л. В., О. С. Мазур, Т. В. Шматко. Применение теории R-функций к решению нелинейных задач динамики многослойных пластин: / Л. В. Курпа, О. С. Мазур, Т. В. Шматко. – Харьков: ООО «В деле», 2016. – 492 с. – На рус. яз.

Аврамов К.В., Михлин Ю. В. Нелинейная динамика упругих систем. Том 2: Приложения.   — М. : R&C Dynamics; Ижевск : Ин-т компьютер. исслед., 2015. — 699 с.

К.В. Аврамов, Ю.В. Михлин.  Нелинейная динамика упругих систем. Том 1: модели, методы, явления.— М.:  Регулярная и хаотическая динамика; Ижевск: Ин-т компьют. исслед., 2010 . – 704 с.

Курпа Л.В. Метод R-функций для решения линейных задач изгиба и колебаний пластин и пологих оболочек. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2009. – 408 с.

Деякі друковані праці, видані в 2010 - 2016 рр.:

2016

 1. Awrejcewicz J., Kurpa L., Mazur O. Dynamical instability of laminated plates with external cutout. Journal of Non-linear Mechanics 81 (2016) 103-114.
 2. Burlayenko V.N., Altenbach H., Sadowski T., Dimitrova S.D. Computational simulations of thermal shock cracking by the virtual crack closure technique in a functionally graded plate. Computational Materials Science 116 (2016) 11–21.
 3. Burlayenko V.N. Modelling thermal shock in functionally graded plates with finite element method. Advances in Materials Science and Engineering Volume 2016 Issue: Brittle or Quasi-Brittle Fracture of Engineering Materials (2016), Article ID 7514638, 12 pages.
 4. Mikhlin Yu. V., Cartmell M. P. and Warminski J. Special Issue on Nonlinear Dynamics In: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science Vol. 230, No. 1 (2016) p. 3-4.

2015

 1. Awrejcewicz J., Kurpa L., Shmatko T. Investigating geometrically vibrations of laminated shallow shells with layers of variable thickness via the R-functions theory. Composite Structures 125 (2015) 575-585.
 2. Burlayenko, V.N., Altenbach, H., Sadowski, T. An evaluation of displacement-based finite element models used for free vibration analysis of homogeneous and composite plates. Journal of Sound and Vibration 358 (2015) 152-175.
 3. Mikhlin Yu., Plaksij K. Dynamics of nonlinear dissipative systems in the vicinity of resonance Journal of Sound and Vibration 334 (2015) 319-337.
 4. Plaksiy K.Y., Mikhlin Yu.V. Resonance behavior of the limited power-supply system coupled with the nonlinear absorber Mathematics in Engineering, Science and Aerospace Vol. 6, No. 3 (2015) 475-495

2014

 1. L.V.Kurpa, T.V. Shmatko. Nonlinear vibrations of laminated shells with layers of variable thickness./ Shell Structures: Theory and Applications, 2014 Taylor & Francis Group, London,UK.- V.3,p.305-308
 2. L.V. Kurpa,O.S.Mazur & V.V.Tkachenko. Parametric Vibrations and Dynamic Instability of thin laminated plates with complex form. ./ Shell Structures: Theory and Applications, 2014 Taylor & Francis Group, London,UK.- V.3,p.309-312
 3. L.V. Kurpa, Parametric Vibrations of Multilayer Plates of Complex Shape/ L.V. Kurpa, O.S.Mazur & V.V.Tkachenko.//Journal of Mathematical Sciences,Vol.174,No 2, February ,2014,- P. 101-114.
 4. L.Kurpa, O.Mazur. Investigation of Parametric Vibrations of Laminated plates by R-functions Method// ENOC,2014 Vienna, july 6-11
 5. Л.Курпа, Г. Тимченко. Исследование геометрически нелинейных колебаний многослойных пластин сложной формы со слоями различной толщины//Математичні проблеми механіки неоднорідних структур – Львів: Інст прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С. Підстригача НАН України, 2014- С.361-363.
 6. Л.Курпа, Т.Шматко. Нелінійні коливання функціонально-градієнтних пологих оболонок зі складною формою плану //Математичні проблеми механіки неоднорідних структурю- Львів: Інст прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С. Підстригача НАН України, 2014- С.363-365
 7. К.В. Аврамов, Ю.В. Михлин, В.Н. Романенко, А.А. Киреенков. Бифуркации установившихся автоколебаний гибких пластин при взаимодействии с потенциальным газовым течением. Прикладна гідромеханіка, 2014, Т.1, N 1, 3-9.
 8. А.А. Клименко, Ю.В. Михлин. Нелинейные нормальные формы колебаний в неидеальной системе с маятниковым гасителем колебаний. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Збірник наукових праць ДНУ. Вип. 22, 2014, с.135-154.
 9. Бухкало С.И., Иглин С.П. Особенности исследования полимерных отходов /  // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №13 – Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології № – НТУ “ХПИ”, 2014.
 10. Burlayenko V.N., Sadowski T. Nonlinear dynamic analysis of harmonically excited debonded sandwich plates using finite element modelling. Composite Structures, Volume 108, February 2014, Pages 354–366.
 11. Burlayenko V.N., Sadowski T. Transient dynamic response of debonded sandwich plates predicted with finite element analysis. Meccanica, Volume 49, Issue 11 (2014), Page 2617-263.
 12. Burlayenko V.N., Sadowski T. Simulations of post-impact skin/core debond growth in sandwich plates under impulsive loading. Journal of Applied Nonlinear Dynamics 3(4) (2014) 369–379.
 13. Курпа Л.В. Определение собственных частот функционально-градиентных пологих оболочек с помощью метода R–функций и сплайн-аппроксимации / Л.В. Курпа, А.А. Осетров, Т.В. Шматко // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2014. – №6 (1049). – С. 99 – 110.
 14. Любицька К.І., Тимченко Г.М. Застосування варіаційно-структурного методу до геометрично-нелінійного деформування композитних пологих оболонок // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2014. – №6 (1049). – С. 57
 15. Дзюбак Л.П., Аврейцевич Я. Моделювання п’єзоелектричного гістерезису в надзвуковому моторі // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Математическое моделирование в технике и технологиях. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2014. – №6 (1049). – С. 45.
 16. А.А. Клименко, Ю.В. Михлин. Нормальные формы колебаний в неидеальной системе, содержащей маятниковый гаситель колебаний. Проблемы машиностроения. 2014.
 17. A.A. Klimenko, Y.V. Mikhlin. Analytical-numerical approach to analyze forced and parametric vibrations of some pendulum systems. Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Серия «Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления». 2014.

2013

 1. Yu.V.Mikhlin, K.V. Avramov. Review of Applications of Nonlinear Normal Modes for Vibrating Mechanical Systems. Applied Mechanics Review, 65(2), 2013 (20 pages).
 2. Курпа Лідія, Мазур Ольга, Ткаченко Вікторія. Дослідження динамічної стійкості багатошарових пластин довільної форми за допомогою методу R-функцій // Сучасні проблеми механіки та математики: в 3-х т. / Під  ред.. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С.Підстригача НАН України, 2013. – Т.2. –с 143-145.
 3. Тимченко Галина, Будніков Микола. Вплив граничних умов на нелінійні коливання багатошарових пологих оболонок // Сучасні проблеми механіки та математики: в 3-х т. / Під аг. Ред.. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С.Підстригача НАН України, 2013. – Т.2. –с 176-178.
 4. Курпа Л.В. Исследование вынужденных нелинейных колебаний многослойных пологих оболочек при помощи многомодовой аппроксимации / Л.В.Курпа, Н.А. Будников //  Вісник донецького національного університету, Сер. А: Природничі науки, № 1, с. 55–60, 2013.
 5. Курпа Л.В. К вопросу о построении системы базисных функций для решения задач о геометрически нелинейных колебаниях многослойных пологих оболочек / Л.В.Курпа, Г.Н. Тимченко, Н.А. Будников // Динамические системы, 2013, том 2(30), № 3-4. – С. 273–284.
 6. Nikolay Perepelkin, Yuri Mikhlin. Nonlinear normal modes of forced vibrations in systems with internal resonance. Проблемы нелинейной динамики и физики кон¬денсированных сред. Москва, ИХФ РАН, 2013, 158-166.
 7. Dynamical stability and parametrical vibrations of the laminated plates with complex shape Lidiya Kurpa, Olga Mazur, Victoria Tkachenko.  Latin American Journal of Solids and Structures 10(2013) 175 –188.
 8. Сравнительный анализ двух подходов к исследованию параметрических колебаний ортотропных пластин сложной формы. Вісник національного технічного університету «ХПІ», Мазур О. С.,  5, 2013, c. 155-162.
 9. Параметричні коливання багатошарових пластин складної форми. Курпа Л.  В.,  Мазур О.С.,  Ткаченко В.  В. Математичні методи та фізико-механічні поля. 2013. Том 56, №2,  C. 136-150.
 10. N.V. Perepelkin, Yu.V. Mikhlin, C. Pierre. Non-linear normal forced vibration modes in systems with internal resonance. International Journal of Non-Linear Mechanics, Volume 57, December 2013, 102–115.
 11. К.Ю.Плаксiй, Ю.В. Мiхлiн. Дослiдження поведiнки нелiнiйних дисипативних систем з двома степенями свободи в околi внутрiшнього резонансу. Динамические системы, Том 2(30), No. 3-4, , 2013, 293–308.
 12. Курпа Лідія, Шматко Тетяна. Геометрично нелінійні коливання багатошарових пластин зі змінною товщиною шарів // Сучасні проблеми механіки та математики: в 3-х т. / Під pед. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.. Я.С.Підстригача НАН України, 2013. – Т.2. –с 145-147
 13. Jan Awrejcewicz. Large amplitude free vibration of orthotropic shallow shells of complex form with variable thickness. Jan Awrejcewicz, Lidiya Kurpa, Tatiana Shmatko // Latin American Joirnal of Solid and Structures, 10(2013). – p.147-160.

2012

 1. Курпа Л.В., Будніков М.А. Дослідження вимушених геометрично нелінійних коливань багатошарових пологих оболонок несиметричної структури / Проблеми обчислювальної механіки й міцності конструкцій: зб. наук. праць / ред. кол. А.П. Дзюба (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Ліра, 2012. – Вип. 20. – С. 208-216.
 2. Курпа Л.В., Тимченко Г.М., Будніков М.А. Вимушені нелінійні коливання багатошарових пологих оболонок несиметричної будови / Вісник НТУ «ХПІ», тематичний випуск «Математичне моделювання в техніці й технологіях», 2012. – № 27. – C. 92 – 98.
 3. Курпа Л.В., Мазур О.С., Ткаченко В.В. Параметричні коливання багатошарових пластин симетричної структури зі складною геометричною формою./ Проблеми обчислюваної механіки й міцності конструкцій. Збірник наукових праць. -2012, В. 19, С. 193-204.
 4. Курпа Л.В., Будніков М.А. Дослідження вимушених нелінійних коливань багатошарових жорстко затиснених пластин зі складною формою плану / Теоретична й прикладна механіка, 2012. – вып 4 (50). – С. 70-77.
 5. М.В.Перепелкін, Ю.В.Міхлін. Урахування фактору внутрішнього тертя в моделі однодискового ротора з нелінійно-пружними опорами. Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка. 2012. Том 17, вип.. 1-2 (13-14), с. 114-120.
 6. Перепелкін М.В. Застосування теорії нелінійних нормальних форм коливань до аналізу стаціонарних режимів руху в моделі однодискового ротора / М.В. Перепелкін, Ю.В. Міхлін // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – 2012. – Вип.13. – с. 327-336.
 7. Mikhlin Yu.V. Nonlinear normal vibration modes in the dynamics of nonlinear elastic systems / Yu.V. Mikhlin, N.V. Perepelkin, A A Klimenko, E. Harutyunyan // Journal of Physics [електронний ресурс]. – 2012. – Volume. 382 (012052) conference 1. – Режим доступу: http://iopscience.iop.org/1742-6596/382/1/012052/pdf/1742-6596_382_1_012052.pdf.
 8. Курпа Л.В., Тимченко Г.М., Будніков М.А. Структури розв’язку задач про коливання пологих багатошарових оболонок симетричної будови // Вісник ДНУ, серія А, №2, 2012. – стор. 51-58.
 9. Плаксій К.Ю., Міхлін Ю.В. Стійкість нелінійних нормальних форм коливань пружинно-маятникової системи та процес зриву вертикальної форми. Вісник НТУ «ХПІ», Випуск «Математичне моделювання в техніці та технологіях», 2012, 167-182.
 10. А.А.Клименко, Ю.В.Міхлін . Нелінійні нормальні форми коливань маятникових систем// Методи розв’язування прикладних задач механіки деформованого твердого тіла. Вісник Дніпропетровського національного університету – 2012. – Вип. 13. – с. 204 – 211.
 11. A.A. Klimenko, Y.V. Mikhlin, J. Awrejcewicz. Nonlinear normal modes in pendulum systems. Nonlinear Dynamics, Vol. 70, Issue 1, 2012, 797-813.
 12. Burlayenko V.N., Sadowski T. A Numerical Study of the Dynamic Response of Sandwich Plates Initially Damaged by Low Velocity Impact. Computational Materials Science 52(1) (2012): 212-216
 13. Бурлаєнко В.М., Морачковський О.К. Скінченноелементна модель нелінійної динаміки тіла з тріщиною, границі якої контактують// Вісник Національого Технічного Університету “ХПІ”. Збірка наукових праць: Математичне моделювання в техніці та технологіях, №2 –Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 44-51.
 14. Burlayenko V.N., Sadowski T. Finite Element Nonlinear Dynamic Analysis of Sandwich Plates with Partially Detached Facesheet and Core. Finite Elements in Analysis & Design 62 (2012) 49-64.
 15. Бурлаєнко В.М., Морачковський О.К. Застосування кінематичного контактного алгоритму з явною схемою інтегрування за часом в скінченноелементних задачах динаміки тіла з тріщиною// Вісник Національого Технічного Університету “ХПІ”. Збірка наукових праць: Математичне моделювання в техніці та технологіях, №54 (960) –Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 19-25.

2011

 1. Jan Awrejcewicz, Lidiya Kurpa, and Andrey Osetrov. Investigation of the stress-strain state of the laminated shallow shells by R-functions method combined with spline-approximation // ZAMM Z. Angew. Math. Mech., 1 – 10 (2011) / DOI 10.1002/zamm.201000164
 2. Клименко А.А., Міхлін Ю.В. Нелінійні форми коливань механічної системи з маятниковим гасителем коливань // Механіка твердого тіла. НАНУ, Інститут прикладної математики й механіки, вип. 40, 2011, с. 162-171.
 3. Перепелкін М.В. Нелінійні нормальні форми вимушених коливань однодискового ротора на масивних нелінійно-пружних опорах / М.В. Перепелкін, Ю.В. Міхлін // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – 2011. – Вип.12. – с. 270-278.
 4. Перепелкін М. В. Модифікований метод побудови нормальних форм вимушених коливань і його застосування у динаміці однодискового ротора / М.В. Перепелкін, Ю.В. Міхлін // Механіка твердого тіла. – 2011. – №41. – с.109-121.
 5. Mikhlin Yu.V. Non-linear normal modes and their applications in mechanical systems / Yu.V. Mikhlin, N.V. Perepelkin // Proc. of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. – 2011. – 225 (10) – p.2369-2384.
 6. Перепелкін М. В. Побудова й аналіз стійкості резонансних режимів руху однодискового ротора на нелінійно-пружних опорах / М.В. Перепелкін, Ю.В. Міхлін // Динамічні системи. – 2011. – т.1(29). – №2 – с.269-280.
 7. С.Р. Ільїн, Ю.В. Міхлін, С.М. Решетнікова. Оптимізація циклу спуску/підйому двохкінцевої скіпової підйомної установки з біциліндроконічною піднімальною машиною. Вісник Севастопольського Національного технічного університету, Севастополь, вип. 120, 2011. 41-49.
 8. Ліннік Г.Б., Тимченко Г.М. Історія розвитку функціонального аналізу // Вісник НТУ «ХПІ», – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2011. – №20.
 9. J. Awrejcewicz and L.P. Dzyubak, Modelling, chaotic behavior and control of dissipation properties of hysteretic systems, In: Models and Applications of Chaos Theory in Modern Sciences, Z. Elhadj, (Ed.), Science Publishers, British Isles, ISBN 978-1-57808-722-8; May 2011, pp. 1-23.
 10. J. Awrejcewicz and L.P. Dzyubak, Numerical analysis of a rotor dynamics in the magneto-hydrodynamic field, In: Numerical Simulations / Book 2, Jan Awrejcewicz, (Ed.), In Tech, ISBN 979-953-307-249-3, July 2011, pp. 1-22.
 11. Курпа Л.В., Мазур О.С., Ткаченко В.В. Параметричні коливання багатошарових пластин під дією періодичного навантаження. // Вісник національного технічного університету „ХПІ”. – 2011. – 13. С.134-145.
 12. Курпа Л.В., Будніков М.А. Дослідження нелінійних вимушених коливань багатошарових пластин складної форми // Вісник національного технічного університету „ХПІ”. – 2011. – 13. С.124-133.
 13. Россоха А.Н., Черкашина А.Н., Титарев А.В., Одинцова О.В., Храмова Т.І. Вплив високомодульного дисперсного наповнювача на параметри пружності та структуру фурано-эпоксидных композитів // Інтегровані технології та енергозбереження (щоквартальний науково-практичний журнал), № 1, 2011. – С.106-108.
 14. Burlayenko V.N., Sadowski T. Dynamic Behavior of Sandwich Plates Containing Single/Multiple Debonding, Computational Materials Science 50 (2011) 1263-1268.
 15. Burlayenko V.N., Sadowski T. Dynamic Analysis of Debonded Sandwich Plates with Flexible Core – Numerical Aspects and Simulation. Advanced Structured Materials, Volume 15, Shell-like Structures, H. Altenbach and V.A. Eremeyev (eds.) Springer-Verlag 2011. Part V, p. 415-440.
 16. Burlayenko V.N., Sadowski T. A Numerical Study of the Dynamic Response of Sandwich Plates Initially Damaged by Low Velocity Impact. Computational Materials Science 52(1) (2012): 212-216.

2010

 1. Аврамов К.В., Міхлін Ю.В. Нелінійна динаміка пружних систем. Т.1. Моделі, методи, явища. – М.-Іжевськ.: НИЦ «Регулярна й хаотична динаміка», Інститут комп’ютерних досліджень, 2010. – 704 з.
 2. Бутенко А.М., Кирилова Н.О., Русинов О.І. Дослідження Ag/пемза каталізаторів у процесі окисної конверсії метанолу у формальдегід // Питання хімічної технологи, 2010, №4. – С. 117-126.
 3. J. Awrejcewicz and L.P. Dzyubak, 2-dof nonlinear dynamics of a rotor suspended in the magneto-hydrodynamic field in the case of soft and rigid magnetic materials // Int. J. of Non-Linear Mechanics. – 2010. – 45 – Р. 919-930.
 4. Burlayenko V.N., Sadowski T. Free vibration of sandwich plates with impact-induced damage. Wiley’s Webserver Wiley-interscience in the PAMM, Volume 9, Issue 1, March 2010, p. 179-180.
 5. Burlayenko V.N., Sadowski T. Effective Elastic Properties of Foam-Filled Honeycomb Cores of Sandwich Panels, Composite Structures. (2010), doi: 10.1016/j.compstruct.2010.04.015.
 6. Курпа Л.В. Параметричні коливання ортотропних пластин складної форми / Л.В. Курпа, О.С. Мазур // Прикладна механіка. – 2010. – № 4. – С. 83-95.
 7. Awrejcewicz J., Kurpa L., Mazur O. On the parametric vibrations and meshless discretization of orthotropic plates with complex shape// The International Journal of Nonlinear Science & Numerical Simulation 2010, 11(5). – C.371-386.
 8. Курпа Л.В., Любицька К.І, Морачковська І. О. “Метод R-Функцій для розв’язку нелінійних задач згину ортотропних пологих оболонок на пружній основі” // Прикладна механіка, 6, 2010. – С. 56-65.
 9. Lidiya Kurpa, Tatiana Shmatko, Galina Timchenko. Free vibration analysis of laminated shallow shells with complex shape using the R-functions method // Composite Structures 93, 2010. – P. 225-233.
 10. А.А.Клименко, Ю.В.Міхлін. Нелінійна динаміка пружинного маятника. Динамічні системи. Вып. 27, 2010, С.51-66.
 11. Special Issue “Models, Methods and Applications of Dynamics and Control in Engineering Systems” (Eds. J.-M. Balthazar, B.Goncalves, S.Lenci, Y.V.Mikhlin). Mathematical Problems in Engineering, v. 2010, Article ID487684.
 12. Ю.В.Міхлін, С.Г.Мітрохін Нелінійні коливальні процеси в колісних екіпажах. Прикладна механіка, N5, 2010.
 13. Перепелкін М. В. Аналіз вимушених форм коливань однодискового ротора на нелінійно-пружних опорах / М. В. Перепелкін, Ю. В. Міхлін // Механіка твердого тіла. – 2010. – №40. – с.221-232.
 14. Yu.V.Mikhlin. Nonlinear normal vibration modes and their applications. In: Advanced Problems in Mechanics of Heterogeneous Media and Thin-Walled Structures (Eds. V.I.Bolshakov, D,Weichert). Dniepropetrovsk, ENEM, 2010, 263-297.
 15. Ю.В.Міхлін, К.В.Аврамов, С.Н.Решетнікова. Дослідження динаміки механічних систем з нелінійними віброгасниками. Серія «Технічні науки», 2009. N 1. С. 22-27 з.
 16. Осетров А.О. Застосування варіаційно-структурного методу й сплайн-апроксимації до дослідження власних частот пологих оболонок з вирізами // Проблеми обчислювальної механіки й міцності конструкцій, 2010, вип. 14, С. 278-287.

Міжнародні наукові конференції у яких було прийнято участь в 2010 - 2016 рр.:

2016

 1. The 5th International Conference on Nonlinear Dynamics September 27-30, 2016, Kharkov, Ukraine
 2. 5-а Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності», 14 вересня 2016 р. – Київ, Украина
 3. 24-а Міжнародна науково-практична конференція. “Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD–2016), 18-20 травня 2016 р. , Україна
 4. 5-а Міжнародна конференція ” Тараповські читання -2016″, 1-15 березня 2016 р., Харків, Украина
 5. The 6th Intrelational Conference on Nonlinear Vibrations, Localization and Energy Transfer. University of Liege, July, 4-8, 2016.

2015

 1. 23-а Міжнародна науково-практична конференція. “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” MicroCAD – 2015, 20-22 травня 2015р., Харків, Україна
 2. Euromech Colloquium 577, Micromechanics of metal ceramic composites, 2-5 March, 2015, IMWF-University of Stuttgart, Germany
 3. The 13th International Conference Dynamical Systems Theory and Applications DSTA-2015, December 7-10, 2015., Lodz, Poland
 4. Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів». 19 – 22 лютого 2015 року.
 5. XXII International Conference Dynamical System Modelling And Stability Investigation. 2015. Kiev, Ukraine
 6. V Міжнародну науково-технічну конференцію: «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій». Запорізький нац. ун-т, 2015, Запоріжжя, Україна

2014

 1. Shell Structures: Theory and Applications, 2014 Taylor & Francis Group, London, UK
 2. The 8th European Nonlinear Dynamics Conference ENOC-2014, July 6-11 2014, Vienna, Austria
 3. IX міжнародна наукова конференція “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”, 15-19 вересня 2014 р., Львів, Украина
 4. 22-а Международная научно-практическая конференция. “Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье” MicroCAD-2014, НТУ “ХПИ”, 21-23 мая, 2014, Харьков, Украина

2013

 1. Сучасні проблеми механіки та математики. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2013, Львів, Украина
 2. Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation: XVI International Conference: Modeling and Stability Kiev, Ukraine, 29-31 may, 2013
 3. Conference “Nonlinear Dynamics in Engineering: Modelling, Analysis and Applications”, 21-23 August 2013. CADR, School of Engineering, University of Aberdeen, UK
 4. IV- Международная конференция Nonlinear Dynamics ND-KhPI2013, 19-22 июня 2013г., Севастополь, Украина
 5. Th 10th International Conference “Shell Structures, Theory and Applications” (10th SSTA 2013), October 16 – 18, 2013, Gdańsk (Poland).
 6. The 12th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications, DSTA-2013, December 2-5 Łódź, Poland
 7. Международная Научная Школа-Конференция «Тараповские Чтения» 29 сентября – 4 октября 2013 г., Харьков, Украина

2012

 1. 21-а Міжнародна науково-практична конференція. “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” MicroCAD – 2012, травень 2012 р. Харків, Україна
 2. Моделирование, управление и устойчивость (MCS-2012): Международная конференция, Севастополь, 10-14 сентября 2012 г., Украина
 3. XXV Международная научная конференция: Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-25, Волгогр. гос. техн. ун-т, 2012
 4. The 4th Int. Conference on Localization, Transfer of Energy and Nonlinear Normal Modes in Mechanics and Physics. Booklet of Abstracts. Haifa, Israel, July 1-5, 2012
 5. The International Workshop “Dynamics of Functionally Graded Materials and Systems with Hysteresis”, 19 March, 2012, Lublin, Poland.
 6. The 8th European Solid Mechanics Conference ESMC 2012, 9 – 13 July 2012, Graz, Austria
 7. The 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012), September 10-14, 2012, Vienna, Austria
 8. The International Workshop “Nonlinear Dynamic Phenomena in Mechanical, Aerospace, and Civil Engineering”,  22-23 October, 2012, Lublin, Poland.