Мазур Ольга Сергіївна

MazurМазур Ольга Сергіївна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

 

Працює на кафедрі з 2004 року. Закінчила механіко-математичний факультет Харківського національного університета ім. В.Н. Каразіна за фахом «Математика», кваліфікація – математик, викладач математики та інформатики (магістр). Закінчила аспірантуру в НТУ “ХПІ” за фахом «Механіка деформівного твердого тіла», в 2010 захистила кандидатську дисертацію по темі «Параметричні коливання ортотропних пластин складної форми». Наукові інтереси пов’язані з нелінійною динамікою пластин і оболонок. Має більше 25 наукових публікацій

Наукові інтереси:

  • Динамічна стійкість ортотропних і ламінованих пластин складної форми
  • Дослідження параметричних коливань ламінованих пластин, включаючи хаотичну динаміку
  • теорія R-Функцій

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ
  1. Application of R-functions Theory to Study Parametric Vibrations and Dynamical Stability of Laminated |plates. L. Kurpa, O. Mazur, I. Tsukanov. Proceedings of the 4rdinternational Conference “Nonlinear Dynamic – 2013”, 2013, Kharkov, Ukraine, p.271-276.
  2. Dynamical stability and parametrical vibrations of the laminated plates with complex shape L. Kurpa, O. Mazur, V. Tkachenko. Latin American Journal of Solids and Structures 10(2013) 175 –188.
  3. Method of R-function for investigation of parametric vibrations of orthotropic plates of complex shape. Kurpa L.V., Mazur О.S. Journal of Mathematical Sciences, 2011, V. 174, № 3, P.269-282.
  4. Parametric vibrations of orthotropic plates with complex shape. Kurpa L.V., Mazur О.S. International Applied Mechanics, 2010, V. 46, № 4, P. 438-449.
  5. On the parametric vibrations and meshless discretization of orthotropic plates with complex shape. Awrejcewicz J., Kurpa L., Mazur O. International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation. 2010, V. 11, Is. 5, P. 371-386.
  6. Nonlinear analyses of the laminated plates of the symmetric structure subjected to static in-plane forces. Mazur O., Linnik A., Tkachenko V. Proceedings of the 3rdinternational Conference on Nonlinear Dynamic, Nd-khpi2010, 2010, Kharkov, Ukraine, p.369-374.
  7. Research of Stability and Nonlinear vibration of plates by R-Functions Method. Awrejcewicz J., Kurpa L., Mazur O. Modeling Simulation and control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems. – UK, Springer, 2009. – P.179-189.