Головна

Кафедра прикладної математики є структурним підрозділом інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків, Україна.

u2Колектив кафедри забезпечує викладання математики студентам цілого ряду факультетів: інженерно-фізичного, фізико-технічного, інтегрованих технологій і хімічної техніки, енергомашинобудівного, бізнесу й фінансів, механіко-технологічного, технології органічних речовин, інформатики й управління, німецького технічного факультету, а також курсантам факультету військової підготовки при НТУ “ХПІ”. Співробітниками кафедри читаються курси не тільки по вищій математиці, але й багато спеціальних курсів, таких як: лінійна алгебра, теорія функцій комплексної змінної, варіаційне числення, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики, теорія ймовірностей і математична статистика й ін. У теперішній час велика увага приділяється викладанню вищої математики й спецкурсів вищої математики англійською мовою. Розробляється відповідна навчальна й методична література. Докладніше…

Презентацію про кафедру можна подивитися тут …

Основні напрямки наукових досліджень, що ведуться на кафедрі:

  • Розробка методу R-Функцій для розв’язку завдань теорії пластин і оболонок складної форми в плані. Цей напрямок очолює проф. Курпа Л.В.
  • Науковий напрямок, очолюваний проф. Міхліним Ю.В., належить до області регулярної й хаотичної динаміки нелінійних механічних систем, зокрема, до теорії нелінійних нормальних коливань, дослідженню стійкості нелінійних коливань, дослідженню хаотичних коливань, віброударним коливанням, проблемам нелінійного виброгасіння, коливанням нелінійних пружних систем.

Докладніше про наукову діяльність…

Наші пропозиції по науковому співробітництву представлені тут …

Кафедра входить до числа організаторів серії міжнародних конференцій «Nonlinear Dynamics» ND-KhPI (2004, 200720102013 and 2016).

Співробітники кафедри проходять стажування за кордоном. Докладніше про міжнародну діяльність кафедри…