Автоматизація та кібербезпека енергосистем

0

Абітурієнту

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТ!

Запрошуємо Вас до вступу на освітню програму “Електроенергетика” за спеціальністю  141  – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.
Освітня програма “Електроенергетика” складається з двох основних компонентів:

    1. Обов’язкова складова, що забезпечується загальною та фаховою підготовкою (формування   базових знань з технологій виробництва, передачі та розподілу електричної енергії).
    2. Вибіркова складова, що орієнтована на вузькопрофільну підготовку за рахунок вивчення самостійно обраного Вами профільованого пакету дисциплін. Кафедра “Автоматизація та кібербезпека енергосистем” здійснює висококваліфіковане викладання таких профільованих пакетів дисциплін, як: 
     “Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії”,

     “Технології кібербезпеки в електроенергетиці”.

   Ці пакети дисциплін забезпечують формування поглиблених знань, умінь, навичок з вирішення професійних задач  щодо проєктування та експлуатації надійних систем управління технологічними процесами в електроенергетиці.

   Основними курсами пакету “Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії” є:

   Основи інформаційних технологій  в системах управління,

   Проєктування релейного захисту енергосистем,

   Автоматизація енергосистем,

   Системи обліку та контролю якості електричної енергії.

   Пакет “Технології кібербезпеки в електроенергетиці” забезпечується такими ключовими дисциплінами:

   Основи інформаційних технологій в кібербезпеці,

   Безпека операційних систем,

   Безпека комп’ютерних мереж,

   Програмно-апаратні засоби забезпечення інформаційної безпеки енергосистем.

   Після чотирьох років успішного навчання Ви отримаєте диплом бакалавра з електроенергетики міжнародного зразка, що дасть можливість працевлаштування  на електричних станціях, в проєктних й експлуатаційних  енергокомпаніях, на промислових підприємствах як в нашій країні, так і за кордоном. За бажанням можна продовжити навчання та отримати рівень магістра, і далі – доктора філософії (Phd) за цією ж спеціальністю.

Якщо Вас зацікавила можливість отримати затребувану професію просимо звертатися до приймальної комісії навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки.

  1. ЧЕКАЄМО НА ВАС!