Автоматизація та кібербезпека енергосистем

0

Методичне забезпечення

Перелік методичного забезпечення
навчального процесу

Методичні вказівки до лабораторних робіт по вивченню дисциплін

Електромеханічні перехідні процеси

Електромагнітні перехідні процеси

Математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергетики

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних завдань по вивченню дисциплін

Електромеханічні перехідні процеси

Електромагнітні перехідні процеси

Математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергетики

Автоматика енергосистем (титульний лист+ ч.1-проєктування)

Автоматика енергосистем (ч.2-експлуатація)

Автоматика енергосистем (ч.3-науково-дослідні роботи)

Основи проектування релейного захисту енергосистем

Проєктування систем та пристроїв релейного захисту (електроустановки вузла навантаження)

Проєктування систем та пристроїв релейного захисту (електроустановки енергоблоку)

Методичні рекомендації для самостійної роботи

Релейний захист комплексні контрольні тести

Современные технологии и методы построения систем релейной защиты и автоматики в электроэнергетике

Пособие для практических расчетов “Релейная защита элементов электроэнергетической системы”

Пособие для практических расчетов “Релейная защита элементов электрической сети с напряжениями 110 – 0,4 кВ”

Завдання для самостійної роботи та перевірки знань з питань релейного захисту

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни

Основи релейного захисту енергосистем

Основи проектування релейного захисту енергосистем

Експлуатація пристроїв релейного захисту енергосистем

Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв

Навчально- методичні програми дисциплін (Сілабуси)

Основи релейного захисту енергосистем

Основи проектування релейного захисту енергосистем

Експлуатація пристроїв релейного захисту енергосистем

Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв