Мартиненко Геннадій Юрійович

Мартиненко Геннадій Юрійович — професор кафедри динаміки та міцності машин (ДММ).

Професор, доктор технічних наук.

Лекційні курси:
Загальноосвітні – «Бази даних», «Організація баз даних», «Інтелектуальний аналіз даних»;
Спеціальні – «Технології комп’ютерного проектування», «Технології комп’ютерного аналізу», «Програмні комплекси аналізу та проектування», «Програмні комплекси динаміки і міцності машин», «Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах» (ANSYS).

Наукові інтереси:
динаміка роторів в пасивних і активних магнітних підшипниках;
нелінійна динаміка складних механічних і мехатронних систем;
прикладні задачі обчислювальної механіки, теплофізики, магнетизму;
аналітичне моделювання динамічних взаємозв’язаних процесів;
оптимальне проектування конструктивних елементів машин і систем.

Наукові публікації:
Список наукових та навчально-методичних праць включає більше 130 найменувань,
інформація про основні наукові публікації доступна на персональних сторінках в
наукометричних базах, електронних бібліотеках і платформах Google Scholar, Scopus,
ResearcherID & Publons, IEEE Xplore та інших.

Методичні видання:
1. Проектирование реляционных баз данных. Нормализованная логическая модель:
Методические указания к выполнению расчетно-графических заданий по курсам «Базы
данных» и «Организация баз данных и знаний» для студентов специальностей 7.080303
Динамика и прочность, 7.080402 Информационные технологии проектирования / Сост.
Мартыненко Г.Ю. Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. 40 с.
2. Создание геометрических моделей конструкций с помощью многоцелевого пакета
проектирования и анализа: Методические указания к выполнению лабораторных работ
по курсам «Программные комплексы динамики и прочности машин» и «Моделирование
объектов и процессов в компьютерных системах» для студентов специальностей
7.080303 Динамика и прочность, 7.080402 Информационные технологии проектирования
/ Сост. Мартыненко Г.Ю. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. 72 с.
3. Мартыненко Г.Ю., Кедровская О.В. Решение задач статической прочности
конструкций и их элементов с помощью многоцелевого пакета моделирования и анализа:
учеб.-метод. пособ. Харьков: НТУ «ХПИ», 2015. 138 с.