Бакалавр

В рамках галузей “12 Інформаційні технології” на кафедрі «Інформатика та інтелектуальна власність» НТУ «ХПІ» здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальностями:

Основною метою освітньої діяльності НТУ «ХПІ» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти «бакалавр» є забезпечення професійної підготовки фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи, алгоритми та програмне забезпечення в розробці та супроводі інформаційних технологій моделювання, проектування, управління та прийняття рішень; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем, зокрема систем аналізу й обробки даних, когнитивних та сервісно-орієнтованих інтелектуальних систем, з забезпеченням охорони прав цифрової інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та інформаційних технологій.

Випускникам присвоюються кваліфікації, наведені в таблиці:

Спеціальність Кваліфікація
122 Комп’ютерні науки Бакалавр комп’ютерних наук

Мови програмування і технології, що вивчаються на кафедрі

 

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

  • у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»
  • у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),
  • в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Випускники кафедри працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонентів хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетентностями у сфері цифрової інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з компютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також в установах і на підприємствах сфери інтелектуальної власності і підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM SystemsSoftServeGlobalLogicCiklumNIX SolutionsDataArtOracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2021/).

Надалі випускники можуть продовжити освіту за відповідними спеціальностями за програмою Магістр.