Про кафедру

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність»
факультету «Комп’ютерних наук і програмної інженерії»
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
здійснює підготовку студентов за спеціальністю:

та спеціалізаціями:

Студенти випускники кафедри отримують знання і навички, які необхідні для програмістів та інженерів даних і знань
розробників програмного забезпечення хмарних сервісів
інтелектуальної обробки консолідованих даних великіх обсягів
 на базі програмних засобів і інформаційних технологій:

Java, C++, PHP, XML, IBM DB2, Eclipse, MS SQL Server, MySQL, Oracle, Mantis, Wiki, MS Project, IBM Rational Software, Platinum BP/ER Win, Sybase Power Designer, MS Visio, J2EE = Java Enterprise Edition, LAMP = Linux/Windows + Apache + PHP + MySQL.

Після завершення програми підготовки бакалаврів з комп’ютерних наук на 5-ому курсі студенти кафедри продовжують підготовку за однією з трьох магістерських програм:

ІНЖЕНЕРІЯ ДАНИХ І ЗНАНЬ
(Data Science and  Knowledge Engineering)
Програмне забезпечення інженерії даних і знань; Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання; Сервісно-орієнтована архітектура; Web технології та хмарні сервіси; Машинне навчання; Розподілені бази даних; Семантичний Web; Візуалізація даних; Кібербезпека; Штучний інтелект та когнитивні технології; Проектування знання-орієнтованих систем.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ПРОГРАМНІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ
(Intellectual Property in Software and Hardware Engineering)  
Право промислової власності в HW та SW інженерії; Авторське право и суміжні права на програмне забезпечення та цифровий контент; Розпорядження правами; Захист інтелектуальної власності та конфіденційної інформації; Патентні та маркетингові дослідження цифрових ринків; Комерціалізація прав на об’єкти інформаційних технологій; Start-up менеджмент та інвестиції.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І МАШИННЕ НАВЧАННЯ 
(Artificial Intelligence and Machine Learning)
Математичні основи штучного інтелекту; Основи теорії формальних систем; Методи та засоби машиного навчання; Теорія прийняття рішень та когнитивні обчислення; Технології та засоби штучного інтелекту; Штучні нейронні мережі; Розпізнавання образів.