Про кафедру

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність»
факультету «Комп’ютерні та інформаційні технології»
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
здійснює підготовку студентов по специальностям и специализациям:

1.Специальность 122  «Комп’ютерні науки и информационные технологии» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», термін навчання 4 роки);

Спеціалізація – «Інформаційні технології консолідації знань» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», термін навчання 2 роки на базі бакалавру «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», форма навчання – очна);

2. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізіція «Інтелектуальна власність у технологічному підприємництві»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», термін навчання 2 роки, на базі будь-якого бакалаврату, форми навчання – очна та заочна).

 Студенти випускники кафедри отримують знання і навички, які необхідні аналітикам і програмістам-розробникам програмного забезпечення інтегрованих Веб – орієнтованих систем інтелектуальної обробки даних на базі програмних засобів і інформаційних технологій:

Java, C++, PHP, XML, IBM DB2, Eclipse, MS SQL Server, MySQL, Oracle, Mantis, Wiki, MS Project, IBM Rational Software, Platinum BP/ER Win, Sybase Power Designer, MS Visio, J2EE = Java Enterprise Edition, LAMP = Linux/Windows + Apache + PHP + MySQL.

Структурна схема підготовки бакалаврів комп’ютерних наук та інформаційних технологій

схема бакалаврат комп науки

Після закінчення програми підготовки бакалавра можна продовжити підготовку
за однією з двох спеціальностей із наступними програмами навчання.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки и информационные технологии», спеціалізіція  «Інформаційні технології консолідації знань»
конкурентна розвідка, математичні основи аналізу даних, маркетинг інформаційних ресурсів, технології та засоби консолідації інформації, технології менеджменту знань, технології підтримки прийняття рішень, основи інформаційної безпеки професійної діяльності, прикладний інформаційний аналіз

Спеціальність 076: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізіція «Інтелектуальна власність у технологічному підприємництві»
право промислової власності, авторське право та суміжні права, інформаційно-аналітичне забезпечення патентних і патентно-кон’юнктурних досліджень, реєстрація, розпорядження та захист прав інтелектуальної власності, економіка інтелектуальної власності, інноваційний менеджмент, управління проектами та інвестиціями, комерціалізація програмного забезпечення и інформаційних систем