Про кафедру

Кафедра Інформатика та інтелектуальна власність (ІІВ) зосереджує увагу на підготовці фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки бакалаврів, магістрів та докторів наук, які здатні проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук, володіють сучасними методами, засобами та технологіями для проектування і розробки алгоритмічного та програмного забезпечення систем консолідації інформації, підтримки прийняття рішень, штучного інтелекту та сенсорного сприйняття навколишнього середовища, когнитивних та знання-орієнтованих систем з забезпеченням охорони та комерціалізації прав цифрової інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та всього життєвого циклу інформаційних технологій.

Основними спеціалізаціями кафедри ІІВ, за якими здійснюється прийом абітурієнтів та підготовка фахівців, є наступні:

  • Інженерія даних та знань (Data and Knowledge Engineering);
  • Штучний інтелект і машинне навчання (Artificial Intelligence and Machine Learning);
  • Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Intellectual Property in Software and Hardware Engineering)
Мови програмування і технології, що вивчаються на кафедрі

Мови програмування і технології, що вивчаються на кафедрі

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

  • у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»
  • у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),
  • в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Випускники кафедри працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонентів хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетентностями у сфері цифрової інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з компютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також в установах і на підприємствах сфери інтелектуальної власності і підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2021/).