Магістратура

Освітня програма: 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Основною метою освітньої діяльності НТУ «ХПІ» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти «магістр» є забезпечення професійної підготовки фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження інноваційного рівня в галузі комп’ютерних наук, володіють сучасними методами, засобами та технологіями для створення алгоритмічного та програмного забезпечення інформаційних управляючих систем, систем підтримки прийняття рішень, проектування та розробки засобів систем штучного інтелекту, консолідації даних та знань, когнитивних та сервісно-орієнтованих інтелектуальних систем, з забезпеченням охорони та комерціалізації прав цифрової інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та інформаційних технологій.

Конкурсна пропозиція: «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» (термін навчання 1,4 роки, обсяг – 90 кредитів)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Магістр

Основні навчальні дисципліни загальної та професійної підготовки за спеціальністю:
 • Основи наукових досліджень
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання
 • Візуалізація даних

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

Спеціалізації кафедри (Вибіркові блоки):

Інженерія даних та знань (Data and Knowledge Engineering)
Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Математичні основи аналізу даних і процесів
 • Інженерія даних та знань
 • Машинне навчання
 • Розподілені обчислення та бази даних
 • Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні технології
 • Семантичний Web

Характеристика спеціалізації:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації  інформації.

 Предметом навчання за спеціалізацією є ахітектурні та програмні рішення таких сервісів, які  плануються, проєктуються, моделюються та втілюються за допомогою методів, технологій та засобів Web-програмування, інженерії даних та знань для вирішення проблем і задовільнення «цифрових» інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно і раціонально звертатися до консолідованої інформації і видобутих знань, тому що вони важкодоступні в їх вихідній формі та, як правило, отримуються з багатьох розподілених інформаційних джерел.

Штучний інтелект і машинне навчання (Artificial Intelligence and Machine Learning)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Вірогідні методи невизначених міркувань
 • Програмне забезпечення інтелектуальних агентів
 • Когнітивні технології та платформи
 • Розподілені обчислення та бази даних
 • Теорія та проектування нейроморфних комп’ютерних систем та компонентів

Характеристика спеціалізації:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, яке відтворює нейроморфні (схожі на природні) ахітектури штучного інтелекту, високопродуктивні паралельні алгоритми, що моделюють поведінку людського мозку для обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища (віртуальна та доповнена реальність), когнітивні технології, які поєднують в собі штучний інтелект та алгоритми машинного навчання, комп’ютерні моделі людської поведінки, розраховані не стільки на точність, скільки на правильність для вирішення масштабних обчислювальних задач нечіткої логіка, великіх данних, м’яких обчислень тощо.

Предметом навчання за спеціалізацією є моделі, методи, технології та засоби побудови програмного забезпечення нейроморфних процесорів, комплексного вирішення проблем стабільності-пластичності пам’яті, навчання та перенавчання (оверфітінгу) штучних нейромереж, їх поєднання зі статистичними підходами до машинного навчання у ланцюжку когнитивних обчислень (Data Science / Machine Learning / Neural Networks Learning) для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам.

Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Intellectual Property in Software and Hardware Engineering)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Цифрова трансформація інтелектуальної власності
 • Комерціалізація цифрової інтелектуальної власності: правові та економічні аспекти
 • Регулювання та захист прав цифрової інтелектуальної власності
 • Захист конфіденційної інформації

Характеристика спеціалізації:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

Предметом навчання за спеціалізацією є правові механізми регулювання відносин суб’єктів права інтелектуальної власності в умовах її цифрової трансформації, правові та економічні аспекти комерціалізації цифрової інтелектуальної власності, регулювання, захист та управління цифровою інтелектуальною власністю, захист конфіденційної інформації в комп’ютерній і програмній інженерії

Мови програмування і технології, що вивчаються на кафедрі

Мови програмування і технології, що вивчаються на кафедрі

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

 • у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»
 • у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),
 • в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Випускники кафедри працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонентів хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетентностями у сфері цифрової інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з компютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також в установах і на підприємствах сфери інтелектуальної власності і підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2021/).