Магістратура

Освітня програма: 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Основною метою освітньої діяльності НТУ «ХПІ» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти «магістр» є забезпечення професійної підготовки фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження інноваційного рівня в галузі комп’ютерних наук, володіють сучасними методами, засобами та технологіями для створення алгоритмічного та програмного забезпечення інформаційних управляючих систем, систем підтримки прийняття рішень, проектування та розробки засобів систем штучного інтелекту, консолідації даних та знань, когнитивних та сервісно-орієнтованих інтелектуальних систем, з забезпеченням охорони та комерціалізації прав цифрової інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та інформаційних технологій.

Конкурсна пропозиція: «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» (термін навчання 1,4 роки, обсяг – 90 кредитів)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Магістр

Основні навчальні дисципліни загальної та професійної підготовки за спеціальністю:
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
 • Інтелектуальна власність
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Основи наукових досліджень
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання
 • Якість та тестування програмного забезпечення
 • Розробка та адміністрування баз даних та знань
Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки:
 • Інформаційна безпека
 • Геоінформаційні системи
 • Програмне забезпечення інженерії даних і знань
 • Сервісно-орієнтована архітектура иа хмарні технології
 • Комерціалізація цифрової інтелектуальної власності: правові аспекти
 • Регулювання та захист прав цифрової інтелектуальної власності
 • Програмне забезпечення електронної комерції
 • Сучасні технології комп’ютерного відео- та аудіомонтажу

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

Спеціалізації кафедри (Вибіркові блоки):

Інженерія даних та знань (Data and Knowledge Engineering)
Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Представлення знань та м’які обчислення
 • Машинне навчання
 • Візуалізація даних
 • Семантичний Веб

Характеристика спеціалізації:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації  інформації.

 Предметом навчання за спеціалізацією є ахітектурні та програмні рішення таких сервісів, які  плануються, проєктуються, моделюються та втілюються за допомогою методів, технологій та засобів Web-програмування, інженерії даних та знань для вирішення проблем і задовільнення «цифрових» інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно і раціонально звертатися до консолідованої інформації і видобутих знань, тому що вони важкодоступні в їх вихідній формі та, як правило, отримуються з багатьох розподілених інформаційних джерел.

 

Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Intellectual Property in Software and Hardware Engineering)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Цифрова трансформація інтелектуальної власності
 • Комерціалізація цифрової інтелектуальної власності: економічні аспекти
 • Інженерія цифрових активів інтелектуальної власності
 • Захист конфіденційної інформації в програмній і комп’ютерній інженерії

Характеристика спеціалізації:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

Предметом навчання за спеціалізацією є правові механізми регулювання відносин суб’єктів права інтелектуальної власності в умовах її цифрової трансформації, правові та економічні аспекти комерціалізації цифрової інтелектуальної власності, регулювання, захист та управління цифровою інтелектуальною власністю, захист конфіденційної інформації в комп’ютерній і програмній інженерії

Мови програмування і технології, що вивчаються на кафедрі

Мови програмування і технології, що вивчаються на кафедрі

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

 • у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»
 • у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),
 • в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Випускники кафедри працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонентів хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетентностями у сфері цифрової інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з компютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також в установах і на підприємствах сфери інтелектуальної власності і підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2021/).