Наукова діяльність

На кафедрі “Інформатика та інтелектуальна власність” наукова і науково-технічна діяльність здійснюється за такими напрямками:

– економіко-правові проблеми трансферу технологій та використання інтелектуальної власності;

– теорія технології та засоби консолідації та інтелектуального аналізу інформації;

– розпізнавання образів на основі перевірки складних гіпотез за кількісними та якісними оцінками ознак;

– розробка аналітичного і програмного інструментарію та дослідження економіко-математичних моделей бізнес-процесів;

– оптимізація інформаційного забезпечення наукової та інноваційної діяльності;

– удосконалення системи управління інтелектуальною власністю в медицині.

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність» є академічним партнером світового лідера в галузі IT технологій компанії IBM. На її базі функціонує Академічний центр компетенції ІВМ та спільна із Інститутом перспективних досліджень та технологій «INSART» лабораторія «IT Incubator». Викладачі кафедри чотири рази отримували гранди IBM Faculty Award за впровадження відкритих стандартів та корпоративних технологій IBM у навчальний процес.