Зразок мотиваційного листа!

Зразок мотиваційного листа для вступу на спеціальність 122 «‎Комп’ютерні науки», освітня програма «‎Комп’ютерні науки», кафедри ІІВ (Інформатика та інтелектуальна власність).

В цьому році важливою складовою для вступу до вишів є мотиваційний лист.

Це викладена вступником письмово у довільній формі інформація щодо особистої зацікавленості у певній освітній програмі (спеціальності, закладі освіти). Ще у листі йдеться мова про очікування від навчання, особисті досягнення, власні сильні та слабкі сторони. До мотиваційного листа у разі необхідності може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену інформацію.

Для вас ми підготували зразок мотиваційного листа для вступу на спеціальність 122 «‎Комп’ютерні науки», освітня програма «‎Комп’ютерні науки», кафедри Інформатика та інтелектуальна власність  НТУ «ХПІ».

Надсилайте свої мотиваційні листи на офіційну поштову скриньку кафедри ІІВ – iiv@khpi.edu.ua

 

Бажаємо успіху!

ЗРАЗОК МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА: