Конференція ІТЕ

Щороку за ініціативи кафедри ІТПА на базі НТУ «ХПІ» проводиться міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані технології та енергозбереження».

Доповіді, оформлені у вигляді статей, публікуються у журналі ІТЕІнтегровані технології та енергозбереження»), який включено до переліку наукових фахових видань ДАК України (Додаток 8 до наказу Міністерства освіти та науки України №1328 від 21.12.2015) у галузі технічних наук.

На конференції свої доробки науковці можуть представляти під час роботи секцій та публікувати за кількома науковими та проблемними напрямками:

 • енергетика, енергозбереження та ресурсозбереження;
 • енерготехнологія енергоємних галузей промисловості та тепловикористовуючі установки;
 • енергетика та навколишнє середовище, нетрадиційна енергетика, промислова екологія;
 • теплофізика високотемпературних процесів;
 • моделювання процесів промислового обладнання;
 • процеси і апарати різних галузей промисловості;
 • імітаційне моделювання складних технічних систем;
 • базові і критичні технології у машинобудуванні;
 • автоматизовані системи управління та обробки інформації;
 • гідро-, газодинаміка, тепло- і масообмінні процеси, обладнання спеціальної техніки;
 • теплові процеси й кріогенне устаткування медичного призначення;
 • електроенергетика, обладнання електростанцій і передача електроенергії;
 • інші напрямки на стику різних галузей знань.

У рамках конференції та у публікаціях журналу протягом більш ніж двадцяти років здійснюється аналіз розвитку енергетики та новітніх методів енергозбереження.

Щорічно на конференції присутні вітчизняні та зарубіжні науковці, які висвітлюють найсучасніші проблеми промисловості та науки.

Під час роботи секцій заслуховуються доповіді здобувачів наукових ступенів та вчених звань, з дискусійних питань проводяться «круглі столи».