Обговорення освітньо-професійної програми
"Енергоефективність і комп'ютерна хімічна інженерія"

Динамічний розвиток технологій у ХХІ-му столітті спонукає представників вищої школи до пошуку таких підходів до підготовки спеціалістів, які водночас забезпечать суспільство професійними кадрами та зможуть гарантувати випускникам гідні перспективи працевлаштування. Відмова від неприкладних умінь та поверхневих знань, які на додаток швидко морально застарівають, робить можливою комплексну студентоорієнтовану освіту. Аби створити передумови до появи на вітчизняному просторі фахівців у області енергоефективності та ресурсозбереження із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення та комп’ютерних технологій, кафедра ІТПА розробила нову програму підготовки студентів.

З 1 вересня 2021 року почався освітній процес для студентів бакалаврського рівня вищої освіти за новою освітньо-професійною програмою “Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія”.

Оновлення навчальних планів та актуалізація спеціальних дисциплін дозволить випускати фахівців, які матимуть сучасну освіту та будуть конкурентоспроможними на ринку праці в Україні та закордоном.

Підставою для початку підготовки студентів за освітньо-професійною програмою “Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія” стало рішення Вченої ради НТУ “ХПІ” від 29 грудня 2020 року, протокол №7, та Наказ Ректора НТУ “ХПІ” №573 ОД від 29 грудня 2020 року, пункт 15.

Інформація про затвердження освітньо-професійної програми

Наказ Ректора НТУ “ХПІ”
№ 573 ОД від 29 грудня 2020 року
на підставі рішення Вченої ради НТУ “ХПІ”
від 29 грудня 2020 року, протокол №7

Освітньо-професійна програма
“Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 161 — Хімічні технології та інженерія

Інформація про зовнішніх стейкхолдерів

Стейкхолдерами освітньо-професійної програми “Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія” виступили керівні особи підрозділів споріденого профілю у закладах вищої освіти та представники промислових підприємств, які потребують висококваліфікованих спеціалістів у галузі енергоефективності та енергозбереження.

Листи, які вони надали на підтримку нової освітньо-професійної програми, підтверджують зацікавленість роботодавців у випускниках з чітко визначеним набором знань, умінь та навичок, необхідних для успішної побудови кар’єри у галузі. Постійно стикаючись з практичними задачами енергозбереження, керівництво підприємств детально розуміє специфіку професійного запиту на спеціалістів цього профілю. Це спонукає викладачів до підготовки затребуваних фахівців та дозволяє представникам підприємств розраховувати на поповнення штату своїх співробітників випускниками кафедри ІТПА, які будуть компетентними для роботи з прикладними задачами професійного спрямування.

Лист-підтримка
Михайло Тарновський
Директор ПЕФ «ОптімЕнерго»

Лист-підтримка
Кирило Гуров
Директор ПНВФ «Анкор-Теплоенерго»

Лист-підтримка
Олександр Донець
Операційний директор ПрАТ «УКпостач»

Лист-підтримка
Вадим Долгов
Начальник відділу у ПНВФ «Анкор-Теплоенерго»

Лист-підтримка
Володимир Атаманюк
завідувач кафедри хімічної інженерії
Національного університету «Львівська політехніка»

Оновлення освітньо-професійної програми

Задля надання дійсно сучасної освіти плановою та регулярною задачею членів робочої групи є актуалізація структури та наповнення освітньо-професійної програми. Щоб забезпечити єдність освітнього процесу та реального виробництва, а також мати можливість використовувати найбільш просунутий академічний доробок фахівців дотичних галузей, колектив кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів регулярно проводить зустрічі з представниками різних сфер.

Вдосконалення освітньо-професійної програми щорічно здійснюється за рахунок продовження зустрічей членів робочої групи ОПП та студентів зі стейкхолдерами та керівниками підрозділів підприємств-роботодавців, а також з представниками академічної спільноти та випускниками кафедри, які навчалися за спорідненим профілем і наразі працюють за фахом. Усі коментарі, поради та побажання розглядаються гарантом і членами робочої групи задля внесення змін до проектів освітньо-професійних програм на наступний навчальний рік. Усі, хто докладає зусиль для того, щоб покращити рівень якості освітнього процесу при навчанні на кафедрі ІТПА за ОПП «Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія», щиро сподіваються, що здобуті знання дійсно знайдуть практичне втілення у професійних здобутках випускників.

Переглянути проект освітньо-професійної програми, яка наразі пропонується кафедрою ІТПА на 2023-2024 навчальний рік, можна натиснувши на значок файла нижче.

Проект освітньо-професійної програми
“Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 161 — Хімічні технології та інженерія
на 2023-2024 навчальний рік

Вибачте за тимчасові незручності.

Ця сторінка знаходиться на реконструкції