Публикации. Работы сотрудников кафедры:

Работы автора: Кричковська Л.В.

103327 Емульсійний харчовий продукт функціонального призначення / Кричковська Л.В., Анан’єва В.В., Бєлінська А.П. // Патенты и изобретения : Патенты № – , 2015.

45762 Харчовий функціональний продукт / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В. // Патенты и изобретения : Патенты № – , 2009.

81223 Препарат іммобілізованих амілолітичних ферментів / Омельченко В.С., Кричковська Л.В. // Патенты и изобретения : Патенты № – , 2013.

Актуальність отримання ефірних олій роду соснових / Кричковська Л.В., Мандзій Т.П., Жирнова С.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Вивчення параметрів, що визначають дисперсність нанорозмірних частинок оксиду нікелю / Черенкова Н.В., Кулінічев Ю.М., Ведь В.Є., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Використання загусників некрохмальної природи в рецептурі емульсійного продукту функціонального призначення / Кричковська Л.В., Анан’єва В.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №7 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2015. ISSN 2220-4784

Вплив комплексного використання йоду і селену на морфологію і фізико-хімічні властивості хлібопекарських дріжджів / Кричковська Л.В., Овсяннікова Т.О. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Глутаровий альдегід для іммобілізації амілолітичних ферментів на мікрочасточки / Омельченко В.С., Кричковська Л.В., Черевична Н.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Дослідження біологічної активності пірольних аналогів халкону як регуляторів росту рослин / Запорожець А.О., Кнельц В.Ю., Пелипець О.С., Міхедькіна О.Й., Кричковська Л.В., Буряк Ю.І., Клименко І.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Дослідження вмісту ефірної олії в листках сосни звичайної / Кричковська Л.В., Жирнова С.В., Мандзій Т.П. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Дослідження протиопікової дії емульсійного косметичного засобу / Кричковська Л.В., Марченко В.С., Бєлінська А.П., Анан’єва В.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №28 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN 2079-0821

Дослідження рістстимулюючої активності 4-(5-карбокситіофен-2-іл)-3,5-диметил-1н-пірол-2-карбонової кислоти та етил 4-[5-(етоксикарбоніл)тіофен-2-іл]-3,5-диметил-1н-пірол-2-карбоксилату на насінні пшениці сорту «Харківська 23» / Перетятько І.В., Міхедькіна О.Й., Запорожець А.О., Пелипець О.С., Кричковська Л.В., Буряк Ю.І., Клименко І.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Застосування іммобілізованих на солях та оксидах перехідних металів ферментів для гідролізу або синтезу оліго – та полісахаридів у фруктових соках / Кричковська Л.В., Омельченко В.С // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2010.

Зміна якісних показників стабілізованої купажованої олії з додаванням B-каротину при зберіганні / Бєлінська А. П., Кричковська Л.В., Петров С.О., Черевична Н.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Іммобілізація амілолітичних ферментів на катіонактивних смолах КУ 2-8 / Омельченко В.С, Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2011.

Іммобілізація комплексу амілолітичних ферментів адсорбцією на мікрочастинках окису заліза FE3O4, що несуть на собі оболонку з АПГ / Омельченко В.С., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Косметичні засоби сонцезахисної дії / Кричковська Л.В., Волкова Н.Ю. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Купажована олія як основа для низькокалорійних соусів / Кричковська Л.В., Бєлінська А.П., Анан’єва В.В., Кузьміних В.Є. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Обгрунтування комплексу антиоксидантів для стабілізації косметичного крему / Марченко В.С., Кричковська Л.В., Бєлінська А.П. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №7 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2015. ISSN 2220-4784

Обгрунтування переваг застосування молочної кислоти в харчових виробництвах / Кричковська Л.В., Овсяннікова Т.О. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Рослинні екстакти в косметиці / Слісь К.В., Марченко В.С., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Синтез 5-піролілтіофенкарбонових кислот та дослідження їх в якості стимуляторів росту рослин / Міхедькіна О.Й., Пелипець О.С., Мельник І.І., Перетятько І.В., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Жирнова С.В., Петров С.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №4 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2013. ISSN 2079-5459

Створення біологічно-активних продуктів на основі стабілізованого каротину біотехнологічного походження / Кричковська Л.В. // Авторефераты : Докторские № – , 2003.

Технологичні засоби отримання наносорбентів на основі вуглецевих матеріалів / Алалі М., Кричковська Л.В., Дубоносов В.Л. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №16 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2013. ISSN 2079-5459

Технологічні аспекти дослідження рістрегулюючої активності заміщених піролкарбонових кислот на житі сорту «Діхар» / Міхедькіна О.Й., Запорожець А.О., Кричковська Л.В., Буряк Ю.І., Клименко І.І., Пелипець О.С., Перетятько І.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №51 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN 2079-0821

 

Работы автора: Дістанов В.Б.

5-аміно-3-піразол в синтезі нових гетероциклічних систем / Козловська О.В, Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

74309 Органічні люмінофори / Петров С.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В. // Патенты и изобретения : Патенты – , 2012.

Cинтез та комп’ютерний прогноз біологічної активності деяких гідразонів / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №47 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2013. ISSN 2079-0821

Алкілування в міжфазних умовах по водню вторинної NH – групи / Сатановський Я.М., Успенський Б.В., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Алкілування деяких похідних гетероциклічних сполук в міжфазних умовах / Сатановський Я.М., Успенський Б.В., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Аспекти вивчення властивостей деяких похідних оксзалонів / Лисова І.В., Афанасіаді Л.М., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Використання реакції ульмана в синтезі формазанів / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Дістанов В.В., Касатікова С.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №31 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2011.

Дослідження взаємодії етил-4-(5-аміно-1Н-піразол-3-ІЛ)-3,5- диметил-1Н-пірол-карбоксилату з біелектрофілами / Міхедькіна О.Й., Пелипець О.С., Ритік Д.С., Ліпіса Ю.Б., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Дослідження взаємодії етил-4-(5-аміно-1Н-піразол-3-іл)-3,5-диметил-1Н-пірол-карбоксилату з біелектрофілами / Ліпіса Ю.Б., Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б., Татарець А.Л. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Дослідження можливості використання піролілальдегидів в синтезі похідних піразолів / Медведєва Ю.А., Пелипець О.С., Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2012.

Дослідження синтезу похідних N-алкілнафталімідів в міжфазних умовах / Сатановський Я.М., Успенський Б.В., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Каталізатори міжфазного переходу для синтезу n-бутилфталіміду / Сатановський Я.М., Успенський Б.В., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2013.

Новий підхід до синтезу синтонів для отримання вердазильних радикалів / Дістанов В.Б., Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Штамбург В.Г., Лисова І.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2009.

Нові аспекти спонтанної α,β-ацілоїнової ізомерізації / Аніщенко А.О., Штамбург В.В., Дістанов В.Б., Успенський Б.В., Штамбург В.Г. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2009.

Оптимізація умов синтезу похідних оксазол-5-онів / Петров С.О., Дістанов В.Б., Бєлобров А.Г. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Оптимізація умов синтезу похідних оксазолонів / Петров С.О., Дістанов В.Б., Бєлобров А.Г. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №18 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2012. ISSN 2079-5459

Реакція Ульмана в синтезі формазанонафталевих ангідридів / Дістанов В.В., Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2008.

Розробка суперпластифікаторів на основі полікарбоксилатів / Лісова О.С., Артюшенко Л.С., Шумейко В.М., Дістанов В.Б., Шабанова Г.М., Логвінков С.М. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез азометинів на основі піролілхлорвинілальдегіду та їх реакції з гідразинами / Міхедькіна О.Й., Медведєва Ю.А., Пелипець О.С., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Синтез вихідних продуктів для отримання вердазильних радикалів / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Касатікова С.В., Дістанов В.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2011.

Синтез деяких похідних 2,3-діамінофеназину / Касатікова С.В., Дістанов В.Б., Успенський Б.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2008.

Синтез і дослідження синтонів для отримання вільних стабільних радикалів / Дістанов В.Б., Лисова І.В., Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №41 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2008.

Синтез і реакційна здатність 4-(4,5-дигідропіразол-3-іл) пірролів / Ясенєва І.М., ПелипецьО.С., Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Синтез нових азобарвників на основі вихідних продуктів виготовлення вибухових речовин / Жихор О.Ю., Почуєв О.М., Дістанов В.Б., Успенський Б.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез нових похідних аміноарилдіазинів конденсацією з 4-бромнафталевим ангідридом та 5-бромаценафтенхіноном / Дістанов В.Б., Касатікова С.В., Мацкєєва В.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Синтез похідних піразолів на основі піролальдегідів / Медведєва Ю.А, Пелипець О.С., Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2011.

Синтез та дослідження азобарвників на основі продуктів відновлення вибухових речовин / Дістанов В.Б., Успенський Б.В., Жихор О.Ю. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Синтез та дослідження азобарвників на основі продуктів відновлення вибухових речовин / Жихор О.Ю., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2012.

Синтез та дослідження водорозчинних суперпластифікаторів / Лісова О.С., Дістанов В.Б., Шабанова Г.М., Логвінков С.М., Шумейко В.М. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2008.

Синтез та дослідження деяких похідних нафталевої кислоти в якості біологічно активних речовин / Гавриліна О.М., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Синтез та дослідження діаміноарилазинів в якості люмінесцентних складових денних флуоресцентних пігментів / Дістанов В.Б., Касатікова С.В., Мацкєєва В.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез та дослідження діарилазинів / Касатікова С.В., Петров С.О., Мацкєєва В.В., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез та дослідження люмінесцентних складових денних флуоресцентних пігментів на аміноформальдегідній основі / Дістанов В.Б., Оришич О.В., Касатікова С.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез та дослідження люмінофорів на основі ведзильних радикалів / Бокань М.В., Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Андрієнко С.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Синтез та дослідження люмінофорів похідних 2-феніл-4-циннамоїліденоксазол-5-ону / Петров О.С., Дістанов В.Б., Бєлобров А.Г. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №31 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2011.

Синтез та дослідження органічних люмінофорів на основі біс-оксазолону / Петров С.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В., Успенський Б.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2007.

Синтез та дослідження органічних люмінофорів на основі оксазолону / Петров С.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В., Успенский Б.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2008.

Синтез та дослідження органічних люмінофорів, похідних нафталімідів – потенційних біологічно-активних речовин / Дістанов В.Б., Петров С.О., Успенський Б.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Синтез та дослідження похідних 1,4-нафтохінону / Олексієнко С.О., Бєлобров А.Г., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез та дослідження похідних 4-морфоліно-нафталевої кислоти в якості флуоресцентних зондів для визначення якості крові / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Гавриліна О.М. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Синтез та дослідження похідних карбонових кислот – потенційних біологічно активних речовин. 2. Дослідження біологічної активності деяких похідних 4-морфолінонафталіміду в якості флуоресцентних зондів / Дістанов В.Б., Рошаль О.Д., Дюбко Т.С., Фалалєєва Т.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №53 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN ISSN2079-0821

Синтез та дослідження синтонів для отримання стабільних вердазильних радикалів / Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез та дослідження складових денних флуоресцентних пігментів / Оришич О.В., Жихор О.Ю., Почуєв О.М., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез та дослідження сульфурованих фталодинітрилів. можливості їх подальшого використання / Крохмальов В.І., Дістанов В.Б., Успенський Б.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2007.

Синтез та дослідження формазанів з люмінесцентними властивостями / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Дістанов В.В., Касатікова С.В., Мовчан Т.І., Ларіна Г.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Синтез та комп’ютерний прогноз біологічної активності деяких гідразонів / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2013.

Сольватофлуорохромні дослідження флуоресцетних зондів для медико-біологічних досліджень / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Технологія отримання люмінесцентних барвників на основі моно- та бісоксазолонів / Петров С.О., Дістанов В.Б., Бєлобров А.Г. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №26 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2012. ISSN 2079-5459

Технологія отримання синтонів для вердазильних радикалів з новими оптичними властивостями / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Утилізація вихідних і проміжних продуктів отримання бризантних речови / Дістанов В.Б., Успенський Б.В., Копейко О.О., Почуєв М.А., Почуєв О.М., Жихор О.Ю., Дістанов В.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Формування нанорозмірних шаруватих захисних покриттів металевими комплексами подандів на вуглецевих сталя / Шепеленко О.С., Сахненко М.Д., Штамбург В.Г., Дістанов В.Б., Успенський Б.В., Штамбург В.В., Будьонна К.А., Лещенко С.А.Х // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №11 – Рішення поліваріантних задач у хімічній технології – НТУ “ХПИ”, 2011.

 

Работы автора: Лисова І.В.

74309 Органічні люмінофори / Петров С.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В. // Патенты и изобретения : Патенты – , 2012.

Алкілнафталіни. Отримання, властивості, застосування / Паненко С.О, Бєлобров А.Г., Лисова І.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2011.

Аспекти вивчення властивостей деяких похідних оксзалонів / Лисова І.В., Афанасіаді Л.М., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Дослідження спектрально–люмінісцентних властивостей деяких похідних 2,5 – дифенілазолів / Маткова Я.Ю., Лисова І.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2012.

Кластероформування в надзвуковому струмені суміші метану та інертного розріджувача / Дороніна Т.Ю., Бєлов А.Г., Лисова І.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2008.

Новий підхід до синтезу синтонів для отримання вердазильних радикалів / Дістанов В.Б., Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Штамбург В.Г., Лисова І.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2009.

Пошук люмінофорів в ряду азлактонів, які мають червону люмінесценцію / Мовчан Т.І., Лисова І.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2012.

Синтез гетарілетиленових похідних у ряду 2, 5 – дифенілазонов / Ярмола О.В., Лисова І.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2012.

Синтез і дослідження синтонів для отримання вільних стабільних радикалів / Дістанов В.Б., Лисова І.В., Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №41 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2008.

Синтез та дослідження біфлуорофорів оксазололнового ряду / Лисова І.В., Єфименко Т.О. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Синтез та дослідження органічних люмінофорів на основі біс-оксазолону / Петров С.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В., Успенський Б.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2007.

Синтез та дослідження органічних люмінофорів на основі оксазолону / Петров С.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В., Успенский Б.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2008.

Синтез та дослідження синтонів для отримання стабільних вердазильних радикалів / Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез та дослідження сполук ряду скварилієвих барвників / Курман В.С., Лисова І.В., Колосова О.С. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Холестерол як біологічно активний компонент жирів тваринного походження / Радзієвська І.Г., Мельник О.П., Бєлінська А.П., Лисова І.В., Овсяннікова Т.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №7 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN 2079-5459

 

Работы автора: Бєлінська А.П.

103327 Емульсійний харчовий продукт функціонального призначення / Кричковська Л.В., Анан’єва В.В., Бєлінська А.П. // Патенты и изобретения : Патенты № – , 2015.

45762 Харчовий функціональний продукт / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В. // Патенты и изобретения : Патенты № – , 2009.

47882 Вітамінізований харчовий функціональний продукт на основі рослинних олій / Кричковська Л.В., Бєлінська А.П. // Патенты и изобретения : Патенты № – , 2010.

51128 Косметичний крем з фотозахисною та протиопіковою дією / Кричковська Л.В., Бєлінська А.П. // Патенты и изобретения : Патенты – , 2010.

54273 Вітамінізований скваленвмісний харчовий функціональний продукт / Кричковська Л.В., Бєлінська А.П. // Патенты и изобретения : Патенты – , 2010.

81222 Спосіб лужної рафінації олій та жирів / Петік І.П., Гладкий Ф.Ф., Петік П.Ф., Федякіна З.П., Бєлінська А.П., Філенко Л.М. // Патенты и изобретения : Патенты № – , 2013.

Вплив фізико-хімічних показників на стійкість до окиснення олійного розчину β -каротину / Бєлінська А.П. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №4 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2010. ISSN 2079-5459

Дослідження протиопікової дії емульсійного косметичного засобу / Кричковська Л.В., Марченко В.С., Бєлінська А.П., Анан’єва В.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №28 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN 2079-0821

Зниження вмісту важких металів у розчинах біологічно активних сполук / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Кравченко А.С., Щербакова А.О. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2013.

Купажована олія як основа для низькокалорійних соусів / Кричковська Л.В., Бєлінська А.П., Анан’єва В.В., Кузьміних В.Є. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Купажування як спосіб корегування функціональних та технологічних властивостей олій / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Черевична Н.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2011.

Обгрунтування комплексу антиоксидантів для стабілізації косметичного крему / Марченко В.С., Кричковська Л.В., Бєлінська А.П. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №7 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2015. ISSN 2220-4784

Проблеми фізичного виховання у вищіх навчальних закладах / Бочкарев С.В., Євтифієв А.С., Бєлінська А.П. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №20 – Управління соціальними системами і підготовка кадрів – НТУ “ХПИ”, 2013.

Розвиток наукової школи хімії і технології жирів в Харківському технологічному інституті наприкінці ХІХ – в першій половині ХХ століть / Бєлінська А.П., Перевалов Л.І., Криволапов О.М. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Історія науки і техніки №64 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2011. ISSN 2079-0074

Розробка емульсійного продукту функціонального призначення / Байбак О.І., Бєлінська А.П. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Розробка майонезу, збалансованого за складом поліненасичених жирних кислот / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Черевична Н.І., Зекунова Т.І. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №57 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2010. ISSN 2079-5459

Розробка рецептури пряників на основі натуральних складових / Кравченко А.С., Бєлінська А.П. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Розширення спектру дії фотозахисного засобу / Григор’єва В.К., Бєлінська А.П. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Стабілізація олійних розчинів бар від окиснювального псування / Бєлінська А.П., Черевична Н.І., Жирнова С.В., Петров С.О. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2013.

Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Жирнова С.В., Петров С.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №4 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2013. ISSN 2079-5459

Сумішева олія як джерело сквалену / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Зекунова Т.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Сумішева олія як функціональний продукт харчування / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Зекунова Т.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2009.

Технологія купажованої олії підвищеної біологічної цінності / Бєлінська А.П. // Авторефераты : Кандидатские № – «ФОП Шевченко», 2011.

Холестерол як біологічно активний компонент жирів тваринного походження / Радзієвська І.Г., Мельник О.П., Бєлінська А.П., Лисова І.В., Овсяннікова Т.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №7 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN 2079-5459

 

Работы автора: Міхедькіна О.Й.

46050 5 – R – Тіофен – 2 – карбоновані кислоти, що містять пірольний цикл / Пилипець О.С., Міхедькіна О.Й., Бібік О.В., Діндорого В.Г., Луценко Л.А., Кожич Д.Т., Крамаренко С.С. // Патенты и изобретения : Патенты – , 2009.

5-аміно-3-піразол в синтезі нових гетероциклічних систем / Козловська О.В, Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Ацетилпіролкарбоксилати у синтезі амінотієніл- та амінопіразолілпіролів / Міхедькіна О.Й., Крамаренко С.С., Пелипець О.С., Мельник І.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Дослідження біологічної активності пірольних аналогів халкону як регуляторів росту рослин / Запорожець А.О., Кнельц В.Ю., Пелипець О.С., Міхедькіна О.Й., Кричковська Л.В., Буряк Ю.І., Клименко І.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Дослідження взаємодії етил-4-(5-аміно-1Н-піразол-3-ІЛ)-3,5- диметил-1Н-пірол-карбоксилату з біелектрофілами / Міхедькіна О.Й., Пелипець О.С., Ритік Д.С., Ліпіса Ю.Б., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Дослідження взаємодії етил-4-(5-аміно-1Н-піразол-3-іл)-3,5-диметил-1Н-пірол-карбоксилату з біелектрофілами / Ліпіса Ю.Б., Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б., Татарець А.Л. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Дослідження можливості використання піролілальдегидів в синтезі похідних піразолів / Медведєва Ю.А., Пелипець О.С., Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2012.

Дослідження рістстимулюючої активності 4-(5-карбокситіофен-2-іл)-3,5-диметил-1н-пірол-2-карбонової кислоти та етил 4-[5-(етоксикарбоніл)тіофен-2-іл]-3,5-диметил-1н-пірол-2-карбоксилату на насінні пшениці сорту «Харківська 23» / Перетятько І.В., Міхедькіна О.Й., Запорожець А.О., Пелипець О.С., Кричковська Л.В., Буряк Ю.І., Клименко І.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Етил 3,5-диметил-4-форміл-1н-пірол-2-карбоксилат у синтезі нових основ шифа / Міхедькіна О.Й., Пелипець О.С., Медведєва Ю.А., Мельник І.І., Крамаренко С.С. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез 5-піролілтіофенкарбонових кислот та дослідження їх в якості стимуляторів росту рослин / Міхедькіна О.Й., Пелипець О.С., Мельник І.І., Перетятько І.В., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Синтез азометинів на основі піролілхлорвинілальдегіду та їх реакції з гідразинами / Міхедькіна О.Й., Медведєва Ю.А., Пелипець О.С., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Синтез і реакційна здатність 4-(4,5-дигідропіразол-3-іл) пірролів / Ясенєва І.М., ПелипецьО.С., Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Синтез похідних піразолів на основі піролальдегідів / Медведєва Ю.А, Пелипець О.С., Міхедькіна О.Й., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2011.

Синтез та біологічне визначення пірольних аналогів халкону як стимуляторів росту рослин / Запорожець А.О., Кнельц В.Ю., Пелипець О.С., Міхедькіна О.Й., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2013.

Технологічні аспекти дослідження рістрегулюючої активності заміщених піролкарбонових кислот на житі сорту «Діхар» / Міхедькіна О.Й., Запорожець А.О., Кричковська Л.В., Буряк Ю.І., Клименко І.І., Пелипець О.С., Перетятько І.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №51 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN 2079-0821

 

Работы автора: Фалалєєва Т.В.

Cинтез та комп’ютерний прогноз біологічної активності деяких гідразонів / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №47 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2013. ISSN 2079-0821

Використання реакції ульмана в синтезі формазанів / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Дістанов В.В., Касатікова С.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №31 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2011.

Новий підхід до синтезу синтонів для отримання вердазильних радикалів / Дістанов В.Б., Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Штамбург В.Г., Лисова І.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2009.

Реакція Ульмана в синтезі формазанонафталевих ангідридів / Дістанов В.В., Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2008.

Синтез вихідних продуктів для отримання вердазильних радикалів / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Касатікова С.В., Дістанов В.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2011.

Синтез і дослідження синтонів для отримання вільних стабільних радикалів / Дістанов В.Б., Лисова І.В., Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №41 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2008.

Синтез та дослідження люмінофорів на основі ведзильних радикалів / Бокань М.В., Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Андрієнко С.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Синтез та дослідження похідних 4-морфоліно-нафталевої кислоти в якості флуоресцентних зондів для визначення якості крові / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Гавриліна О.М. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Синтез та дослідження похідних карбонових кислот – потенційних біологічно активних речовин. 2. Дослідження біологічної активності деяких похідних 4-морфолінонафталіміду в якості флуоресцентних зондів / Дістанов В.Б., Рошаль О.Д., Дюбко Т.С., Фалалєєва Т.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №53 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN ISSN2079-0821

Синтез та дослідження синтонів для отримання стабільних вердазильних радикалів / Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез та дослідження формазанів з люмінесцентними властивостями / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Дістанов В.В., Касатікова С.В., Мовчан Т.І., Ларіна Г.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Синтез та комп’ютерний прогноз біологічної активності деяких гідразонів / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2013.

Синтез та продукти розпаду деяких пероксидів / Жирнова С.В., Фалалєєва Т.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Сольватофлуорохромні дослідження флуоресцетних зондів для медико-біологічних досліджень / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Теплоти згорання і теплові ефекти реакцій утворення гідразонів / Фалалєєва Т.В., Колосова О.Ю. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Технологія отримання синтонів для вердазильних радикалів з новими оптичними властивостями / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

 

Работы автора: Петров С.О.

74309 Органічні люмінофори / Петров С.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В. // Патенты и изобретения : Патенты – , 2012.

Зміна якісних показників стабілізованої купажованої олії з додаванням B-каротину при зберіганні / Бєлінська А. П., Кричковська Л.В., Петров С.О., Черевична Н.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Оптимізація умов синтезу похідних оксазол-5-онів / Петров С.О., Дістанов В.Б., Бєлобров А.Г. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Оптимізація умов синтезу похідних оксазолонів / Петров С.О., Дістанов В.Б., Бєлобров А.Г. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №18 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2012. ISSN 2079-5459

Синтез і дослідження люмінофорів, що містять діазепіновий цикл / Петров С.О., Дістанов В.Б, Бєлобров А.Г. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2011.

Синтез та дослідження діарилазинів / Касатікова С.В., Петров С.О., Мацкєєва В.В., Дістанов В.Б. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2009.

Синтез та дослідження органічних люмінофорів на основі біс-оксазолону / Петров С.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В., Успенський Б.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2007.

Синтез та дослідження органічних люмінофорів на основі оксазолону / Петров С.О., Дістанов В.Б., Лисова І.В., Успенский Б.В. // Студенческие конференции : Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2008.

Синтез та дослідження органічних люмінофорів, похідних нафталімідів – потенційних біологічно-активних речовин / Дістанов В.Б., Петров С.О., Успенський Б.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2010.

Стабілізація олійних розчинів бар від окиснювального псування / Бєлінська А.П., Черевична Н.І., Жирнова С.В., Петров С.О. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2013.

Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Жирнова С.В., Петров С.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №4 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2013. ISSN 2079-5459

Технологія отримання люмінесцентних барвників на основі моно- та бісоксазолонів / Петров С.О., Дістанов В.Б., Бєлобров А.Г. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №26 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2012. ISSN 2079-5459

 

Работы автора: Жирнова С.В.

Актуальність отримання ефірних олій роду соснових / Кричковська Л.В., Мандзій Т.П., Жирнова С.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Дослідження вмісту ефірної олії в листках сосни звичайної / Кричковська Л.В., Жирнова С.В., Мандзій Т.П. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Сроки службы основных средств и экономический кризис / Дмитриенко Е.А., Жирнова С.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Технічний прогрес та ефективність виробництва №35 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2009. ISSN 2079-0767

Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Жирнова С.В., Петров С.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №4 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2013. ISSN 2079-5459

 

Работы автора: Овсяннікова Т.О.

Вплив комплексного використання йоду і селену на морфологію і фізико-хімічні властивості хлібопекарських дріжджів / Кричковська Л.В., Овсяннікова Т.О. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2014.

Обгрунтування переваг застосування молочної кислоти в харчових виробництвах / Кричковська Л.В., Овсяннікова Т.О. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Холестерол як біологічно активний компонент жирів тваринного походження / Радзієвська І.Г., Мельник О.П., Бєлінська А.П., Лисова І.В., Овсяннікова Т.О. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №7 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN 2079-5459

 

Работы автора: Анан’єва В.В.

103327 Емульсійний харчовий продукт функціонального призначення / Кричковська Л.В., Анан’єва В.В., Бєлінська А.П. // Патенты и изобретения : Патенты № – , 2015.

Дослідження протиопікової дії емульсійного косметичного засобу / Кричковська Л.В., Марченко В.С., Бєлінська А.П., Анан’єва В.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №28 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN 2079-0821

 

Работы автора: Дубоносов В.Л.

Вивчення впливу конструкції багатошарового покриття на його структурні параметри та механічні властивості / Дубоносов В.Л. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Наноструктурированные пленки BaTiOз и SrTiOз. Получение и свойства / Кричковская Л.И., Дубоносов В.Л. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2013.

Підвищення ефективності зміцнення та зносостійкості покриттів за рахунок нанокристалічних матеріалів / Дубоносов В.Л., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2011.

Температурное поведение проницаемости пленочных образцов многослойных структур / Кричковская Л.В., Дубоносов В.Л. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2013.

Технологичні засоби отримання наносорбентів на основі вуглецевих матеріалів / Алалі М., Кричковська Л.В., Дубоносов В.Л. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №16 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2013. ISSN 2079-5459

 

Работы автора: Марченко В.С.

Адаптація професійної освіти України в Європейський освітній простір / Марченко В.С., Марченко І.І. // Международные конференции : Переяславская Рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации № – НТУ “ХПИ”, 2011.

Антиоксидантная активность некоторых природных антиоксидантов / Кричковская Л.В., Мироненко Л.С., Бондакова М.В., Марченко В.С., Шумакова А.С., Федоренко К.Ю. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №53 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN ISSN2079-0821

Використання гідратованих фулеренів для стимуляції отримання біомаси солоду / Марченко В.С., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Дослідження протиопікової дії емульсійного косметичного засобу / Кричковська Л.В., Марченко В.С., Бєлінська А.П., Анан’єва В.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Хімія, хімічна технологія та екологія №28 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2014. ISSN 2079-0821

Математическое моделирование процессов ресурсо- и энергосбережения для полиэтиленовых отходов / Бухкало С.И., Кукленко Д.В., Грибенюк О.Н., Марченко В.С., Романцов А.С., Третьяков Д.А., Гречихина О.И., Борхович А.А., Хижняк О.С., Белалы Ю.Ю., Крупка М.П. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №32 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2010. ISSN 2220-4784

Обгрунтування комплексу антиоксидантів для стабілізації косметичного крему / Марченко В.С., Кричковська Л.В., Бєлінська А.П. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів №7 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2015. ISSN 2220-4784

Порівняння технологій збереження генетичного матеріалу ягідних культур рослин / Марченко В.С., Горбунов Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №18 – Нові технології захисту навколишнього середовища та утилізації відходів – НТУ “ХПИ”, 2011.

Реалізація ідей І.А. Зязюна щодо підготовки майбутніх учителів фізики та математики / Марченко В.С. // Сборники научных работ НТУ “ХПИ” : Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти №42 – НТУ “ХПИ”, 2015. ISSN 2078-7812

Рослинні екстакти в косметиці / Слісь К.В., Марченко В.С., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.


 

Работы автора: Омельченко В.С.

81223 Препарат іммобілізованих амілолітичних ферментів / Омельченко В.С., Кричковська Л.В. // Патенты и изобретения : Патенты № – , 2013.

Глутаровий альдегід для іммобілізації амілолітичних ферментів на мікрочасточки / Омельченко В.С., Кричковська Л.В., Черевична Н.І. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин № – НТУ “ХПИ”, 2015.

Дослідження можливості отримання гіалуронової кислоти з біологічної сировини / Ритік Д.С., Кричковська Л.В., Омельченко В.С. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Дослідження можливості отримання гіалуронової кислоти з біологічної сировини / Ритік Д.С., Кричковська Л.В., Омельченко В.С. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Дослідження процесу іммобілізації амілолітичних ферментів на магнітних частках Fе3O4 / Омельченко В.С., Кричковська Л.В., Жирнова С.В., Зінченко А.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №50 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2012. ISSN 2079-5459

Дослідження синтезу гіалуронової кислоти мікробіологічним способом / Павлова О.О., Кричковська Л.В., Омельченко В.С. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.

Іммобілізація комплексу амілолітичних ферментів адсорбцією на мікрочастинках окису заліза Fe3O4 / Омельченко В.С., Кричковська Л.В. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2012.