ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Історія

Важливу роль у житті трудового колективу Харківського політехнічного інституту належала найчисельнішій громадській організації – профспілковій організації студентів та співробітників інституту, яка була створена у 1961 році.

У 1965 році профспілкова організація розділилась на студентський профкомом та профспілковий комітет співробітників. Профком співробітників займався питаннями соціально-економічного захисту членів профспілки, науково-методичної та науково-дослідної роботи, житлових та культурно-побутових умов співробітників, укріпленням матеріально-технічної бази інституту.

Вперше в практиці вищих навчальних закладів м. Харкова у Харківському політехнічному інституті у 1990 році був укладений колективний договір.

У 1960-1980 роках профспілковий комітет очолювали М.К. Шокотов, І.М. Деньгін, Л.Л. Товажнянський, Е.П. Єлбаєв, В.Б. Клєпіков, С.М. Космачов, О.П. Некрасов.

З 1990 року по теперішній час профспілкову організацію очолює Фомін Анатолій Йосифович.