ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Структура ППО НТУ “ХПІ”