ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Комісії ППО НТУ “ХПІ”

Затвердити персональний склад комісій профспілкового комітету:

  1. Організаційна комісія

Тютюник Л.І. – голова комісії

Горбунов М.П. – заступник голови комісії

Шутинський О.Г. – член комісії

Багрова І.В. – член комісії

  1. Комісія з охорони праці 

Фроловичева К.М. – голова комісії

Баранов М.І. – заступник голови комісії

Губенко Ю.І. – член комісії

Толстовка Т.В. –  член комісії

  1. Комісія із соціально-виробничої діяльності 

Сахненко М.Д. – голова комісії

Зінченко О.І. – заступник голови комісії

Грень Л.М. – член комісії

Меньшов Ю.В. –  член комісії

  1. Комісія по роботі з дітьми 

Маслєннікова В.С. – голова комісії

Кунченко Т.Ю. – заступник голови комісії

Панченко Є.В. – член комісії

  1. Спортивно-оздоровча комісія

Блошенко О.І. – голова комісії

Єршова С.І. – заступник голови комісії

Колісниченко А.О. – член комісії

  1. Культурно-масова комісія

Каменєва Т.Д. – голова комісії

Кулакова Н.Г. – заступник голови комісії

Старих І.В. – член комісії

Колмогорцева Н.Ю. –  член комісії