Наукова діяльність

Спільно з Інститутом іоносфери викладачі кафедри , студенти- магістри , аспіранти ведуть наукову роботу.

6 – 9 квітня 2010р. в НТУ «ХПІ» на базі кафедри відбулася конференція молодих вчених « Дистанційне радіозондування іоносфери » ( ІОН -2010) , в якій поряд з молодими викладачами кафедри , аспірантами , студентами та співробітниками Інституту іоносфери брали участь вчені з України (Інститут космічних досліджень НАН і НКАУ , інститут геофізики ім. С.І.Суботіна , Радіоастрономічний інститут НАН , Харківський центр інституту космічних досліджень НАН і НКАУ , Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна , Харківський національний університет радіоелектроніки , Міжнародний слов’янський університет , Одеський національний політехнічний університет , вчені Росії , Казахстану та Єгипту).

У 2009р. на базі Інституту іоносфери було створено Науково -навчальний центр дистанційного радиозондирования іоносфери ( ІОН ) НТУ «ХПІ» , метою якого є поглиблене наукова і науково-технічна підготовка студентів , аспірантів , докторантів , підвищення наукової кваліфікації , науково- педагогічних і наукових працівників шляхом проведення ними спільних наукових досліджень і розробок.

У 2009р. під керівництвом проф. Под’ячого Ю.І. була створена міжвідомча науково -дослідна лабораторія високочастотних технологій , як структурний підрозділ кафедри Радіоелектроніка, що ставить своєю метою розробку і впровадження високочастотних технологій у промисловість , сільське господарство , медицину , а також підвищення якості освіти студентів та аспірантів НТУ ХПІ і досягнень фахівців у цій галузі.