Співробітники

Дзюбанов Дмитрий Анатольевич

Дзюбанов Дмитрий Анатольевич

Дзюбанов Дмитро Анатолійович

Спеціальність:   геофізика
Вчений ступінь:   кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «геофізика»

Вчене звання:   Старший науковий співробітник за спеціальністю «геофізика»

Посада:   Професор кафедри «Радіоелектроніка»

Дисципліни, що викладає:  «Методи математичної фізики», «Геофізичні властивості навколоземного космічного простору», «Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Радіофізика геокосмосу», «Спецкурс з радіофізики», «Математичні методи в наукових дослідженнях».
Дисципліни, що викладає в аспірантурі:  «Поширення радіохвиль в іоносферній плазмі», «Спеціальні розділи фізики іоносферної плазми», «Динамічні процеси в атмосфері та іоносфері».

Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Наукові інтереси: динамічні процеси в іоносфері; природні та штучні збурення іоносферної плазми.

Контакти dmytro.dziubanov@khpi.edu.ua

 

Кузьменко Наталья Алексеевна

Кузьменко Наталья Алексеевна

Кузьменко Наталія Олексіївна

Спеціальність:   радіофізика та електроніка
Кваліфікація: інженер-радіофізик, Харківський державний політехнічний інститут
Вчений ступінь:   кандидат історичних наук (2017 р.) зі спеціальності 07.00.07 – історія науки й техніки
Посада:   завідувач кафедри радіоелектроніки (з 2020 р.)

Дисципліни, що викладає:  «Радіоавтоматика» , «Метрологія та радіовимірювання» , «Електромагнітні системи».

Наукові інтереси: історія науки і техніки (розвиток радіофізики, радіотехніки, електроніки).

Контакти: Nataliia.Kuzmenko@khpi.edu.ua

 

Рогожкин Евгений Васильевич

Рогожкін Євгеній Васильович

Спеціальність:   радіофізика і електроніка

Лауреат премії Ради міністрів СРСР в галузі радіоелектроніки.

Вчений ступінь:   доктор технічних наук за спеціальністю радіофізика

Вчене звання:   професор

Посада:   професор кафедри радіоелектроніки

Дисципліни, що викладає:  «Антени та техніка надвисоких частот», «Системи зв’язку з рухомими об’єктами», «Радіофізичні методи досліджень навколоземного космічного простору», «Сонце, об’єкти сонячної системи та міжпланетна матерія » (для аспірантів).
Дисципліни, що викладає для аспірантів:  «Сонце, об’єкти сонячної системи та міжпланетна матерія » .
Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Наукові інтереси: радіолокаційні вимірювання параметрів іоносфери, обробка випадкових сигналів, розробка спеціалізованих і комп’ютерних систем обробки випадкових сигналів. Публікацій з тематики цього кола питань всього 92, з них 2 монографії, 19 авторських свідоцтв і патентів України. Здійснює керівництво навчальної та наукової роботою бакалаврів, магістрів і аспірантів.

Контакти: yevhen.rohozhkin@khpi.edu.ua

 

 

Подъячий Юрий Иванович

Подъячий Юрий Иванович

Под’ячий Юрій Іванович

Спеціальність:   радіофізика і електроніка
Кваліфікація: радіофізик
Вчений ступінь:   кандидат фізико-математичних наук (1982 р.) зі спеціальності радіофізика і електроніка
Вчене звання:   доцент кафедри радіоелектроніки , професор НТУ «ХПІ» (2014 р.)
Посада:   професор кафедри радіоелектроніки (з 2015 р.)
Дисципліни, що викладає: “Напівпровідникова та оптична електроніка”,  “Аналогова електроніка”, “Цифрова електроніка”, “Теорія коливань”.
Дисципліни, що викладає в аспірантурі: “Хвильові процеси в іоносфері та іоносферні неоднорідності”.

Наукові інтереси: напівпровідникова схемотехніка, радіофізичне дослідження іоносфери Землі, аналіз цифрових сигналів.

Контакти: yuriy.podyachiy@khpi.edu.ua

Панасанко Сергей Валентинович

Панасанко Сергей Валентинович

Панасенко Сергій Валентинович

Спеціальність: радіофізика і електроніка
Кваліфікація: спеціаліст, радіофізик, викладач фізики, ХНУ імені В. Н. Каразіна (2002 р.)
Вчений ступінь:   кaндидат фізико-математичних наук (2008 р.) зі спеціальності 01.04.03 – радіофізика і електроніка
Вчене звання:   доцент кафедри радіоелектроніки (2016 р.)
Посада:   зав. відділу фізики іоносфери Інститут іоносфери НАН та МОНУ, доцент кафедри радіоелектроніки (з 2011 р. за сумісництвом)

Наукові інтереси: дослідження рухомих іоносферних збурень; розробка програмного забезпечення для оцінки параметрів хвильових процесів в іоносфері.

Scopus: Переглянути Scopus —>

Researchgate: Переглянути Researchgate —>

Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Дисципліни, що викладає:  «Прикладне програмне забезпечення», «Цифрова обробка сигналів»,  «Тестування комп’ютерних систем та пристроїв»
Дисципліни, що викладає в аспірантурі:  «Дослідження іоносфери та міжпланетної плазми за допомогою космічних апаратів та наземних радіофізичних методів»

Контакти: sergii.panasenko@khpi.edu.ua

 

Рымарь Сергей Иванович

Рымарь Сергей Иванович

Римар Сергій Іванович

Спеціальність: радіофізика та електроніка

Кваліфікація: спеціаліст, інженер-радіофізик, НТУ “ХПІ” (2008 р.)

Посада: старший викладач кафедри радіоелектроніки

Дисципліни, що викладає: «Бази даних та інформаційні системи», «Захист інформації», «Комп’ютерне моделювання», «Мікропроцесорні системи», «Мікропроцесорна техніка», «Web-технології в радіофізиці».

Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Наукові інтереси: ВЧ, НВЧ технології.

Контакти: Serhii.Rymar@khpi.edu.ua

Козлов Сергей Сергеевич

Козлов Сергей Сергеевич

Козлов Сергій Сергійович

Посада:   Старший викладач кафедри «Радіоелектроніка»

Завідувач науково-дослідною лабораторією інтелектуальних систем безпеки.

Дисципліни, що викладає:  «Радіотехнічні кола та сигнали», «Основи радіолокації», «Основи електротехніки та електроніки», «Теорія радіолокаційних вимірювань».

Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Наукові інтереси: автоматичні системи контролю стану радіолокаційної апаратури; системи передачі інформації.

Контакти: ksser300@gmail.com

 

Левон Елена Александровна

Левон Олена ОлександрівнаЛевон Олена Олександрівна

Спеціальність: електронні системи
Кваліфікація: магістр, інженер-дослідник електронних систем, ХПІ (2009 р.)
Вчений ступінь: кaндидат технічних наук (2015 р.) зі спеціальності 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії
Вчене звання: доцент НТУ «ХПІ» (2019 р.)
Посада: доцент кафедри радіоелектроніки (з 2015 р.)
Дисципліни, що викладає: «Чисельні методи» , «Програмування» , «Інтелектуальні системи керування» , «Технології штучного інтелекту»
Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Наукові інтереси: багатофункціональні пристрої компенсації неактивних складових повної потужності, цифрові системи управління, комп’ютерне моделювання, нечітка логіка.

Має міжнародний сертифікат володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate (B2). Здійснює керівництво навчальної та наукової роботою бакалаврів.

Контакти: elena_levon@ukr.net

Брезгунов Александр Владимирович

Брезгунов Александр Владимирович

Брезгунов Олександр Володимирович

Вчений ступінь:   кандидат технічних наук за спеціальністю «Загальні основи управління, у тому числі і зв’язок у Збройних Силах».

Посада:   Старший викладач кафедри «Радіоелектроніка»

Дисципліни, що викладає:  «Пристрої генерування і формування сигналів», «Системи і мережі радіо і телевізійного мовлення», «Основи теорії інформації», «Пристрої прийому сигналів», «Системи передавання електрозв’язку», «Телекомунікаційні системи».

Керує навчальною і науковою роботою студентів.

Наукові інтереси: дослідження і розробка методів пониження енергетичних витрат для передачі інформації, підвищення завадостійкості систем зв’язку.

Контакти: brezgunovu@gmail.com

 

Пуляев Валерий Александрович

Пуляев Валерий Александрович

Пуляєв Валерій Олександрович

Спеціальність:   електронно-обчислювальні машини.

Кваліфікація: спеціаліст, інженер-електрик, ХПІ (1979 р.).

Вчений ступінь:   доктор технічних наук (2006 р.) зі спеціальності (дистанційні аерокосмічні дослідження)

Вчене звання:   Старший науковий співробітник (радіотехнічні системи спеціального призначення) (1995 р.);

Професор (кафедри радіоелектроніки) (2008 р.).

Посада:  Професор кафедри «Радіоелектроніка» за сумісництвом  (з 2006 р.);

Провідний науковий співробітник Інституту іоносфери НАН і МОН України.

GoogleScholar: Переглянути Google Scholar —>

Дисципліни, що викладає:  «Вступ до спеціальності», «Радіотехнічні системи в радіофізичних дослідженнях», «Комп’ютеризація спеціалізованих середовищ», .
Дисципліни, що викладає в аспірантурі:  Спеціалізована апаратура та алгоритми її функціонування при радіолокаційних дослідженнях іоносфери .

Наукові інтереси: радіофізичне обладнання; алгоритми обробки сигналів радіолокаційних систем; комп’ютеризація процесу дослідження геокосмосу.

Контакти: valeriy.pulyayev@khpi.edu.ua

 

Котов Дмитрий Владимирович

Котов Дмитрий Владимирович

Котов Дмитро Володимирович

Спеціальність:   геофізика

Кваліфікація: інженер-радіофізик дослідник, НТУ “ХПІ” (2006 р.)

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю геофізика (2014 р.)

Вчене звання: доцент кафедри радіоелектроніки (2016 р.)

Посада: доцент (з 2015 р.), старший науковий співробітник відділу фізики іоносфери Інституту іоносфери НАН і МОН України.

Керує навчальною та науковою роботою бакалаврів, магістрів і аспірантів.

Дисципліни, що викладає: «Статистична радіофізика».
Дисципліни, що викладає в аспірантурі: «Магнітосфера, її характеристики та фізичні процеси в ній»

Scopus: Переглянути Scopus —>

Наукові інтереси: дослідження космічної погоди в іоносфері, плазмосфері та атмосфері Землі за допомогою наземних і супутникових засобів та моделювання.

Контакти: dmitrykotoff@gmail.com

 

Никулина Елена Николаевна

Нікуліна Олена Миколаївна

Вчений ступінь:   доктор технічних наук
Вчене звання:   професор

Посада:   професор

Дисципліни, що викладає:  «Програмування», «Алгоритми і структури даних», «Методи обчислення». «Паралельна та розподілена обробка даних»

Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Наукові інтереси: методи оптимізації, розробка програмного забезпечення для оптимізації систем автоматичного управління в енергетиці.

Контакти: elniknik02@gmail.com

 

 

Котляров Владимир Олегович

Котляров Владимир ОлеговичКотляров Владимир Олегович

Доцент кафедры «Автоматизированные электромеханические системы» НТУ «ХПИ», кандидат технических наук по специальности «05.09.03 – электротехнические комплексы и системы».
На кафедре «Радиоэлектроника» преподает дисциплины «Системы искусственного интеллекта», «Инженерия программного обеспечения». Руководит учебной и научной работой бакалавров и магистров.
Научные интересы: проблемы создания встроенных компьютерных систем обработки информации и управления для электротехнических комплексов и систем; применение методов и средств искусственного интеллекта в системах автоматизированного проектирования электротехнических устройств.

Гуртовая Елена Петровна

Гуртовая Елена ПетровнаГуртова Олена Петрівна

Завідувач навчальної лабораторії

 

Avdeeva_270

Авдєєва Галина Вікторівна

Майстер виробничого навчання

Glaznev_270

Glaznev_270

Глазнєв Андрій Іванович

інженер

Alekseyeva

Alekseyeva

Алексєєва Тетяна Вікторівна

Лаборант

Резниченко Артем Ігорович

Резниченко Артем Ігорович

Резниченко Артем Ігорович

Спеціальність:   фізика і астрономія
Кваліфікація: аспірант (на теперішній час); магістр, професіонал з радіофізики та електроніки, ХПІ (2014 р.)
Посада:   інженер Радіоастрономічного Інституту НАН України, відділ Радіофізики геокосмосу.
Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Наукові інтереси: Іоносферне поширення радіохвиль на радіотрасах різної протяжності, оцінка параметрів рухомих іоносферних неоднорідностей, прояв космічної погоди в іоносферних збуреннях, технології пасивних та активних радіофізичних методів дослідження іоносфери.

Контакти: artem.reznychenko@gmail.com

 

Шульга Марина Олексіївна

Шульга Марина Олексіївна

Шульга Марина Олексіївна

Спеціальність:   фізика і астрономія
Кваліфікація: аспірант (2017 – теперішній час); спеціаліст,  інженер-радіофізик, ХПІ (2014 р.)
Посада:   молодший науковий співробітник (за сумісництвом) Інституту іоносфери НАН і МОН України
Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Наукові інтереси: Вивчення впливу космічної погоди на іонізовану область верхньої атмосфери Землі (іоносферу).  Радіофізичні дослідження фізичних процесів в іоносферній плазмі з використанням даних радару некогерентного  розсіювання, іонозондів і супутників.

Контакти: marina.shulga23@gmail.com

 

Мирошников Артем Евгениевич

Мирошников Артем Евгениевич

Мірошніков Артем Євгенійович

Аспірант кафедри радіоелектроніки (з 2018 р.)

Scopus: Переглянути Scopus —>
Orcid: Переглянути Google Orcid —>
Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Наукові інтереси: розробка гнучкої системи обробки і запису сигналів НР на проміжній частоті; розробка алгоритмів та програм обробки отриманої інформації; тестування системи прийому, запису та обробки інформації за допомогою контрольних сигналів; розробка методик, алгоритмів та програм для експрес-аналізу результатів вимірювання параметрів сигналу НР та іоносфери під час їх вимірювань на радарі НР; одержання нових даних про іоносферу.

Контакти:
moneytu@gmail.com

Kolodajniy_500

 

Kolodajniy_500

Колодяжний Вячеслав Валерійович

Спеціальність: «Прикладна фізика та наноматеріали» – магістратура; «Фізика та астрономія» – аспірантура

Кваліфікація: магістр, інженер радіоелектронних систем (НТУ «ХПІ», 2018 р.)

Посада: аспірант кафедри «Радіоелектроніка» (з 2019 р.); молодший науковий співробітник Інституту іоносфери

Google Scholar: Переглянути Google Scholar —>

Контакти: Vyacheslаv.Kolodyаzhnyi@іnfiz.khpi.еdu.ua

Наукові інтереси: іоносфера, динамічні та теплові процеси в геокосмічній плазмі, моделювання параметрів процесів в іоносфері