Інформація для студентів дисципліни Фізичне виховання у весняному семестрі 2021 р.

Шановні студенти 1-3 курсу НТУ «ХПІ» (денна форма навчання)!

Інформаційний файл

Відповідно наказу ректора НТУ «ХПІ» № 43 ОД від 01/02/2021 року «Щодо організації навчального процесу на весняний семестр 2020/2021 р.» практичні заняття з дисципліни «Фізичне виховання» проводяться за розкладом занять викладачів кафедри у навчально-спортивному комплексі.
Оцінювання знань та умінь при виставленні диференційованого заліку з фізичного виховання для студентів 1, 2, 3 курсу навчання буде відбуватися у звичайній формі – згідно РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» (затверджено 21 липня 2020 р).
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
90 – 100 A відмінно
82 – 89 B добре
75 – 81 C
64 – 74 D задовільно
60 – 63 E
35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0 – 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ У ОСНОВНИХ ВИДАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Основна медична група
Види навчальної діяльності Кількість заходів Бали
Відвідування навчальних занять 1 – 32 1 – 80
Контрольні випробування (з фізичної підготовленості; зі спеціалізацій з видів спорту) 3 – 5 0 – 25
Участь у спортивних змаганнях 1 – 5 0 – 10
Заохочуючи бали
Медичний огляд студентів обов’язковий (без додаткових балів).
Спеціальна медична група
Види навчальної діяльності Кількість заходів Бали
Відвідування навчальних занять 1 – 32 1 – 80
Методико-практичні нормативи, підготовка реферату, активність на семінарах 1 – 5 0 – 15
Участь у організації спортивно-масових заходів 1 – 5 0 – 10
Заохочуючи бали
Медичний огляд студентів семестровий обов’язковий (з додатковими балами).
ШКАЛА
оцінювання відвідування практичних занять з фізичного виховання
Кількість занять 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Кількість балів 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Пояснення. 1. Практичні заняття з 1 по 16 оцінюються у 4 бали.
Практичні заняття з 17 по 32 оцінюються у 1 бал.

ШКАЛА
оцінювання результатів контрольних випробувань
Нормативи Кількість 1 2 3 4 5 Всього
Загальна фізична підготовка 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 25
Спеціальна фізична, технічна, теоретична підготовка 4 0 – 5 0 – 5 0- 5 0- 5 – 0- 20
Нормативи. 1. Контроль фізичної підготовленості студентів.
2. Контроль спеціальної підготовленості студентів з видів спорту.

Шкала
оцінювання участі у спортивно-масових заходах та заохочуючи бали
«0 – 10 балів»
Примітка. 1. Кількість спортивно-масових заходів у поточному семестрі 1-5.
2. Заохочуючи бали 1-5.

УВАГА. У випадку переведення навчального процесу в університеті у дистанційну форму навчання усі подальші роз’яснення стосовно дисципліни «Фізичне виховання» будуть своєчасно розміщені на офіційному веб-сайті університету і веб-сайті кафедри фізичного виховання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *