Графік навчального процесу

Posted on Posted in Навчальний процес, Студентам

Публікуємо графік навчального процесу на перший (осінній) семестр 2022-2023 навчального року.


Графік навчального процесу для студентів денної форми навчання

Наказом N204 ОД від 22 серпня 2022 року в графік навчального процесу було внесено зміни: запроваджено 6-денний навчальний тиждень, а робочі дні грудня перенесено на суботи інших місяців. Внаслідок цього тривалість семестру було дещо скорочено. Всі ці зміни відображено на графіках. Перенесені дні позначено кольором (кожен колір позначає день тижня). Перенесені дні для студентів бакалаврату не співпадають з перенесеними днями для студентів магістратури, тому робочі суботи розмічено різними кольорами: верхня частина, 2/3 комірки позначають день тижня для 1-4 курсів, нижня частина, 1/3 комірки — день тижня для студентів 5 курсу. Також зверніть увагу: деякі етапи навчального процесу розпочинаються та закінчуються не у межах тижня, для таких етапів дні початку та закінчення позначені винесеннями с датами.
ГНП 2022-2023 семестр 1 - денне


Графік навчального процесу для студентів заочної форми навчання

Наказом N204 ОД від 22 серпня 2022 року в графік внесено деякі зміни, зокрема перенесено дати та тривалість етапів сдачі контрольних робіт, лабораторно-екзаменаційної сесії та настановчої сесії. Для студентів 6 курсу етап підсумкової атестації (захист дипломів) перенесено на більш ранній строк.
ГНП 2022-2023 семестр 1 - заочне