Технічне оснащення кафедри дозволяє отримувати з вторинних енергоресурсів паливно-мастильні та будівельні матеріали. Науково-дослідні розробки ведуться в наступних напрямках:

  • Переробка відпрацьованих нафтопродуктів, нафтошламів, кислих гудронів, відходів депарафінізації і деасфальтизації, базових масел і полімерних відході в компоненти моторних, котелень і пічних палив
  • Створення кластерних палив на базі промислових і побутових відходів
  • Розробка методик компаундирования пічних і котельних палив
  • Отримання пластичних мастил з відпрацьованих нафтопродуктів, відходів нафтохімічного синтезу і використаних полімерних виробів
  • Отримання будівельних матеріалів (тротуарної плитки, бордюрів, систем водовідведення, жолобів для прокладки підземних комунікацій) з відпрацьованих нафтопродуктів і полімерних відходів
  • Отримання дорожніх покриттів, гідроізоляційних і антикорозійних матеріалів (мастик, бітумної паперу,) з нафтових залишків, відпрацьованих нафтопродуктів та полімерних відходів