Завідувач кафедри ТП НГ та ТП Мірошниченко Денис Вікторович та доцент кафедри загальної хімії ХНУБА Саєнко Наталія Вячеславівна

З метою підвищення ефективності наукової роботи та розширення наукового співробітництва між провідними університетами Харківщини Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») та Харківським національним університетом будівництва та архітектури (ХНУБА) була складена угода «Про координацію науково-технічного співробітництва на 2018-2022 роки».

Науково-технічне співробітництво здійснюється в рамках актуальних досліджень, що виконуються кафедрою «Загальної хімії» ХНУБА та кафедрою «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» НТУ «ХПІ» з метою вивчення реологічних властивостей нафтопродуктів, основ реології дисперсних систем та впровадження в навчальний процес сучасних технологій досліджень.

Очікуваними результатами співробітництва між науковцями є удосконалення методики експериментального визначення реології поведінки нафтопродуктів і дисперсних систем під дією різних термічних показниках, залежно від складу сумішей і впливу спеціальних добавок при розробці матеріалів з необхідними технологічними і експлуатаційними властивостями.

Сторони обмінюються інформацією про сучасний стан розробки в галузі вивчення та удосконалення реологічних властивостей нафтопродуктів, основ реології дисперсних систем та сумісно проводять експериментальні дослідження.