Доцент кафедри «Технології переробки нафти, газу та твердого палива», кандидат технічних наук Фик Михайло Ілліч у складі авторського колективу презентував навчальний посібник «Осно

ви транспорту природних вуглеводнів», авторів Білецького В.С., Фика М.І.

Посібник містить огляд основних видів транспорту вуглеводнів в Україні і світі. Описані технологічні та економічні аспекти трубопровідного, автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту нафти, газу та конденсату. Подані методологічні основи розрахунку трубопровідного транспорту вуглеводнів, зокрема, розрахунку магістральних та міжпромислових газопроводів. Описано принципи та обладнання LNG і CNG технологій «віртуального трубопроводу».