Національного технічного університету "ХПІ"

Спеціальності

Перелік спеціальностей та освітніх програм (спеціалізацій)

Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії

Спеціальність Освітня програма (спеціалізація) Випускова кафедра
161 Хімічні технології та інженерія 161.01 Хімічні технології неорганічних речовин Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології
161.02 Хімічні технології органічних речовин Органічний синтез та нанотехнології
161.03 Технічна електрохімія Технічна електрохімія
161.04 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
161.05 Технології переробки нафти, газу і твердого палива Технологія переробки нафти, газу та твердого палива
161.06 Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
161.07 Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
161.08 Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить Кафедра Органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить
161.09 Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі Технічна електрохімія
161.10 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів Органічний синтез та нанотехнології
161.11 Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності Інтегровані технології, процеси і апарати
162 Біотехнології та біоінженерія 162.1 Промислова біотехнологія Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія
162.2 Фармацевтична біотехнологія Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія
181 Харчові технології 181.1 Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел Технологія жирів і продуктів бродіння
181.2 Технології продуктів бродіння і виноробства Технологія жирів і продуктів бродіння
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу Видобування нафти, газу та конденсату