Національного технічного університету "ХПІ"

Кафедри

Структурні підрозділи (кафедри) 

Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії

Кафедри (в алфавітному порядку) Випускова або загальна Завідувач кафедри

Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія

Випускова

Ольга БЛИЗНЮК

Видобування нафти, газу та конденсату

Випускова

Ілля ФИК
Загальна та неорганічна хімія

Загальна

Віктор БУЛАВІН
Інтегровані технології, процеси і апарати

Випускова

Валерій ВЕДЬ
Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття

Випускова

Олександр ЦИГАНКОВ
Кафедра органічного синтезу та фармацевтичних технологій

Випускова

Сергій КУЦЕНКО

Технічна електрохімія

Випускова

Геннадій ТУЛЬСЬКИЙ
Технологія жирів і продуктів бродіння

Випускова

Павел НЕКРАСОВ
Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Випускова

Ярослав ПІТАК
Технологія переробки нафти, газу та твердого палива

Випускова

Денис МІРОШНИЧЕНКО
Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів

Випускова

Вячеслав АВРАМЕНКО
Фізична хімія

Загальна

Микола САХНЕНКО
Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології

Випускова

Валенин КАЗАКОВ

 

Мова