Національного технічного університету "ХПІ"

Перший рівень (бакалаврський)

161 Хімічні технології та інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

226 Фармація, промислова фармація

  • Опис освітньої програми (2023 р.)    

Мова