Національного технічного університету "ХПІ"

Обговорення освітніх програм

Проект на освітньо-професійну програму «Хімічні технології та інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності:

161 «Хімічні технології та інженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» НТУ “ХПІ”.

Завантажити файл

Пропозиції та зауваження стосовно освітньої програми надсилайте до 29 лютого 2024 року на електрону пошту Svitlana.Avina@khpi.edu.ua

Відгуки на освітню програму 2023 р

 

Мова