Національного технічного університету "ХПІ"

Обов’язкові освітні компоненти

Загальна підготовка

Історія та культура України
Українська мова (професійного спрямування)
Іноземна мова
Філософія
Правознавство
Вища математика, ч.1
Вища математика, ч.2
Фізика ч.1
Фізика, ч.2
Загальна та неорганічна хімія
Загальна та неорганічна хімія, ч.2
Органічна хімія, ч.1
Органічна хімія, ч.2
Фізичне виховання
Спеціальна (фахова) підготовка 
Інженерна графіка
Промислова екологія
Аналітична хімія
Історія науки і техніки
Фізична  хімія ч.1
Фізична хімія, ч.2
Інформаційні технології в хімічних технологіях і інженерії
Процеси та апарати хімічних виробництв
Процеси та апарати хімічних виробництв, ч.2
Загальна хімічна технологія
Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія)
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
Економіка підприємства
Охорона праці

Мова