Національного технічного університету "ХПІ"

Дисципліни вільного вибору студенту, які пропонуються в ННІ ХТІ

Шановні студенти!
До вашого вибору пропонуються дисципліни вільного виробу, які упорядковані по спеціальностям, що викладаються у ННІ ХТІ. Це допоможе Вам у формуванні вашої індивідуальної траекторії навчання.
Також нагадуємо, що Ви маєте можливість обрати дисципліну вільного вибору з будь-якої спеціальності, яка викладається в НТУ ХПІ. Про процедуру обрання більш детально Ви можете проконсультуватися з куратором Вашої групи, завідуючими випускових кафедр та з заступником директора з навчальної роботи.

Мова