Educational and methodical materials

Title Authors Publication date Access link
Англійська мова для підприємців

навчальний посібник

Неустроєва Гелена Олегівна; Полякова Тетяна Леонідівна; Томілін Олександр Михайлович 2023 https://repository.kpi.kharkov.ua/items/3f753e07-40b9-49dd-a29a-6bf15b47f4be
Англійська мова для студентів-хіміків

навчальний посібник

Подольська Яніна Анатоліївна; Новицька Дар’я Євгеніївна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items / f 76509 e 3- d 1 cb -4 dad a 254-0468039 faa 98
Методичні вказівки “English for specific purpose: professional topics” Полякова Тетяна Леонідівна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items / a 8 fd 6010- c 45 c -448 f b 434- bead 71 fc 4756
Методичні вказівки “Підготовка до ЄВІ”

 

Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items /83 a 7 e 03 c e 5 ac -46 fb bab 7-90 b 5692517 fc
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів написання індивідуальної роботи з англійської мови у формі проєкту Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна; Томілін Олександр Михайлович 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items /4913 c 34 d b 715-473 a be 13- b 9460 ce 95 d 90
Методичні вказівки та проблемні завдання з англійської мови до курсу навчання професійного спрямування.

Частина 1

Подольська Яніна Анатоліївна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items /982 bfbe 3- bc 2 f -44 ed a 414- f 570 a 8 e 4 d 5 d 0
Методичні вказівки та проблемні завдання з англійської мови до курсу навчання професійного спрямування.

Частина 2

Подольська Яніна Анатоліївна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items / add 4 f 4 b 8- dcb 0-4 f 6 f a 742-154 f 889 de 4 fd
Лексико-граматичний практикум для студентів 3 – 4 курсів комп’ютерних спеціальностей заочної форми навчання Нетецька Тетяна Миколаївна
Неустроєва Гелена Олегівна
Саліонович Людмила Миколаївна
Томілін Олександр Михайлович
2021 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54468
Методичні вказівки до практичних занять “Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі” Нетецька Тетяна Миколаївна
Неустроєва Гелена Олегівна
Саліонович Людмила Миколаївна
2021 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470
Методичні вказівки до практичних занять “Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі” Нетецька Тетяна Миколаївна
Неустроєва Гелена Олегівна
Саліонович Людмила Миколаївна
2021 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470
Позааудиторне читання фахової літератури Землякова Олена Олександрівна
Нетецька Тетяна Миколаївна
Неустроєва Гелена Олегівна
Саліонович Людмила Миколаївна
2020 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50638
Розвиток мовних компетенцій у студентів-соціологів метод. вказівки для самост. роботи 1 і 2 курсів Землякова Олена Олександрівна
Нетецька Тетяна Миколаївна
Неустроєва Гелена Олегівна
Саліонович Людмила Миколаївна
2020 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50640
Сучасні бізнес-комунікації навч. посібник Нетецька Тетяна Миколаївна
Неустроєва Гелена Олегівна
Саліонович Людмила Миколаївна
2020 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50636
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу економічних спеціальностей над розвитком /  Self-study guide to developing English linguistic competences for first-year students of Economics Гребінник Ганна Юріївна
Комова Галина Володимирівна
Рубцова Вікторія Вікторівна
2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41402
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 2-го курсу економічних спеціальностей над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій Гребінник Ганна Юріївна
Комова Галина Володимирівна
Рубцова Вікторія Вікторівна
2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41403
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності “Комп’ютерні науки” над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій / Self-study guide to developing English linguistic competences for students of Computer Sciences Гребінник Ганна Юріївна
Комова Галина Володимирівна
Рубцова Вікторія Вікторівна
2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41400
Вивчаємо професійну англійську мову

навчально-методичний посібник

Землякова Олена Олександрівна
Коляда Вікторія Валеріївна
Неустроєва Гелена Олегівна
Тарасова Ганна Сергіївна
2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41396
Методичні вказівки “Науково-професійна комунікація: анотування та реферування французькою мовою”
для студентів 2-го курсу всіх спец. Навчально-наук. ін-ту економіки, менеджменту та міжнар. бізнесу
Волкова Надія Геннадіївна 2018 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56508
Науково-професійна письмова комунікація: анотування та реферування німецькою мовою / Wissenschaftliche und professionelle schriftliche kommunikation: annotieren und referieren im deutschen Коляда Вікторія Валеріївна
Шахматова Олена Вікторівна
2018 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36037
Лексико-граматичний практикум з англійської мови для самостійної підготовки студентів економічних спеціальностей / Business vocabulary and grammar in use: self-study practice book Комова Галина Володимирівна
Гребінник Ганна Юріївна
Рубцова Вікторія Вікторівна
Дідович Галина Іванівна
2017 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36031
English for Professional Purposes: Sociology / Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія.

навчально-методичному посібник

Горошко Олена Ігорівна
Рубцова Вікторія Вікторівна
Комова Галина Володимирівна
Дідович Галина Іванівна
2014 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36034
Media Communication: English for Media Students  Англійська мова для студентів, які вивчають медіа-комунікації 

навчальний посібник

Томілін Олександр Михайлович
Саліонович ЛюдмилаМиколаївна
2014 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18521
Кар’єра  

навчально-методичний посібник

Арутюнян Ангеліна Овсепівна
Коляда Вікторія Валеріївна
Землякова Олена Олександрівна
2013 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36038
Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури Томілін Олександр Михайлович 2013 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18537
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови Комова Галина Володимирівна
Кириленко Лариса Григорівна
Мужецький Петро Павлович
2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18536
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови Комова Галина Володимирівна
Кириленко Лариса Григорівна
Мужецький Петро Павлович
2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18536
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою Полоусова Наталія Володимирівна
Неустроєва Гелена Олегівна
Нетецька Тетяна Миколаївна
Землякова Олена Олександрівна
2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3957
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою : для студ. 1 курсу ф-ту комп’ютерних та інформ. технол. Полоусова Наталія Володимирівна
Неустроєва Гелена Олегівна
Нетецька Тетяна Миколаївна
Землякова Олена Олександрівна
2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3957
nglish for Professional Purposes: Sociology = Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія

навчальний посібник : [у 2 ч.]. Ч. 1

Горошко Олена Ігорівна
Рубцова Вікторія Вікторівна
Комова Галина Володимирівна
Дідович Галина Іванівна
2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18513
Методичні вказівки для підготовки аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з англійської мови Комова Галина Володимирівна
Науменко Оксана Олександрівна
2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18531
Методичні вказівки для занять з англійської мови : для студ. 3 курсу економ. спец. з теми “Branding” = “Брендінг” Ларченко Вікторія Валеріївна 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3956
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови та самостійної роботи студентів за фахом “Зв’язки з громадськістю” Неустроєва Гелена Олегівна
Полоусова Наталія Володимирівна
Тарасова Ганна Сергіївна
2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18533
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови та самостійної роботи студентів за фахом “Зв’язки з громадськістю” Неустроєва Гелена Олегівна
Полоусова Наталія Володимирівна
Тарасова Ганна Сергіївна
2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18533
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою “Телефонні розмови у бізнесі” Ніконоров Сергій Іванович 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18532
Гребінник Г. Ю. Анотування та реферування англійською мовою загальнонаукової та фахової літератури

навчальний посібник

Гребінник Ганна Юріївна
Дідович Галина Іванівна
Комова Галина Володимирівна
2010 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18516
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови : для спец. “Зовнішньоекономічна діяльність” заочної форми навчання Кириленко Лариса Григорівна
Мужецький Петро Павлович
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18523
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з англійської мови за темою “Презентація компанії” Комова Галина Володимирівна
Рубцова Вікторія Вікторівна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18528
Контрольні завдання з німецької мови для студ. 4 курсу екон. спец. заочної форми навчання Прибилова Олена Юріївна
Шахматова Олена Вікторівна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18527
Методичні вказівки з розвитку навичок написання проектних робіт : для студ. 1-3 курсів ф-ту КІТ та ЕК (англійська мова) Рябова Наталія Миколаївна
Полоусова Наталія Володимирівна
Тарасова Ганна Сергіївна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18525
“Паблік рилейшнз у бізнесі”. “Зв’язки з громадськістю у бізнесі” Солдатенко Ірина Олександрівна
Нетецька Тетяна Миколаївна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5265
Солдатенко І. О. “Паблік рилейшнз у бізнесі”. “Зв’язки з громадськістю у бізнесі”

навчальний посібник 

Солдатенко Ірина Олександрівна
Нетецька Тетяна Миколаївна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5265
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу англійської мови за темою “Телефонні розмови та електронне спілкування” Тарасова Ганна Сергіївна
Полоусова Наталія Володимирівна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18529
Методические указания “Общайся с удовольствием” по развитию навыков разговорной речи для аудиторной и внеаудиторной работы : для студентов всех специальностей Берловская Валерия Дмитриевна 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18522
Методичні вказівки з англійської мови : для студ. 5 курсу екон. спец. заочної форми навчання Кириленко Лариса Григорівна
Мужецький Петро Павлович
2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18512
Методичні вказівки з розвитку навичок читання спеціальної літератури за фахом : для студ. 1-3 курсів ф-ту КІТ (англійська мова) Рябова Наталія Миколаївна 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18514
Контрольнi завдання з французської мови : для студ. 1-го курсу екон. спец. заочної форми навчання Слесаренко Валентина Михайлівна 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18520
Тести для перевірки вихідного рівня знань з англійської мови : для студ. 1 курсу всіх спец. Беркутова Тетяна Іванівна
Гончаренко Тетяна Євгенівна
Лоповок Єлізавета Григорівна
2007 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18509
Берловська В. Д. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія навчальний посібник Берловська Валерія Дмитрівна
Гребінник Ганна Юріївна
Дідович Галина Іванівна
2006 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18511
Контрольні завдання з англійської мови для студ. екон. спец. 1-го та 3-го курсiв заочної форми навчання Гребінник Ганна Юріївна
Нетецька Тетяна Миколаївна
2006 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3955
Інтелектуальна власність. Англійська мова професійного спілкування

навчальний посібник

Комова Галина Володимирівна
Кириленко Лариса Григорівна
Науменко Оксана Олександрівна
Соколинська Олена Геннадіївна
2006 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18518
Методичні вказівки з граматики англійської мови для трьох рівнів навчання в технічному університеті. Частина 1  Берловська Валерія Дмитрівна 2005 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18501
Методичні вказівки для підсумкового контролю та самоконтролю знань з граматики англійської мови : для студ. 2 курсу ЕК та БФ ф-в Дідович Галина Іванівна
Комова Галина Володимирівна
Корнет Наталія Іванівна
Науменко Оксана Олександрівна
2005 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18504
Методические указания к практическим занятиям “Базовая коммуникативная грамматика английского языка на основе идиом” : для студ. 1-го курса всех ф-тов Кавешникова Татьяна Станиславовна 2004 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18500
Методические указания к практическим занятиям “Базовая коммуникативная грамматика английского языка на основе идиом” : для студ. 2-го курса всех ф-тов Кавешникова Татьяна Станиславовна 2004 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18499