Educational and methodical materials

Title Authors Publication date Access link
Методичні вказівки до практичних занять “Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі” Нетецька, Тетяна Миколаївна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Саліонович, Людмила Миколаївна
2021 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470
Лексико-граматичний практикум для студентів 3 – 4 курсів комп’ютерних спеціальностей заочної форми навчання Нетецька, Тетяна Миколаївна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Саліонович, Людмила Миколаївна
Томілін, Олександр Михайлович
2021 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54468
Методичні вказівки до практичних занять “Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі” Нетецька, Тетяна Миколаївна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Саліонович, Людмила Миколаївна
2021 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470
Позааудиторне читання фахової літератури Землякова, Олена Олександрівна
Нетецька, Тетяна Миколаївна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Саліонович, Людмила Миколаївна
2020 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50638
Розвиток мовних компетенцій у студентів-соціологів метод. вказівки для самост. роботи 1 і 2 курсів Землякова, Олена Олександрівна
Нетецька, Тетяна Миколаївна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Саліонович, Людмила Миколаївна
2020 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50640
Сучасні бізнес-комунікації навч. посібник Нетецька, Тетяна Миколаївна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Саліонович, Людмила Миколаївна
2020 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50636
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 2-го курсу економічних спеціальностей над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій Гребінник, Ганна Юріївна
Комова, Галина Володимирівна
Рубцова, Вікторія Вікторівна
2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41403
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу економічних спеціальностей над розвитком /  Self-study guide to developing English linguistic competences for first-year students of Economics Гребінник, Ганна Юріївна
Комова, Галина Володимирівна
Рубцова, Вікторія Вікторівна
2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41402
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності “Комп’ютерні науки” над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій / Self-study guide to developing English linguistic competences for students of Computer Sciences Гребінник, Ганна Юріївна
Комова, Галина Володимирівна
Рубцова, Вікторія Вікторівна
2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41400
Вивчаємо професійну англійську мовунавчально-методичному посібник Землякова, Олена Олександрівна
Коляда, Вікторія Валеріївна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Тарасова, Ганна Сергіївна
2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41396
Методичні вказівки “Науково-професійна комунікація: анотування та реферування французькою мовою”
для студентів 2-го курсу всіх спец. Навчально-наук. ін-ту економіки, менеджменту та міжнар. бізнесу
Волкова, Надія Геннадіївна 2018 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56508
Науково-професійна письмова комунікація: анотування та реферування німецькою мовою / Wissenschaftliche und professionelle schriftliche kommunikation: annotieren und referieren im deutschen Коляда, Вікторія Валеріївна
Шахматова, Олена Вікторівна
2018 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36037
Лексико-граматичний практикум з англійської мови для самостійної підготовки студентів економічних спеціальностей / Business vocabulary and grammar in use: self-study practice book Комова, Галина Володимирівна
Гребінник, Ганна Юріївна
Рубцова, Вікторія Вікторівна
Дідович, Галина Іванівна
2017 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36031
Media Communication: English for Media Students  Англійська мова для студентів, які вивчають медіа-комунікації : навч. посібник Томілін, Олександр Михайлович
Саліонович, ЛюдмилаМиколаївна
2014 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18521
English for Professional Purposes: Sociology / Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія. Навчально-методичному посібник Горошко, Олена Ігорівна
Рубцова, Вікторія Вікторівна
Комова, Галина Володимирівна
Дідович, Галина Іванівна
2014 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36034
Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури Томілін, Олександр Михайлович 2013 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18537
Кар’єра  навчально-методичний посібник Арутюнян, Ангеліна Овсепівна
Коляда, Вікторія Валеріївна
Землякова, Олена Олександрівна
2013 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36038
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови Комова, Галина Володимирівна
Кириленко, Лариса Григорівна
Мужецький, Петро Павлович
2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18536
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою Полоусова, Наталія Володимирівна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Нетецька, Тетяна Миколаївна
Землякова, Олена Олександрівна
2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3957
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови Комова, Галина Володимирівна
Кириленко, Лариса Григорівна
Мужецький, Петро Павлович
2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18536
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою : для студ. 1 курсу ф-ту комп’ютерних та інформ. технол. Полоусова, Наталія Володимирівна
Неустроєва, Гелена Олегівна
Нетецька, Тетяна Миколаївна
Землякова, Олена Олександрівна
2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3957
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови та самостійної роботи студентів за фахом “Зв’язки з громадськістю” Неустроєва, Гелена Олегівна
Полоусова, Наталія Володимирівна
Тарасова, Ганна Сергіївна
2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18533
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови та самостійної роботи студентів за фахом “Зв’язки з громадськістю” Неустроєва, Гелена Олегівна
Полоусова, Наталія Володимирівна
Тарасова, Ганна Сергіївна
2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18533
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою “Телефонні розмови у бізнесі” Ніконоров, Сергій Іванович 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18532
Методичні вказівки для підготовки аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з англійської мови Комова, Галина Володимирівна
Науменко, Оксана Олександрівна
2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18531
nglish for Professional Purposes: Sociology = Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія : навч. посібник : [у 2 ч.]. Ч. 1 Горошко, Олена Ігорівна
Рубцова, Вікторія Вікторівна
Комова, Галина Володимирівна
Дідович, Галина Іванівна
2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18513
Методичні вказівки для занять з англійської мови : для студ. 3 курсу економ. спец. з теми “Branding” = “Брендінг” Ларченко, Вікторія Валеріївна 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3956
Гребінник Г. Ю. Анотування та реферування англійською мовою загальнонаукової та фахової літератури : навч. посібник Гребінник, Ганна Юріївна
Дідович, Галина Іванівна
Комова, Галина Володимирівна
2010 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18516
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови : для спец. “Зовнішньоекономічна діяльність” заочної форми навчання Кириленко, Лариса Григорівна
Мужецький, Петро Павлович
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18523
“Паблік рилейшнз у бізнесі”. “Зв’язки з громадськістю у бізнесі” Солдатенко, Ірина Олександрівна
Нетецька, Тетяна Миколаївна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5265
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу англійської мови за темою “Телефонні розмови та електронне спілкування” Тарасова, Ганна Сергіївна
Полоусова, Наталія Володимирівна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18529
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з англійської мови за темою “Презентація компанії” Комова, Галина Володимирівна
Рубцова, Вікторія Вікторівна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18528
Контрольні завдання з німецької мови для студ. 4 курсу екон. спец. заочної форми навчання Прибилова, Олена Юріївна
Шахматова, Олена Вікторівна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18527
Методичні вказівки з розвитку навичок написання проектних робіт : для студ. 1-3 курсів ф-ту КІТ та ЕК (англійська мова) Рябова, Наталія Миколаївна
Полоусова, Наталія Володимирівна
Тарасова, Ганна Сергіївна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18525
Солдатенко І. О. “Паблік рилейшнз у бізнесі”. “Зв’язки з громадськістю у бізнесі” : навч. посібник /   Солдатенко, Ірина Олександрівна
Нетецька, Тетяна Миколаївна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5265
Методические указания “Общайся с удовольствием” по развитию навыков разговорной речи для аудиторной и внеаудиторной работы : для студентов всех специальностей Берловская, Валерия Дмитриевна 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18522
Контрольнi завдання з французської мови : для студ. 1-го курсу екон. спец. заочної форми навчання Слесаренко, Валентина Михайлівна 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18520
Методичні вказівки з розвитку навичок читання спеціальної літератури за фахом : для студ. 1-3 курсів ф-ту КІТ (англійська мова) Рябова, Наталія Миколаївна 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18514
Методичні вказівки з англійської мови : для студ. 5 курсу екон. спец. заочної форми навчання Кириленко, Лариса Григорівна
Мужецький, Петро Павлович
2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18512
Тести для перевірки вихідного рівня знань з англійської мови : для студ. 1 курсу всіх спец. Беркутова, Тетяна Іванівна
Гончаренко, Тетяна Євгенівна
Лоповок, Єлізавета Григорівна
2007 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18509
Контрольні завдання з англійської мови для студ. екон. спец. 1-го та 3-го курсiв заочної форми навч Гребінник, Ганна Юріївна
Нетецька, Тетяна Миколаївна
2006 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3955
Інтелектуальна власність. Англійська мова професійного спілкування : навч. посібник Комова, Галина Володимирівна
Кириленко, Лариса Григорівна
Науменко, Оксана Олександрівна
Соколинська, Олена Геннадіївна
2006 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18518
Берловська В. Д. Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія : навч. посібник Берловська, Валерія Дмитрівна
Гребінник, Ганна Юріївна
Дідович, Галина Іванівна
2006 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18511
Методичні вказівки для підсумкового контролю та самоконтролю знань з граматики англійської мови : для студ. 2 курсу ЕК та БФ ф-в Дідович, Галина Іванівна
Комова, Галина Володимирівна
Корнет, Наталія Іванівна
Науменко, Оксана Олександрівна
2005 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18504
Методичні вказівки з граматики англійської мови для трьох рівнів навчання в технічному університеті. Частина 1  Берловська, Валерія Дмитрівна 2005 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18501
Методические указания к практическим занятиям “Базовая коммуникативная грамматика английского языка на основе идиом” : для студ. 1-го курса всех ф-тов Кавешникова, Татьяна Станиславовна 2004 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18500
Методические указания к практическим занятиям “Базовая коммуникативная грамматика английского языка на основе идиом” : для студ. 2-го курса всех ф-тов Кавешникова, Татьяна Станиславовна 2004 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18499