Навчально-методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів

Назва Автори Дата публікації Посилання
Англійська мова для підприємців

навчальний посібник

Неустроєва Гелена Олегівна; Полякова Тетяна Леонідівна; Томілін Олександр Михайлович 2023 https://repository.kpi.kharkov.ua/items/3f753e07-40b9-49dd-a29a-6bf15b47f4be
Англійська мова для студентів-хіміків

навчальний посібник

Подольська Яніна Анатоліївна; Новицька Дар’я Євгеніївна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items / f 76509 e 3- d 1 cb -4 dad a 254-0468039 faa 98
Методичні вказівки “English for specific purpose: professional topics” Полякова Тетяна Леонідівна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items / a 8 fd 6010- c 45 c -448 f b 434- bead 71 fc 4756
Методичні вказівки “Підготовка до ЄВІ” Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items /83 a 7 e 03 c e 5 ac -46 fb bab 7-90 b 5692517 fc
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів написання індивідуальної роботи з англійської мови Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна; Томілін Олександр Михайлович 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items /4913 c 34 d b 715-473 a be 13- b 9460 ce 95 d 90
Методичні вказівки та проблемні завдання з англійської мови до курсу навчання професійного спрямування.

Частина 1

Подольська Яніна Анатоліївна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items /982 bfbe 3- bc 2 f -44 ed a 414- f 570 a 8 e 4 d 5 d 0
Методичні вказівки та проблемні завдання з англійської мови до курсу навчання професійного спрямування.

Частина 2

Подольська Яніна Анатоліївна 2023 https :// repository . kpi . харків . ua / items / add 4 f 4 b 8- dcb 0-4 f 6 f a 742-154 f 889 de 4 fd
Лексико-граматичний практикум для студентів 3 – 4 курсів комп’ютерних спеціальностей Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна; Томілін Олександр Михайлович 2021 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54468
Методичні вказівки до практичних зайняти “Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі” Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна 2021 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470
Методичні вказівки до практичних зайняти “Вирішення проблемних ситуацій у бізнесі” Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна 2021 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54470
Позааудиторне читання фахової літератури Землякова Олена Олександрівна; Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна 2020 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50638
Розвиток мовних компетенцій у студентів-соціологів метод. вказівки для самост. роботи 1 та 2 курсів Землякова Олена Олександрівна; Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна 2020 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50640
Сучасні бізнес-комунікації

навчальний посібник

Нетецька Тетяна Миколаївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Саліонович Людмила Миколаївна 2020 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50636
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 1-го курсу економічних спеціальностей над розвитком / Self-study guide to developing Гребінник Ганна Юріївна; Комова Галина Володимирівна; Рубцова Вікторія Вікторівна 2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41402
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 2-го курсу економічних спеціальностей з розвитку англомовних лінгвістичних компетенцій Гребінник Ганна Юріївна; Комова Галина Володимирівна; Рубцова Вікторія Вікторівна 2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41403
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності “Комп’ютерні науки” над розвитком англомовних лінгвістичних компетенцій / Self-study guide to developing English linguistic competences for students of Computer Sciences Гребінник Ганна Юріївна; Комова Галина Володимирівна; Рубцова Вікторія Вікторівна 2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41400
Вивчаємо професійну англійську мову

навчально-методичний посібник

Землякова Олена Олександрівна; Коляда Вікторія Валеріївна; Неустроєва Гелена Олегівна; Тарасова Ганна Сергіївна 2019 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41396
Методичні вказівки “Науково-професійна комунікація: анотування та реферування французькою мовою”
для студентів 2-го курсу всіх спец. 
Волкова Надія Геннадіївна 2018 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56508
Науково-професійна письмова комунікація: анотування та реферування німецькою мовою / Wissenschaftliche und professionelle schriftliche kommunikation: annotieren und referieren im deutschen Коляда Вікторія Валеріївна; Шахматова Олена Вікторівна 2018 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36037
Лексико-граматичний практикум з англійської мови для самостійної підготовки студентів економічних спеціальностей / Business vocabulary and grammar in use: self-study practice book Комова Галина Володимирівна; Гребінник Ганна Юріївна; Рубцова Вікторія Вікторівна; Дідович Галина Іванівна 2017 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36031
English for Professional Purposes: Sociology / Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія.

Навчально-методичний посібник

Горошко Олена Ігорівна; Рубцова Вікторія Вікторівна; Комова Галина Володимирівна; Дідович Галина Іванівна 2014 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36034
Media Communication: English for Media Students  Англійська мова для студентів, які вивчають медіа-комунікації 

навчальний посібник

Томілін Олександр Михайлович; Саліонович Людмила Миколаївна 2014 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18521
Кар’єра  

навчально-методичний посібник

Арутюнян Ангеліна Овсепівна; Коляда Вікторія Валеріївна; Землякова Олена Олександрівна 2013 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36038
Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного вступного іспиту з англійської мови до магістратури Томілін Олександр Михайлович 2013 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18537
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови Комова Галина Володимирівна; Кириленко Лариса Григорівна; Мужецький Петро Павлович 2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18536
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови Комова Галина Володимирівна; Кириленко Лариса Григорівна; Мужецький Петро Павлович 2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18536
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою Полоусова Наталія Володимирівна; Неустроєва Гелена Олегівна; Нетецька Тетяна Миколаївна; Землякова Олена Олександрівна 2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3957
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з розвитку умінь та навичок професійного спілкування англійською мовою : для студ. 1 курсу ф-ту комп’ютерних та інформ. технол. Полоусова Наталія Володимирівна; Неустроєва Гелена Олегівна; Нетецька Тетяна Миколаївна; Землякова Олена Олександрівна 2012 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3957
English for Professional Purposes: Sociology = Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія 

навчальний посібник : [у 2 ч.].  Ч. 1

Горошко Олена Ігорівна; Рубцова Вікторія Вікторівна;  Комова Галина Володимирівна; Дідович Галина Іванівна 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18513
Методичні вказівки для підготовки аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з англійської мови Комова Галина Володимирівна; Науменко Оксана Олександрівна 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18531
Методичні вказівки для занять з англійської мови : для студ. 3 курсу економ. спец. з теми “Branding” = “Брендінг” Ларченко Вікторія Валеріївна 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3956
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови та самостійної роботи студентів за фахом “Зв’язки з громадськістю” Неустроєва Гелена Олегівна; Полоусова Наталія Володимирівна; Тарасова Ганна Сергіївна 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18533
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови та самостійної роботи студентів за фахом “Зв’язки з громадськістю” Неустроєва Гелена Олегівна; Полоусова Наталія Володимирівна; Тарасова Ганна Сергіївна 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18533
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою “Телефонні розмови у бізнесі” Ніконоров Сергій Іванович 2011 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18532
Анотування та реферування англійською мовою загальнонаукової та фахової літератури

навчальний посібник

Гребінник Ганна Юріївна; Дідович Галина Іванівна; Комова Галина Володимирівна 2010 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18516
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та самостійної роботи студентів з англійської мови : для спец. “Зовнішньоекономічна діяльність” заочної форми навчання Кириленко Лариса Григорівна; Мужецький Петро Павлович 2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18523
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з англійської мови за темою “Презентація компанії” Комова Галина Володимирівна; Рубцова Вікторія Вікторівна 2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18528
Контрольні завдання з німецької мови для студ. 4 курсу екон. спец. заочної форми навчання Прибилова Олена Юріївна; Шахматова Олена Вікторівна 2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18527
Методичні вказівки з розвитку навичок написання проектних робіт : для студ. 1-3 курсів ф-ту КІТ та ЕК (англійська мова) Рябова Наталія Миколаївна;
Полоусова Наталія Володимирівна; Тарасова Ганна Сергіївна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18525
“Паблік рилейшнз у бізнесі”. “Зв’язки з громадськістю у бізнесі” Солдатенка Ірина Олександрівна;
Нетецька Тетяна Миколаївна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5265
“Паблік рілейшнз у бізнесі”. “Зв’язки з громадськістю у бізнесі”

навчальний посібник 

Солдатенка Ірина Олександрівна;
Нетецька Тетяна Миколаївна
2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/5265
Методичні вказівки до практичних зайняття та самостійної роботи з курсу англійської мови на тему “Телефонні розмови та електронне спілкування” Тарасова Ганна Сергійівна; Полоусова Наталія Володимирівна 2009 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18529
Методичні вказівки “Спілкуйся із задоволенням” щодо розвитку навичок розмовної мови для аудиторної та позааудиторної роботи: для студентів усіх спеціальностей Берлівська Валерія Дмитрівна 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18522
Методичні вказівки з англійської мови: для студ. 5 курсу екон. спец. заочної форми навчання Кириленко Лариса Григорівна; Мужецький Петро Павлович 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18512
Методичні вказівки з розвитку навичок читання спеціальної літератури за фахом: для студ. 1-3 курсів ф-ту КІТ (англійська мова) Рябова Наталія Миколаївна 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18514
Контрольнi завдання з французької мови: для студ. 1-го курсу екон. спец. заочної форми навчання Слюсаренко Валентина Михайлівна 2008 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18520
Тести для перевірки вихідного рівня знань з англійської мови: для студ. 1 курсу всіх спец. Беркутова Тетяна Іванівна; Гончаренко Тетяна Євгенівна; Лоповок Єлізавета Григорівна 2007 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18509
Англійська загальнонаукова лексика та фразеологія

навчальний посібник

Берловська Валерія Дмитрівна; Гребінник Ганна Юріївна; Дідович Галина Іванівна 2006 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18511
Контрольні завдання з англійської мови для студ. екон. спец. 1-го та 3-го курсiв заочної форми навчання Гребінник Ганна Юріївна; Нетецька Тетяна Миколаївна 2006 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3955
Інтелектуальна власність. Англійська мова професійного спілкування

навчальний посібник

Комова Галина Володимирівна; Кириленко Лариса Григорівна; Науменко Оксана Олександрівна; Соколінська Олена Геннадіївна 2006 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18518
Методичні вказівки з граматики англійської мови для трьох рівнів навчання у технічному університеті.

Частина 1 

Берлівська Валерія Дмитрівна 2005 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18501
Методичні вказівки для підсумкового контролю та самоконтролю знань з граматики англійської мови: для студ. 2 курсу ЄК та БФ ф-в Дідович Галина Іванівна; Комова Галина Володимирівна
Корнет Наталія Іванівна; Науменко Оксана Олександрівна
2005 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18504
Методичні вказівки до практичних занять “Базова комунікативна граматика англійської мови на основі ідіом”: для студ. 1-го курсу всіх ф-тів Кавешнікова Тетяна Станіславівна 2004 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18500
Методичні вказівки до практичних занять “Базова комунікативна граматика англійської мови на основі ідіом”: для студ. 2-го курсу всіх ф-тів Кавешнікова Тетяна Станіславівна 2004 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18499