Про кафедру

ПРО КАФЕДРУ

КАФЕДРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

З 2022 року кафедру очолює професор, доктор наук Сергеєва Тетяна Вікторівна. Діяльність кафедри, насамперед, базується на системнимому підході до реалізації задач реформування української освіти в цілому і університету зокрема.

Реформи України, метою яких є інтеграція в європейський освітній простір, визначили роль кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови, яка повинна забезпечувати комунікативну компетентність сучасних спеціалістів, вчених, громадських діячів. Тому кафедра відкрита новому, активно використовує досвід міждисциплінарних зв’язків і міжнародного співробітництва, прагне розвиватися не тільки в темпі розвитку суспільства, а й на  випередження, для того, щоб впливати на процес розвитку студентів, як агентів позитивних змін.

Науково-педагогічний колектив кафедри

25 викладачів
1 професор, доктор наук: Сергеєва Т.В.
1 професор, кандидат філологічних наук: Томілін О.М.
7 канидатів філологічних та філософських наук:

Землякова О.О., Компанієць І.В., Ларченко В.В.,

Турлакова Н.Б., Полякова Т.Л., Саліонович Л.М.,

Тимощук О.О.

Історія кафедри

Кафедру міжкультурної комунікації та іноземної мови було створено у 2004 р. У 2009 р. вона увійшла до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу як загальна кафедра з навчання студентів іноземним мовам. Колектив кафедри здійснює успішну підготовку студентів до участі в олімпіадах, конкурсах та науково-практичних конференціях.

У період за 2004-2020 рр. на кафедрі було захищено 7 кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних та соціологічних наук. Також у 2013-2019 рр. було видано 2 колективні монографії, 7 навчально-методичних посібника, 60 наукових статтей у фахових українських та зарубіжних виданнях.

З 2015 р. на кафедрі розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Медіакомунікації». Медіакомунікації – один з найперспективніших напрямів знання сучасного інформаційного суспільства. Фахівці кафедри роблять акцент на підготовці спеціалістів, яких будуть відрізнятися фундаментальними теоретичними знаннями, володінням інформаційними та PR технологіями, посиленою лінгвістичною складовою та знанням іноземних мов.

Комплексною науковою темою кафедри є тема «Сучасні соціальні комунікації». В рамках цієї теми здійснюються наукові дослідження за такими напрямами:

  • науково-професійна і міжкультурна комунікація;
  • сучасні методи викладання професійно-орієнтованої іноземної мови;
  • особливості викладання дисциплін комунікативного циклу;
  • дистанційне навчання;
  • інтернет-комунікації;
  • медіакомунікації.

Особлива увага на кафедрі приділяється вивченню проблем електронного професійного спілкування (зокрема в мережі Інтернет), а також особливостей дистанційного та змішаного навчання через соціальні медіа.

Міжнародна співпраця

У рамках міжнародного співробітництва кафедра має партнерські угоди із закордонними як університетами, так і з фондам.

Постійно проводяться зустрічі викладачів і студентів з носіями іноземних мов (у 2012 р. – зустріч зі студентами університету м. Йорк (Великобританія). На кафедрі протягом трьох років працювали лектори фонду Р. Боша (Німеччина) В. Кіппхан і Ф. Штабен, а також лектори Австрійської академічної служби обміну Б. Кос і Ф. Занд (діючий лектор).

Наразі кафедра бере активну участь у роботі з покращення викладання англійської мови у вищих навчальних закладах та активно співпрацює з Британською Радою у цій сфері. Результатом співпраці з видавництвом Pearson є мобільний додаток «My English Lab».

З питань покращення медіаосвіти кафедра співпрацює з школою журналістики Києво-Могилянської АкадеміїПолоцьким державним університетом (Білорусь), університетом м. Аріель (Ізраїль) та магістерською програмою з медіа-комунікацій Українського Католицького Університету, а також Туреччини, Гелішім Університету (м. Стамбул).

Дисципліни, що викладає кафедра для спеціальностей:

«Іноземна мова»

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

292 Міжнародні економічні відносини

«Друга іноземна мова»

073 Менеджмент

292 Міжнародні економічні відносини

 

«Теорія та практика перекладу»

292 Міжнародні економічні відносини

 

«Іноземна мова за фахом» (магістерські програми)

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

 

«Іноземна мова для комунікації у науково-професійному середовищі»

Пошукувачі ступеня доктора філософії