Міжнародна діяльність

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МКІМ

Найважливішими напрямками міжнародної діяльності кафедри є міжнародна інтеграція та інтернаціоналізація освіти, підтримка мережі партнерів, впровадження результатів міжнародних проєктів в навчальний процес, участь в європейських освітніх грантових програмах, обмін науково-дослідницьким досвідом, академічна мобільність, впровадження нових методів з підвищення стандартів володіння іноземними мовами, міжнародне стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Унікальний досвід, здобутий проєктною командою кафедри в межах міжнародного співробітництва, дає підставу вважати її конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг, яка здійснює навчальну діяльність на рівні  міжнародних стандартів.

Кафедрою створена мережа міжнародного партнерства, до якої було залучено більш 20 зарубіжних університетів, організацій та професійних фундацій, головним чином в рамках спільної розробки і виконання міжнародних проєктів за схемами програм TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ , HORIZON. Побудова і підтримка мережі – це кропітка праця, яка вимагає часу і не може виникнути по бажанню одразу. Для формування стійких і ефективних зв’язків необхідно заслужити довіру, а вона з’являється при безпосередньому контакті в спільній діяльності. Як результат – формується міжнародна репутація проєктної команди. Кафедра є дієвим і ефективним провідником цієї стратегії, яка дає надію на те, що команда, що здійснює міжнародну діяльність, відповідає викликам сучасної освіти на міжнародному рівні і у змозі успішно розробити та керувати міжнародним проєктом.

Всі проєкти пов’язані з науково-дослідницькою, освітньою, виховною діяльністю та є мультидисциплінарними і інноваційними, як для науки і освіти, так і для розвитку економіки, громадянської свідомості, ідентичності та культурної спадщини українського суспільства.

ПРОЄКТИ, ЯКІ БУЛИ РОЗРОБЛЕНІ В 2022-2024 рр.

  • Проєкт в рамках ERASMUS+ (Capacity Building) “Multidisciplinary Digitalized Eco-Humanistic Environment for Educating Students as Agents of Sustainable Development”(MEDEASE).
  • Проєкт в рамках HORIZON “Smart Set of Innovative Lighthouse Districts upgraded within NEB coordinates by Urban-Industry-Social symbiotic team”(SILDNEB), HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-44: Affordable Housing District Demonstrator (IA).
  • Проєкт в рамках ERASMUS+ “Alliance for Innovations in Urban after war/disaster Recovery & Development at NEB Level” (AUREL), ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP, Proposal number: SEP-210886015.
  • Проєкт в рамках EFDS “Transdisciplinary research project aimed at creating model of students’ development as agents of positive changes oriented to NEB”, EFDS- call for applications – funding line 1, ALLEA and the Breakthrough Prize Foundation.
  • Проєкт в рамках HORIZON “Eco-humanistic development of architects as creators of NEB environment”, HORIZON MSCA 4 Ukraine call, Form_248140654_20221026165627.
  • Проєкт в рамках HORIZON “Welcome Ukrainian Artists: Pan-European Support for Ukrainian Artists via Exhibitions, Creations and Start-ups”, TOPIC ID: CREA-CULT-2023-COOP-UA. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-ua
  • Проєкт в рамках HORIZON “Save Ukrainian Heritage: Education for Ukrainian Heritage Professionals and Capacity Building for Post-War Cultural Recovery”, TOPIC ID: CREA-CULT-2023-COOP-UA. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-ua
  • Проєкт в рамках HORIZON “UDP-Culture:Helping Ukrainian Displaced People through Culture”, TOPIC ID: CREA-CULT-2023-COOP-UA. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2023-coop-ua