Склад кафедри

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада
СПІВРОБІТНИКИ ПВС
1. Соболь Олег Валентинович Зав. кафедрою, професор
2. Бармін Олександр Євгенович доцент
3. Білозеров Валерій Володимирович професор
4. Волков Олег Олексійович старший викладач
5. Зубков Анатолій Іванович професор
6. Колупаєв Ігор Миколайович доцент
7. Меньшиков Анатолій Григорович доцент
8. Павлюченко Олександр Олексійович доцент
9. Погрібний Микола Андрійович професор
10. Протасенко Тетяна Олександрівна доцент
11. Реброва Олена Михайлівна доцент
12. Субботіна Валерія Валеріївна доцент
13. Терлецький Олександр Семенович доцент
14. Шевченко Світлана Михайлівна старший викладач
АСПІРАНТИ
15. Азаров Максим Сергійович аспірант
16. Глущенко Марія Олександрівна аспірант
17. Луценко Євген Валентинович аспірант
18. Мейлехов Андрій Олександрович аспірант
19. Пінчук Наталія Володимирівна аспірант
20. Постельник Ганна Олександрівна аспірант
СПІВРОБІТНИКИ НДП
21. Вуєць Олександр Євгенович м. н. с.
22. Зеленська Галина Іванівна м. н. с
23. Зозуля Едуард Володимирович м. н. с
24. Кривобок Наталія Анатоліївна інж. II кат.
25. Субботін Олександр Володимирович н. с.
СПІВРОБІТНИКИ УДП
26. Григор’єва Світлана Вікторівна інженер І к.
27. Дробенюк Тамара Іванівна інженер І к.
28. Ігнатов Петро Семенович зав. навч. лаб.
29. Клименко Володимир Олександрович технік І кат.
30. Князєв Сергій Анатолійович мастер виробн. навч.
31. Федоренко Ганна Анатоліївна інженер І к.