Структурні підрозділи

Загальна площа кафедри становить 644 м2, із них учбових приміщень 318,5 м2, що складає 49,5 %. На одного студента денної форми навчання припадає 20 м2. Кафедра має сучасну матеріальну базу, як у навчальному процесі, так і в науково-дослідній роботі. Навчальний процес здійснюється в 7 учбових та учбово-наукових лабораторіях. Площа навчального приміщення складає 68 % від загальної площі приміщення кафедри.

Кафедра має 7 персональних комп’ютерів, які з особистими планшетами та компютерами співробітників витою парою та з застосуванням Wi-Fi формують кафедральну мережу. Остання об’єднана з мережою інституту з використанням операційних систем Novell Net та Windows та має необмежений вихід до Internet. Ця сучасна комп’ютерна техніка широко використовується в навчальному процесі при виконанні лабораторних робіт, курсових, дипломних робіт. Кожен студент, що навчається за навчальним планом магістрів, має можливість на комп’ютері виконувати передбачені планом роботи, в тому числі і самостійні.

Кафедра постійно виконує держбюджетні та госпдоговірні роботи, до яких залучаються найкращі студенти. Час роботи студентів складає 1,0 годину на день, що відповідає вимогам 4 рівня акредитації.

Крім того, кафедра має наступне сучасне лабораторне обладнання, для проведення термічної обробки, вивчення структури, вимірювання фізико-механічних властивостей різних матеріалів що задіяне в навчальному процесі: рентгенівські дифрактометри ДРОН-3М та ДРОН-4.0 з багатоканальними лічи-льниками, просвічувальні електронні мікроскопи типу ПЕМ-100 та ін., металографічні мікроскопи у тому числі автоматизовані робочі місця для цифрової обробки зображень, машини для випробування матеріалів в режимі активного розтягування, вимірювання твердості, випробувань на удар та ін. Вакуумна лабораторія оснащена установками з масляними та безмасляними засобами для відкачування, обладнанням що дозволяє отримувати різні матеріали та покриття в вакуумі іонно-плазмовим, термічним та електронно-променевим засобами випаровування.

Обладнання термічної лабораторії дозволяє проводити усі види термічної обробки у тому числі у вакуумі та захисних середовищах, здійснювати поверхневе зміцнення токами високої частоти та хіміко-термічною обробкою.

Наведемо основні характеристики лабораторій кафедри.

 


п/п
Назва лабораторії Площа,
м2
Кількість
одиниць
облад-
нання
Кількість
посадочних
місць
1. Термічна лабораторія 198 26 48
2. Лабораторія електронної мікроскопії 37 5 15
3. Рентгенівська лабораторія 42 12 18
4. Металографічна лабораторія 21 14 12
5. Вакуумна лабораторія 53 11 15
6. Лабораторія фізико-механічних властивостей 45 9 14
7. Комп’ютерний клас 28 7 20
8. Клас автоматизації 25 8 12
9. Клас проектування 18 4 12