Методичні матеріали

Правила оформлення дипломних робіт бакалаврів і магістрів різних форм навчання знаходяться в ПАПЦІ . Представлений файловий архів та його вміст. Цифра файлу – це або сторінка (без вказівки її номера на аркуші), на якій розташовують обов’язкові початкові листи роботи, або номер розділу роботи. Наведені приклади оформлення, шаблони титульних форм, російсько-український словник наукової термінології, нормативні документи по оформленню.