Міжнародна діяльність

Кафедра проводить науково-дослідну роботу, яка пов’язана з проблемами:
–хіміко-термічної, лазерної обробки конструкційних і інструментальних матеріалів з метою підвищення експлуатаційних характеристик;
– створення фольг і захисних плівок методом вакуумної конденсації та мікродугового оксидування іонно-плазмового згорання для підвищення властивостей деталей машин;
– розробка нових сплавів і композитів на основі металів у вигляді фольг, які отримані кристалізацією у вакуумі для електроніки та прецизійного приладобудування.
– розробка та дослідження наноструктурних матеріалів.

В 2018 р. співробітники опублікували 6 статей в зарубіжних фахових журналах, а також 3 тези в зарубіжних конференціях (жирный шрифт – індексовано в Scopus):

У 2017 р. співробітники опублікували 4 тези в зарубіжних конференціях, а також 8 статей в зарубіжних фахових журналах.
Публікації (стор. 4-5) та тези (стор. 8-9) в рамках міжнародної діяльності (жирний шрифт – індексовано в Scopus):