Лекції в Лодзькому технічному університеті в рамках програми Erasmus +

З 25 по 29 листопада 2019 р завідувач кафедри стратегічного управління, професор, д.т.н. І. Кононенко знаходився в Лодзькому технічному університеті в рамках програми Erasmus +. Їм були прочитані лекції для студентів бакалаврату та магістратури цього університету. Теми лекцій присвячені формуванню ефективних методологій управління портфелями проектів в IT компаніях, інтеграції стратегічного управління, управління портфелями і окремими проектами. Під час лекцій студенти використовували мобільний застосунок для вибору методології управління конкретним IT проектом, який було розроблено І. Кононенком, Д. Прочухан, С. Луценко в НТУ «ХПІ».

Відбулися зустрічі і обговорення планів робіт з координатором програми Erasmus + з комп’ютерних наук пані Assoc. Professor, Head of IT Education Division, Institute of Information Technology, Aneta Poniszewska-Maranda і координатором освітніх проектів Центру міжнародного співробітництва Лодзького технічного університету пані mgr Malgorzata Świt.

Співпраця в галузі створення інформаційних технологій в стратегічному управлінні, управлінні портфелями і проектами обговорювалося з Prof. Dr. Natalia Kryvinska – відомим ученим, яка представляє University of Vienna і Comenius University in Bratislava.

Проф. І. Кононенко познайомився з особливостями організації навчального процесу в Лодзькому технічному університеті, з технологіями викладання для майбутніх IT фахівців. Отримані знання будуть застосовуватися для вдосконалення викладання в НТУ «ХПІ».

Надалі планується участь аспірантів, студентів НТУ «ХПІ» в договорі про мобільність з Лодзьким технічним університетом.