XI Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами».

18-20 лютого 2020 року в смт Славсько Львівської області пройшла 11-та Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами, проектами». http://www.imconf.com.ua/
Конференція проходила у навчально-оздоровчому таборі Національного університету «Львівська політехніка».
Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Українська асоціація управління проектами, Національний університет «Львівська політехніка».
Тематика конференції відбила сучасні проблеми в галузі створення та інтеграції методологій та інформаційних технологій стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами. Розглядалися як теоретичні напрацювання, так і застосування їх на практиці. Відібрані статті учасників конференції, які пройшли рецензування, будуть опубліковані у Віснику Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами.
У рамках конференції пройшов International Workshop «IT Project Management» (ITPM 2020). Матеріали цього заходу, які теж пройшли рецензування, будуть опубліковані у періодичному виданні, яке індексується в Scopus.
У конференції взяли участь 79 осіб. З них: 15 докторів наук, 49 кандидатів наук, Серед авторів доповідей науковці з Австрії, Азербайджану, Болгарії, Німеччини, Польщі, Туреччини, України, Японії.